Kdo je to?
Kdo byl František Gellner? Životopis František Gellner, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

František Gellner

Kdo byl František Gellner? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

František Gellner byl český básník, satirik, prozaik, fejetonista, dramatik, ale také karikaturista, grafik a malíř.
Od mládí byl veden k literatuře, jelikož jeho otec se zajímal o soudobou literaturu, matka dokonce psala drobné literární útvary. Gellner vychodil v Mladé Boleslavi základní školu i gymnázium. Na gymnáziu se spřátelil se spolužákem J. Machem a oba se podíleli na vydávání studentských časopisů, např. Lípa, Lucerna, Mládí. Uveřejňovali v nich své první básnické pokusy, překlady básníků (Goethe, Heine), ale i kresby. Rodiče zřejmě chtěli, aby František vystudoval vysokou školu, a tak po maturitě odešel na techniku do Vídně. Tam ale studoval bohémským životem dva roky, a tak za dva roky studia stihl složit jen zkoušku z kreslení. Poté se vrátil do Čech, začal studovat báňskou akademii v Příbrami, ale ani tady nezanechal svého stylu života. Škol vystřídal ještě několik (mimo jiné v Paříži a v Mnichově), také absolvoval rok vojenské služby, kde však byl nevybíravě šikanován. Jeho život se zklidnil až kolem roku 1911, kdy se přestěhoval do Brna a přispíval zejména jako karikaturista do Lidových novin. Později měl na starost celou nedělní přílohu - Večer. Pracoval i na své spisovatelské a malířské činnosti a věnoval se rovněž politice: byl jednatelem Občanského klubu Lidové strany pokrokové. Za první světové války narukoval do Mladé Boleslavi, odkud odjel na haličskou frontu, kde byl od 13. 9. 1914 veden jako nezvěstný.
Gellnerova tvorba byla zpočátku ovlivněna zejména heinovskou ironií, či dokonce sebeironií. Pod tímto vlivem napsal i svou prvotinu "Po nás ať přijde potopa!", kde dokonale charakterizuje nejen svůj vnitřní konflikt mezi opravdovostí mladého člověka a pokryteckými ideály a maloměšťáctvím své doby. Moderní na jeho verších je také to, že bez obalu odkrývá sexuální základ milostných vztahů. Druhá sbírka "Radosti života" obsahuje básně, jejichž děj se odehrává především v nočních uličkách, hospodách a kavárnách a je z ní patrný věcný nadhled, ale i soucit s utrpením lidí. "Nové verše", které byly vydány až posmrtně, ještě prohlubují autorův postup objektivizace a epizace. Prozaickou tvorbu autora zastupuje povídková kniha "Cesta do hor a jiné povídky", kde je rovněž velmi objektivně popisován lidský život a lidské slabosti; nejvíce se to projevuje v povídkách ze židovského prostředí a se židovskou tematikou. Nejpropracovanější se zdá jeho rozsáhlá veršovaná skladba "Don Juan", která spojuje sklony k epice Gellnerova posledního období s jeho životní filozofií, která se ustálila v ironickém nadhledu. Za zmínku stojí určitě rovněž autorovy fejetony, které jsou vtipné, břitké a velmi moderní, náměty k nim čerpal zejména ze svých autentických zážitků z cest, ale mnoho jich věnoval také umění či politice.
Obrovský vliv Františka Gellnera dnes spatřujeme zejména ve výrazové prostotě a humoru, který na první pohled zlehčuje mravní vážnost, ale pozorný čtenář jistě zaznamená kritický pohled na věc. Básně jsou dodnes živé, protože negativní lidské vlastnosti se prakticky nemění.Kdo byl František Gellner? Životopis František Gellner, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní údaje o osobě František Gellner

Národnost: česká
Datum narození: 19. 6. 1881
Místo narození: Mladá Boleslav
Datum úmrtí: září 1914 (není přesně známo, protože zemřel na válečné frontě v Haliči)

Zaujala vás biografie osobnosti František Gellner? Potom se podělte s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co znamená slovo Hortonův syndrom? Pamatujete si definici pojmu Štědrovka? Víte, co je to Loden? Vzpomněli byste si co znamená slovo Lascivní?

Klíčová slova: kde se narodil František Gellner?, kdo je František Gellner?, osobnost, literatura, zajímavosti, nežijící, lexikon, životopis, František Gellner, národnost, Kdy zemřel František Gellner, František Gellner, narození, vysvětlení, informace, literatura

Pojem František Gellner je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Další informační zdroje o slovu František Gellner

Zkusit najít výraz František Gellner ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat videa s názvem František Gellner na Youtube

Hledat heslo František Gellner na Google obrázcích

Hledat heslo František Gellner na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem František Gellner ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo František Gellner například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google obrázcích nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Biografie, životopis, kdo je to František Gellner?

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo byl František Gellner? Kdy se narodil František Gellner? Kde se narodil František Gellner? Kdy zemřel František Gellner? František Gellner patří do sekce Literatura

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Velmi pečlivě jsme procházeli veškeré zveřejněné texty. Přes to vše se může stát, že je zde nesprávná, nepřesná či neaktuální informace. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Můžete také vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka František Gellner dejme tomu například na stránkách Wikipedie, kde můžete najít mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost František Gellner i v jiné kategorii než je literatura.