Kdo je to?
Kdo byl Ferdinand II? Životopis Ferdinand II, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Kdo byl Ferdinand II?

Kdo byl Ferdinand II? Životopis, informace, biografie, panovníci

Ferdinand II. Štýrský byl rakouský arcivévoda, císař Svaté říše římské, král český, chorvatský a uherský, vévoda štýrský. Ferdinand II. se narodil ve Štýrském Hradci jako nejstarší syn arcivévody Karla II. Štýrského. Jeho výchova byla založená na přísné katolické víře, kterou mu do hlavy vštěpovala jeho matka. Ve 12 letech odjel do německého Ingolstadtu (1590), kde se učil na jezuitské koleji a kde se naučil, že panovník je zodpovědný za duchovní spásu svých poddaných a že jediná správná víra je ta katolická. Svá studia v Ingolstadtu dokončil v roce 1595. Před návratem do své země podnikl tzv. kavalírskou cestu do Říma a Loreta. Po návratu do rakouských zemí začal potlačovat vyznavače jiné než katolické víry, když např. roku 1598 vykázal nekatolické kazatele ze Štýrského Hradce. V roce 1600 byly rakouské země formálně katolické. Roku 1600 se oženil s Marií Annou, se kterou měl celkem sedm dětí.
V roce 1617 byl Ferdinand II. korunován na českého krále v chrámu sv. Víta v Praze. Brzy se stal neoblíbeným vladařem, protože v českých zemích bylo spousta protestantů, což se Ferdinandovi nelíbilo. To vedlo 23. 5. 1618 k Pražské defenestraci a to pokračovalo ve vypuknutí Třicetileté války. Sněm Koruny české prohlásil 19. 8. 1618 Ferdinanda za sesazeného panovníka a na jeho místo dosedl protestantský Fridrich Falcký. V roce 1618 se stal králem uherským. Roku 1619 byl Ferdinand II. korunován na císaře Svaté říše římské. Hlas dostal i od svého rivala Fridricha Falckého. Dne 8. 11. 1620 porazili jeho spojenci české stavovské vojsko v bitvě na Bílé hoře. Po vítězství Ferdinand II. dosednul opět na český trůn a zrušil Rudolfův majestát. Následovalo zabavování majetku, zatýkání a 21. 6. 1621 proběhla poprava vůdce povstání na Staroměstském náměstí v Praze. Roku 1627 vydal ústavu Obnovené zřízení zemské pro České země, která určila, že dědicem trůnu bude někdo z rodu Habsburků (zavedení absolutismu). Po uzavření tzv. pražského míru roku 1635 byly postoupeny saskému kurfiřtu Janu Jiřímu Horní a Dolní Lužice. O rok později zajistil pro svého syna Ferdinanda III. korunu pro římského krále. Ferdinand II. zemřel v roce 1637 ve věku 58 let.
Vláda Ferdinanda II. je popisovaná jako počátek „temna“.Kdo byl Ferdinand II? Životopis Ferdinand II, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Základní údaje o osobě Ferdinand II

Národnost: rakouská
Datum narození: 9. 7. 1575
Místo narození: Štýrský Hradec, Habsburská monarchie
Datum úmrtí: 15. 2. 1637

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Ferdinand II s blízkými na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si na význam slova Projekt Gutenberg? Vzpomněli byste si co znamená slovo Cupcake? Víte co je Astma? Víte co je Frekvence?

Klíčová slova: vysvětlení, panovníci, život, informace, životopis, datum narození, zajímavosti, lexikon, popis, datum úmrtí, národnost, kde se narodil Ferdinand II?, nežijící, Ferdinand II, panovníci, biografie

Pojem Ferdinand II je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít výraz Ferdinand II ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Ferdinand II ve Wikipedii

Vyhledat pojem Ferdinand II ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ferdinand II ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Ferdinand II v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Dál můžete zkusit hledat slovo Ferdinand II například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Stručná biografie, resp. životopis osoby Ferdinand II

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Ferdinand II? Kdy se narodil Ferdinand II? Kde se narodil Ferdinand II? Kdy zemřel Ferdinand II? Ferdinand II se nachází v kategorii Panovníci

Napsáno redaktory Superia.cz. Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pokuste se vyhledat osobnost, osobu, člověka Ferdinand II např. v české Wikipedii, kde můžete najít nejspíše podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Ferdinand II i v jiné kategorii než je panovníci.