Kdo je to?
Kdo byl Jan Skácel? Životopis Jan Skácel, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Jan Skácel

Kdo byl Jan Skácel? Životopis, informace, biografie, literatura

Jan Skácel byl český, resp. moravský, spisovatel, básník, prozaik a autor poezie pro děti.
Jan se narodil do učitelské rodiny. Otec Emil Skácel byl synovcem spisovatele F. Heritesa, sám napsal mnoho pedagogických a publicistických spisů, a dokonce vydal svou sbírku básní „Byla vojna, bude?“, která mu vyšla pod pseudonymem Emil Soryl.
Dětství prožil chlapec v Poštorné a v Břeclavi, kde studoval nejprve obecnou školu, pak reálné gymnázium. Gymnázium dokončil roku 1941 v Brně. Po maturitě byl chvíli uvaděčem v brněnském kině Moderna, pak ale válečně nasazen jako dělník na stavbách silnic v Rakousku. Po válce studoval ještě češtinu a ruštinu na FF a PF na Masarykově univerzitě v Brně, studia však nedokončil. Díky svému příteli O. Mikuláškovi se dostal do časopisu Rovnost, kde zakotvil jako redaktor. Na začátku 50. let musel odejít a pracoval jako údržbář ve strojírenských závodech. Oženil se s Boženou Mikuláškovou (ano, byla to první žena O. Mikuláška. Když mohl zase publikovat, pracoval nejprve v Československém rozhlasu, pak v časopise Host do domu. Ovšem tento časopis byl roku 1970 zakázán a sám Skácel se rázem ocitl mezi samizdatovými spisovateli. Živil se přesto jako spisovatel z povolání, některá jeho díla vyšla v cizině, doma pak až za uvolnění v 80. letech. Zemřel 7. 11. 1989 na rozedmu plic, aniž se dočkal sametové revoluce. Měl ještě bratra Petra, který byl malířem a výtvarným pedagogem.
Jan Skácel debutoval ve Studentském časopise, pak přispíval do periodik Rovnost, Blok, Nový život, Host do domu, Český jazyk a literatura aj. Jeho první sbírka nesla název „Kolik příležitostí má růže“, která zapadá do 50. let svým hledáním autenticity, ale zároveň předznamenává celý další styl Skácelových veršů - najdeme v ní pro něj typickou objevnou metaforiku, sevřenost, výrazovou úspornost, ale i morální rozměr lidského bytí. Totéž pak vyjadřují sbírky „Co zbylo z anděla“ nebo „Hodina mezi psem a vlkem“, které částečně navazují na Erbenovy balady. Všechny tři jmenované sbírky také charakterizuje volný verš, zatímco následující dvě jsou tradičně strofické a veršované - „Smuténka “a „Metličky“. Ve sbírce „Dávné proso“ se vrací do minulosti, ve které hledá odpovědi na současné otázky. Ve sbírce „Naděje s bukovými křídly“ čerpá z moravských lidových písní i z přírody z rodného kraje a staví ji do protikladu k životu ve velkoměstě. Z tvorby pro děti jsou významné „Uspávanky“, která vycházejí z domácích, orientálních i biblických tradic, nebo knížky inspirované malbami Josefa Čapka - „Kam odešly laně“, „Proč ten ptáček z větve nespadne“. Pro Československý rozhlas vytvořil pásma „Old Shatterhand po padesáti letech“ nebo „Henri Rousseau z Ivančic“.Kdo byl Jan Skácel? Životopis Jan Skácel, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní údaje o osobě Jan Skácel

Národnost: česká
Datum narození: 7. 2. 1922
Místo narození: Vnorovy u Střážnice
Datum úmrtí: 7. 11. 1989

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Jan Skácel s vašimi známými a kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomenete si na definici slova MMS? Pamatujete si definici pojmu Běhaci diktát? Vzpomněli byste si co znamená slovo Gambling? Vzpomněli byste si co znamená slovo Brandy?

Klíčová slova: narození, nežijící, kdo to je, osobnosti, datum úmrtí, Jan Skácel, datum narození, životopis, Kdy zemřel Jan Skácel, kdo je Jan Skácel?, kdy se narodil Jan Skácel?, život, místo narození, kde se narodil Jan Skácel?, biografie, wiki

Pojem Jan Skácel je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Jan Skácel ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Jan Skácel ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Jan Skácel ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít frázi Jan Skácel na Google.cz

Zkusit najít slovo Jan Skácel ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Skácel například ve videích na Youtube, v Google překladači, ve Wikipedii, ve fulltextu Yahoo.com nebo v Lingea slovnících.

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Životopis, kdo je Jan Skácel? Stručná biografie

Tyto stránky vám umožnili zjistit Kdo byl Jan Skácel? Kdy se narodil Jan Skácel? Kde se narodil Jan Skácel? Kdy zemřel Jan Skácel? Jan Skácel je v kategorii Literatura

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Můžete se pokusit také najít informace osobnost, osobu, člověka Jan Skácel dejme tomu třeba v české Wikipedii, kde můžete najít nejspíše podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Skácel i v jiné kategorii než je literatura.