Kdo je to?
Kdo byl Jan Skácel? Životopis Jan Skácel, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Jan Skácel

Kdo byl Jan Skácel? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Jan Skácel byl český, resp. moravský, spisovatel, básník, prozaik a autor poezie pro děti.
Jan se narodil do učitelské rodiny. Otec Emil Skácel byl synovcem spisovatele F. Heritesa, sám napsal mnoho pedagogických a publicistických spisů, a dokonce vydal svou sbírku básní „Byla vojna, bude?“, která mu vyšla pod pseudonymem Emil Soryl.
Dětství prožil chlapec v Poštorné a v Břeclavi, kde studoval nejprve obecnou školu, pak reálné gymnázium. Gymnázium dokončil roku 1941 v Brně. Po maturitě byl chvíli uvaděčem v brněnském kině Moderna, pak ale válečně nasazen jako dělník na stavbách silnic v Rakousku. Po válce studoval ještě češtinu a ruštinu na FF a PF na Masarykově univerzitě v Brně, studia však nedokončil. Díky svému příteli O. Mikuláškovi se dostal do časopisu Rovnost, kde zakotvil jako redaktor. Na začátku 50. let musel odejít a pracoval jako údržbář ve strojírenských závodech. Oženil se s Boženou Mikuláškovou (ano, byla to první žena O. Mikuláška. Když mohl zase publikovat, pracoval nejprve v Československém rozhlasu, pak v časopise Host do domu. Ovšem tento časopis byl roku 1970 zakázán a sám Skácel se rázem ocitl mezi samizdatovými spisovateli. Živil se přesto jako spisovatel z povolání, některá jeho díla vyšla v cizině, doma pak až za uvolnění v 80. letech. Zemřel 7. 11. 1989 na rozedmu plic, aniž se dočkal sametové revoluce. Měl ještě bratra Petra, který byl malířem a výtvarným pedagogem.
Jan Skácel debutoval ve Studentském časopise, pak přispíval do periodik Rovnost, Blok, Nový život, Host do domu, Český jazyk a literatura aj. Jeho první sbírka nesla název „Kolik příležitostí má růže“, která zapadá do 50. let svým hledáním autenticity, ale zároveň předznamenává celý další styl Skácelových veršů - najdeme v ní pro něj typickou objevnou metaforiku, sevřenost, výrazovou úspornost, ale i morální rozměr lidského bytí. Totéž pak vyjadřují sbírky „Co zbylo z anděla“ nebo „Hodina mezi psem a vlkem“, které částečně navazují na Erbenovy balady. Všechny tři jmenované sbírky také charakterizuje volný verš, zatímco následující dvě jsou tradičně strofické a veršované - „Smuténka “a „Metličky“. Ve sbírce „Dávné proso“ se vrací do minulosti, ve které hledá odpovědi na současné otázky. Ve sbírce „Naděje s bukovými křídly“ čerpá z moravských lidových písní i z přírody z rodného kraje a staví ji do protikladu k životu ve velkoměstě. Z tvorby pro děti jsou významné „Uspávanky“, která vycházejí z domácích, orientálních i biblických tradic, nebo knížky inspirované malbami Josefa Čapka - „Kam odešly laně“, „Proč ten ptáček z větve nespadne“. Pro Československý rozhlas vytvořil pásma „Old Shatterhand po padesáti letech“ nebo „Henri Rousseau z Ivančic“.Kdo byl Jan Skácel? Životopis Jan Skácel, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní informace o osobě Jan Skácel

Národnost: česká
Datum narození: 7. 2. 1922
Místo narození: Vnorovy u Střážnice
Datum úmrtí: 7. 11. 1989

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Jan Skácel? s blízkými na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Vzpomenete si na definici slova Dialýza? Vzpomněli byste si na význam slova Ketonová dieta? Vzpomněli byste si co znamená slovo Jet lag? Znáte definici termínu Platový výměr?

Klíčová slova: vysvětlení, literatura, popis, kdo to je, životopis, wikipedie, život, národnost, kde se narodil Jan Skácel?, datum narození, Jan Skácel, literatura, wiki, datum úmrtí, osobnost, lexikon

Pojem Jan Skácel je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Jan Skácel ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Jan Skácel na Google obrázcích

Hledat výraz Jan Skácel ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Jan Skácel ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít slovo Jan Skácel ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Skácel například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, v metavyhledávači Info.com nebo v Google překladači.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Biografie, životopis, kdo je to Jan Skácel?

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit Kdo byl Jan Skácel? Kdy se narodil Jan Skácel? Kde se narodil Jan Skácel? Kdy zemřel Jan Skácel? Jan Skácel je v kategorii Literatura

Kategorie literatura, zrzka, jan Skácel, ilustrační obrázek

Text napsán pro Superia.cz. Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Můžete též vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Jan Skácel třeba ve známé Wikipedii, kde naleznete nejspíš podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Skácel i v jiné kategorii než je literatura.