Kdo je to?
Kdo je Anna Šabatová? Životopis Anna Šabatová, osobnosti, slavná žena z kategorie politici

Anna Šabatová

Kdo je Anna Šabatová? Životopis, informace, biografie, politici

Anna Šabatová je česká zástupkyně veřejného práva, ochránkyně lidských práv, signatářka Charty 77, mluvčí Charty 77 roku 1986 a předsedkyně Českého helsinského výboru v letech 2008-2013. Šabatová se narodila v Brně do rodiny pracovníka KSČ a pedagoga místní univerzity Jaroslava Šabaty. Po maturitě na střední škole začala studovat dvouoborové studium filosofie a historie na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Když se ve třetím ročníku univerzity v roce 1971 podílela na letákové akci k parlamentním volbám, byla zatčena a odsouzena na tři roky. Na této akci se podílela se svým otcem a bratrem. Svůj trest si odpykala v Opavě. Podmíněně byla propuštěna o rok dříve (1973). Po propuštění však již nemohla dokončit svá studia a našla si práci úřednice.
Roku 1976 se stala signatářkou listiny Charta 77 a nadále se angažovala v opozičních aktivitách. Její manžel Petr Uhl byl v letech 1979-1984 uvězněn. Během té doby Šabatová vydávala jejich společným jménem noviny Informace o Chartě 77. Roku 1978 byla jednou ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1987 se stala mluvčí Charty 77 a také mluvčí občanské iniciativy Polsko-československá solidarita.
V letech 1990-1991 pracovala jako poradkyně ministra práce a sociálních věcí ČR pro styk s nevládními organizacemi. Po roce 1996 úspěšně završila dálkové magisterské studium českého jazyka a literatury na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiích se stala redaktorkou. Dva roky poté zastávala funkci zástupkyně ředitele Městského centra sociálních služeb a prevence pražského magistrátu. Ve stejném roce získala Cenu OSN za obranu lidských práv (jako první žena z Východní Evropy). Od roku 1999 do roku 2000 pracovala jako poradkyně ministra práce a sociálních věcí v oblasti sociálních služeb.
Dne 25. 1. 2001 se Šabatová stala zástupkyní ombudsmana Otakara Motejla. Svou funkci vykonávala až do února 2007. Roku 2002 obdržela z rukou prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy I. stupně.
Datem 14. 2. 2014 se stala veřejnou ochránkyní práv a tuto funkci zastávala až do února 2020.
Roku 2004 se vrátila ke studiu na katedře právní teorie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium úspěšně zakončila v roce 2008 disertační prací pod názvem Místo veřejného ochránce práv v moderní demokratické společnosti – od administrativního k lidskoprávnímu pojetí. Analýza vývoje jednoho institutu ochrany práv. Následně byla také odbornou asistentkou na katedře sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
V červenu 2018 získala od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Řád čestné legie (nejvyšší státní vyznamenání).Kdo je Anna Šabatová? Životopis Anna Šabatová, osobnosti, slavná žena z kategorie politici

Základní údaje o osobě Anna Šabatová

Národnost: česká
Datum narození: 23. 6. 1951
Místo narození: Brno, Československo

Zaujala vás biografie osobnosti Anna Šabatová? Potom se podělte s blízkými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Rozumíte pojmu Lenost? Vzpomněli byste si co znamená slovo Elita? Znáte definici termínu Inflace? Víte co je Barmský box?

Klíčová slova: popis, informace, národnost, vysvětlení, kdo je Anna Šabatová?, narození, životopis, osobnosti, život, wiki, Anna Šabatová, datum narození, zajímavosti, politici, lexikon, politici

Pojem Anna Šabatová je v kategorii Politici, ilustrační obrázek

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít pojem Anna Šabatová na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Anna Šabatová ve Wikimedia Commons

Najít heslo Anna Šabatová ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat pojem Anna Šabatová ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledejte bez špehování slovo Anna Šabatová ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Anna Šabatová například ve Wikipedii, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Stručná biografie, resp. životopis osoby Anna Šabatová

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo je to Anna Šabatová? Kdy se narodila Anna Šabatová? Kde se narodila Anna Šabatová? Anna Šabatová je v kategorii Politici

Text napsán pro Superia.cz. Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme. Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Můžete též vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Anna Šabatová řekněme například v internetové Wikipedii, kde můžete najít podrobný popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Anna Šabatová i v jiné kategorii než je politici.