Kdo je to?
Kdo byl Georg Hegel? Životopis Georg Hegel, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Georg Hegel

Kdo byl Georg Hegel? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, filozofie

Georg Hegel byl filosof a představitel idealismu. Chodil do latinské školy ve Stuttgartu, kde se už v dětství naučil řecky i latinsky. Poté odešel studovat filosofii a teologii na univerzitu v Tübingenu. Tam se spřátelil s filosofem Schellingem, se kterým později začal vydávat filosofický časopis. Poté přednášel na katedře filosofie v Heidelbergu. Jeho myšlení získalo velký vliv a na přednášky chodily davy nadšených studentů. Díky tomu získal místo v Berlíně, kde se stal slavnou osobností a přednášky navštěvovali i němečtí politici.
Hegelova filosofie je považována za vrchol německého idealismu, který se projevuje snahou pojmout veškerou skutečnost jako projev ducha. Velký důraz je kladen na celistvé pojetí reality. Hegel však celek nevidí harmonicky, nýbrž jako velmi složitou a vzájemně provázanou síť, která je plná konfliktů a protikladů. V pohledu na dějiny navazuje na křesťanské představy o spasení světa. Dějiny jsou ústřední téma, protože se jedná o dramatický děj, ve kterém se Duch vrací k sobě samému. Pojetí dějin jako toku plného změn postupně ovlivnilo další vědy, viz evoluční teorie nebo teorie velkého třesku.
Hegel se zabýval rovněž svobodou. Tu podle něj může přinést pouze racionální a dobře organizovaný stát, který má správně nastavené vztahy mezi občanem a státem. Odtud podpora občanské společnosti, ačkoli z dnešního pohledu byl spíše konzervativní myslitel. Podporoval také Prusko, které se dnes jeví jako vojenský stát, ale na svou dobu provádělo rozsáhlé reformy, od kterých si Hegel sliboval směřování k vyspělému státnímu útvaru.
Nejslavnějším dílem je Fenomenologie ducha. V něm Hegel vyjádřil základní myšlenky o dějinách a pohybech Ducha. Představa tvořivého dějinného vývoje měla vliv na řadu myslitelů, zejména na Karla Marxe, který na Hegela v mnohém navazoval.Kdo byl Georg Hegel? Životopis Georg Hegel, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Hlavní informace o osobě Georg Hegel

Národnost: německá
Datum narození: 27. srpna 1770
Místo narození: Stuttgart
Datum úmrtí: 14. listopadu 1831

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Georg Hegel sdílet s kolegy, přáteli a partnery na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Znáte pojem Pólo? Pamatujete si definici pojmu Glamour? Pamatujete si definici pojmu Mýtus? Vzpomněli byste si co znamená slovo Výuční list?

Klíčová slova: filozofie, nežijící, wikipedie, kdy se narodil Georg Hegel?, datum úmrtí, vysvětlení, osobnost, Georg Hegel, životopis, datum narození, zajímavosti, popis, Kdy zemřel Georg Hegel, národnost, informace, Georg Hegel

Pojem Georg Hegel je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Zkusit najít výraz Georg Hegel na Google.cz

Najít pojem Georg Hegel ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Georg Hegel ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Georg Hegel na Youtube

Zkusit najít pojem Georg Hegel ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Georg Hegel například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, ve Wikipedii nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Biografie, životopis, kdo je to Georg Hegel?

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku Kdo byl Georg Hegel? Kdy se narodil Georg Hegel? Kde se narodil Georg Hegel? Kdy zemřel Georg Hegel? Georg Hegel je v sekci Filozofie

Kategorie filozofie, lidský mozek, georg Hegel, ilustrační obrázek

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Vyzkoušejte nalézt informace osobnost, osobu, člověka Georg Hegel dejme tomu například v projektu Wikipedie, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Georg Hegel i v jiné kategorii než je filozofie.