Kdo je to?
Kdo byl Platón? Životopis Platón, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Platón

Kdo byl Platón? Životopis, informace, biografie, filozofie

Platón byl filosof, matematik a učitel. Pocházel z athénské aristokratické rodiny a získal díky tomu kvalitní vzdělání ve filosofii, matematice, gymnastice a hudbě. Už v této době byl považován za nadějného a talentovaného studenta. Zdá se, že na Platóna mělo zásadní vliv setkání se Sókratem. Do té doby si nebyl budoucí dráhou jistý, přemýšlel i o tom, že by mohl být spisovatel, ale Sókratés ho definitivně přivedl k filosofii. Když byl jeho učitel odsouzen k trestu smrti, stal se Platón kritickým k athénské společnosti a opustil město. Cestoval po okolních zemích a dostal se až do Egypta. Na Sicílii se pokusil realizovat politické myšlenky, ale neúspěšně. Nakonec se vrátil zpět do Athén, kde založil vlastní školu – Akademii. Ta vychovala řadu úspěšných filosofů, nejslavnější byl Platónův žák Aristotelés. Tato filosofická škola fungovala stovky let a stala se vzorem pro evropské středověké univerzity. Zbytek života strávil Platón v Athénách, kde vyučoval a psal.
Od Platóna se zachovala řada spisů. Je pro ně typická dialogická forma, kdy postavy diskutují o určitém problému a postupně vyvrací různé argumenty a hypotézy, až nakonec dojdou ke vzájemné shodě. Na tuto formu měl velký vliv Sókratés, který se takto snažil přivádět lidi k filosofii. Sám Sókratés v mnoha dialozích vystupuje, ale dodnes se vedou debaty, zda se jedná skutečně o Sókrata a jeho autentické názory, nebo zda si Platón vypůjčil slavného učitele pro vyjádření vlastních filosofických postojů. Na některých částech však panuje shoda, že se jedná o myšlenky Sókrata a jen díky nim je možné Sókratovu nauku rekonstruovat. Platón se ve svých dílech věnoval rozmanitým problémům. Nejdůležitější je nauka o idejích, dle které může lidská duše nazírat věčné ideje a tím získávat pravé poznání. Vedle toho se věnoval také vědě, matematice, hudbě, umění a zejména politice, protože snil o vytvoření dokonalého politického systému. Platón položil základy západní filosofie a prakticky po celé dějiny sloužil jako výchozí bod pro filosofickou činnost.Kdo byl Platón? Životopis Platón, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Základní informace o osobě Platón

Národnost: řecká
Datum narození: 427 př. n. l.
Místo narození: Athény
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Líbí se stručný životopis s osobou Platón? Pak se podělte s vašimi přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Víte, co je to Štoudev? Znáte termín Porodní plán? Vzpomněli byste si na význam slova Elektronický podpis? Víte, co je to URL adresa?

Klíčová slova: informace, osobnost, narození, národnost, kdy se narodil Platón?, filozofie, životopis, Platón, národnost, místo narození, datum narození, wikipedie, filozofie, lexikon, život, popis

Pojem Platón je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Platón ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Platón na Youtube

Hledat výraz Platón ve vyhledávači Qwant

Hledejte bez špehování slovo Platón ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Platón ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Platón například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Biografie, životopis, kdo je to Platón?

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo byl Platón? Kdy se narodil Platón? Kde se narodil Platón? Kdy zemřel Platón? Platón patří do kategorie Filozofie

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Doporučujeme vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Platón kupř. v projektu Wikipedia, kde naleznete podrobnější popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Platón i v jiné kategorii než je filozofie.