Kdo je to?
Kdo byl Svatý Kilián? Životopis Svatý Kilián, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Kdo byl Svatý Kilián?

Kdo byl Svatý Kilián? Životopis, informace, biografie, křesťanství

Svatý Kilián byl misionář původem z Irska, biskup a mučedník. Kilián se narodil v Irsku v městečku Mullagh do irsko-skotské rodiny. Vzdělání získal v anglosaském klášteře a stal se z něj řeholník. Následně se z něj stal kněz a chtěl dále šířit křesťanství. Na pouť se s ním vydalo dalších 11 druhů, se kterými se přes Francii dostal do tehdejší Austrasie (dnešní Sasko). Tam zůstalo 9 z nich a ostatní tři se vydali po řece Rýn do bavorského města Würzburg. Ještě předtím se ale vydali do Říma pro papežské pověření a požehnání. Kiliánovými druhy byli Koloman a Donát. Z Říma se vraceli s pořízenou a Kilián byl vysvěcen i na biskupa.
Trojice se dopravila k Würzburgu roku 686, kde vládl pohanský vévoda Gosbert. Během působení Kiliána okolní lidé začali přijímat křesťanství, stejně tak i šlechtici. Aby se stal Gosbert křesťanem, musel opustit Gailanu (bývalá žena jeho bratra). Gosbert souhlasil, ale ještě předtím se vydal do boje. Následně Gailana najala dva vrahy, aby zavraždili Kiliána. Den smrti se udává 8. Července 689. Následně Gailana řekla Gosbertovi, že biskup a jeho druzi odešli neznámo kam. Později se jeden vrah přiznal. Trest byl takový, že vraha nechají na svobodě a uvidí se, jestli pomstu vykoná křesťanský bůh. Podle legendy vrah rval své tělo tak, až nakonec skonal. Poté, co byly nalezeny ostatky Kiliána a jeho druhů, byly odneseny na hrad.
Kilián je na obrazech vyznačován v biskupském oděvu, s mitrou na hlavě, s berlou v levé ruce a s mečem v ruce pravé.
Svatý Kilián je patronem Franků, města Würzburg a další benediktinských měst. Jen v Německu je mu zasvěceno asi 70 kostelů.Kdo byl Svatý Kilián? Životopis Svatý Kilián, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Hlavní informace o osobě Svatý Kilián

Národnost: irská
Datum narození: 640
Místo narození: Mullagh, Irsko
Datum úmrtí: 689

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Svatý Kilián sdílet s ostatními na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Znáte termín Ale? Znáte termín cv? Vzpomenete si na definici slova Cordon bleu? Víte, co je to Crossfit?

Klíčová slova: datum narození, křesťanství, národnost, místo narození, kde se narodil Svatý Kilián?, národnost, zajímavosti, wikipedie, život, osobnost, kdo je Svatý Kilián?, wiki, nežijící, osobnosti, Svatý Kilián, datum úmrtí

Pojem Svatý Kilián je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Svatý Kilián v dalších zdrojích

Hledat videa s názvem Svatý Kilián na Youtube

Najít pojem Svatý Kilián ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Svatý Kilián ve vyhledávači Yahoo

Najít slovo Svatý Kilián ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Svatý Kilián ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Svatý Kilián například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, v Google obrázcích, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Stručná biografie, resp. životopis osoby Svatý Kilián

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo byl Svatý Kilián? Kdy se narodil Svatý Kilián? Kde se narodil Svatý Kilián? Kdy zemřel Svatý Kilián? Svatý Kilián patří do sekce Křesťanství

Text vytvořen pro server Superia.cz. Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Pokuste se vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Svatý Kilián řekněme například v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít o mnoho podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Svatý Kilián i v jiné kategorii než je křesťanství.