Kdo je to?
Kdo byl Svatý Kilián? Životopis Svatý Kilián, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Svatý Kilián

Kdo byl Svatý Kilián? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, křesťanství

Svatý Kilián byl misionář původem z Irska, biskup a mučedník. Kilián se narodil v Irsku v městečku Mullagh do irsko-skotské rodiny. Vzdělání získal v anglosaském klášteře a stal se z něj řeholník. Následně se z něj stal kněz a chtěl dále šířit křesťanství. Na pouť se s ním vydalo dalších 11 druhů, se kterými se přes Francii dostal do tehdejší Austrasie (dnešní Sasko). Tam zůstalo 9 z nich a ostatní tři se vydali po řece Rýn do bavorského města Würzburg. Ještě předtím se ale vydali do Říma pro papežské pověření a požehnání. Kiliánovými druhy byli Koloman a Donát. Z Říma se vraceli s pořízenou a Kilián byl vysvěcen i na biskupa.
Trojice se dopravila k Würzburgu roku 686, kde vládl pohanský vévoda Gosbert. Během působení Kiliána okolní lidé začali přijímat křesťanství, stejně tak i šlechtici. Aby se stal Gosbert křesťanem, musel opustit Gailanu (bývalá žena jeho bratra). Gosbert souhlasil, ale ještě předtím se vydal do boje. Následně Gailana najala dva vrahy, aby zavraždili Kiliána. Den smrti se udává 8. Července 689. Následně Gailana řekla Gosbertovi, že biskup a jeho druzi odešli neznámo kam. Později se jeden vrah přiznal. Trest byl takový, že vraha nechají na svobodě a uvidí se, jestli pomstu vykoná křesťanský bůh. Podle legendy vrah rval své tělo tak, až nakonec skonal. Poté, co byly nalezeny ostatky Kiliána a jeho druhů, byly odneseny na hrad.
Kilián je na obrazech vyznačován v biskupském oděvu, s mitrou na hlavě, s berlou v levé ruce a s mečem v ruce pravé.
Svatý Kilián je patronem Franků, města Würzburg a další benediktinských měst. Jen v Německu je mu zasvěceno asi 70 kostelů.Kdo byl Svatý Kilián? Životopis Svatý Kilián, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Základní informace o osobě Svatý Kilián

Národnost: irská
Datum narození: 640
Místo narození: Mullagh, Irsko
Datum úmrtí: 689

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Svatý Kilián? s rodinou a kamarády na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Znáte termín Pragmatismus? Víte, co je to EBITDA? Vzpomenete si na definici slova Šupna? Rozumíte pojmu GSM?

Klíčová slova: osobnost, Kdy zemřel Svatý Kilián, popis, národnost, informace, křesťanství, život, kdy se narodil Svatý Kilián?, Svatý Kilián, životopis, kde se narodil Svatý Kilián?, křesťanství, nežijící, zajímavosti, kdo je Svatý Kilián?, wikipedie

Pojem Svatý Kilián je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Linky na jiné informační zdroje

Hledat výraz Svatý Kilián na Google obrázcích

Hledat videa s názvem Svatý Kilián na Youtube

Hledat termín Svatý Kilián ve vyhledávači Yahoo

Hledejte bez špehování slovo Svatý Kilián ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít frázi Svatý Kilián ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Svatý Kilián například ve fulltextu Yahoo.com, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Microsoft Bing nebo v Google překladači.

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Stručná biografie, resp. životopis osoby Svatý Kilián

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo byl Svatý Kilián? Kdy se narodil Svatý Kilián? Kde se narodil Svatý Kilián? Kdy zemřel Svatý Kilián? Svatý Kilián je v kategorii Křesťanství

Kategorie křesťanství, kostel prázdný, svatý Kilián, ilustrační obrázek

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Můžete též vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Svatý Kilián dejme tomu např. v projektu Wikipedia.cz, kde naleznete podrobnější popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Svatý Kilián i v jiné kategorii než je křesťanství.