Kdo je to?
Kdo byl Jan Žižka? Životopis Jan Žižka, osobnosti, slavný člověk z kategorie historie

Kdo byl Jan Žižka?

Kdo byl Jan Žižka? Životopis, informace, biografie, historie

Jan Žižka byl hejtman, vojenský stratég a husitský vojevůdce. O jeho životě z období před působením u husitů se mnoho neví. Pocházel zřejmě z rodu nižšího šlechtice a nějaký čas pobýval na královském dvoru Karla IV. Později se dostal do sporu s Rožmberky a přidal se ke zbojnické skupině Matěje vůdce, která loupila na jihočeském panství Rožmberků a působila jim škody. Nikdy se ho nepodařilo dopadnout a nakonec jej omilostnil král Václav IV. Následně se Žižka živil jako žoldák a bojoval v několika evropských bitvách, podle některých zdrojů se zúčastnil i stoleté války. Během těchto let se podrobně seznámil s vojenskými strategiemi.
Nejslavnější část jeho života je spojena s husity. Není zřejmé, jak získal vztah k Husovu učení, ale je jisté, že byl oddaný husita od samého začátku husitské revoluce v roce 1419. Jako bývalý žoldák z významných bitev měl bohaté válečné zkušenosti a brzy si mezi husity vybudoval respekt. Začal velet menším ozbrojeným skupinám a proslavil se schopností odrazit přesilu s minimem ztrát. Základem jeho úspěchu byla taktika vozových hradeb, které vytvořily neprostupnou obranu. Prvním velkým vítězstvím byla bitva u Sudoměře, ve které byli husité přepadeni katolickými rytíři, ale útok dokázali odrazit.
Po založení husitského města Tábor se stal jedním ze čtyř hejtmanů a dohlížel hlavně na budování městské obrany. V této době už měl Žižka nespornou vojenskou autoritu a husité k němu vzhlíželi jako ke svému veliteli. Když se mu podařilo odrazit první křížovou výpravu, začali ho brát vážně i jeho nepřátelé. V roce 1421 si připsal vítězství v řadě menších bitev, když úspěšně využil nejen vozové hradby, ale i terén a typické husitské zbraně. Stejně tak tomu bylo i v dalších letech a husité dokázali porážet armády, které byly podstatně lépe vycvičené i vyzbrojené. Zemřel během obléhání přibyslavského hradu, pravděpodobně na následky neléčené infekce a z ní plynoucí otravy krve.
Na Žižku byly rozporuplné názory už během jeho života. Husité jej považovali za svatého vojevůdce, zatímco pro katolické rytíře a křižáky ztělesňoval ďábelské síly. Dnes je oceňován hlavně za chytré vojenské strategie a za profesionální organizaci husitské armády, ale negativně se hodnotí jeho kruté zásahy proti duchovním nebo ničení kostelů a klášterů, ačkoli v tomto ohledu nijak výrazně nevybočoval ze středověké praxe. Obraz Žižky neodmyslitelně doplňuje jeho vzhled, který byl ovlivněn ztrátou oka. K tomu došlo už v dětském věku, takže po celý život nosil pásku přes oko. Ke konci života bylo poškozeno i jeho druhé oko a byl schopný rozeznat jen blízké předměty. Zájem o husitského vojevůdce oživil film Jan Žižka z roku 2022.Kdo byl Jan Žižka? Životopis Jan Žižka, osobnosti, slavný člověk z kategorie historie

Základní informace o osobě Jan Žižka

Národnost: česká
Datum narození: 1360
Místo narození: Trocnov
Datum úmrtí: 11. října 1424

Líbí se stručný životopis s osobou Jan Žižka? Pak se podělte s vašimi přáteli na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Víte, co je to Stavební dozor? Vzpomněli byste si co znamená slovo Zvyk? Vzpomněli byste si na význam slova Panaricium? Víte co je Google Play?

Klíčová slova: národnost, Jan Žižka, narození, wiki, kde se narodil Jan Žižka?, místo narození, Jan Žižka, život, národnost, zajímavosti, biografie, lexikon, nežijící, kdo je Jan Žižka?, osobnosti, kdo to je

Pojem Jan Žižka je v kategorii Historie, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Jan Žižka v dalších zdrojích

Vyhledat heslo Jan Žižka ve Wikislovníku

Vyhledat termín Jan Žižka na Google.cz

Hledat frázi Jan Žižka ve vyhledávači Yahoo

Najít slovo Jan Žižka ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Jan Žižka ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Žižka například v Google obrázcích, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Stručná biografie, resp. životopis osoby Jan Žižka

Právě nyní již víte Kdo byl Jan Žižka? Kdy se narodil Jan Žižka? Kde se narodil Jan Žižka? Kdy zemřel Jan Žižka? Jan Žižka patří do kategorie Historie

Text vytvořen pro server Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Vyzkoušejte nalézt informace osobnost, osobu, člověka Jan Žižka řekněme v projektu Wikipedia, kde naleznete podrobně vysvětlený popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Žižka i v jiné kategorii než je historie.