Kdo je to?
Kdo byl Marcus Aurelius? Životopis Marcus Aurelius, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Kdo byl Marcus Aurelius?

Kdo byl Marcus Aurelius? Životopis, informace, biografie, panovníci

Marcus Aurelius byl císař a filosof. Pocházel z rodiny vysokého římského úředníka a o jeho vzdělání se starali přední učenci a básníci. Aurelius od mládí jevil silný zájem o filosofii a věnoval se jí po celý život, přestože byl hlavně politik a vojevůdce. Díky urozenému původu a pilnému studiu zaujal císaře Hadriana a získal místo v kněžském sboru. Po smrti otce se o něj staral děd, poté ho adoptoval politik a pozdější císař Antoninus Pius. Když se Pius stal císařem, Aurelius zastával různé funkce a úřady, aby se seznámil s fungováním říše. Postupně získával zkušenosti i politickou moc a osvědčil se v praktických záležitostech, proto na něj císař stále více spoléhal.
Po smrti Pia se Aurelius bez problémů ujal vlády. Měl dostatek znalostí o státní správě a díky autoritě se proti němu neutvořila žádná opozice. Problémem byly vpády barbarů, které z několika stran narušovaly hranice římského impéria. Nejničivější byly nájezdy Parthů, kteří obývali oblast dnešního Blízkého východu. Nový císař si byl vědom hrozby a poslal na hranice vlastního bratra a zkušené římské generály. Posilněné římské vojsko přesvědčivě zvítězilo a Řím slavil, ale následně byl zasažen epidemií, kterou vojáci zavlekli z Mezopotámie. Navíc začaly sílit útoky germánských kmenů. Aurelius se připojil k vojsku na severní hranici a pomohl situaci uklidnit. Germánské kmeny se v reakci spojily a začaly pronikat na římské území. Řím byl oslaben epidemií a úspěch Germánů povzbudil ostatní, takže se začaly množit útoky ze všech stran. Aurelius zmírnil podmínky vstupu do armády a verboval i otroky, zároveň využil diplomatické schopnosti a některé kmeny získal na svou stranu. Konflikt přesto trval mnoho let a byl finančně i vojensky velmi nákladný.
Aurelius měl velký podíl na tom, že Řím zvládal problémům odolávat. Všechnu energii věnoval správě říše a usiloval o harmoničtější společnost, proto vydával zákony ulevující chudým nebo ženám a dětem. V době epidemie, hladomoru a chudoby spravedlivě rozděloval obilí a prodával cenné věci z paláce, aby mohl financovat obranu hranic. Ve filosofickém myšlení byl silně ovlivněn stoicismem. Napsal knihu Hovory k sobě, ale nejedná se o ucelenou filosofii, spíše o poznámky a životní moudra, která pravděpodobně psal pro sebe a vydání ani neplánoval. Ústřední roli pro něj hrála etika, mravní integrita a uměřený život. Zamýšlel se rovněž nad politickou dráhou, kterou podřídil filosofickým principům a místo slávy a bohatství usiloval o plnění povinností a podporu spravedlnosti. Zemřel při vojenském tažení proti Germánům, když podlehl blíže nespecifikované chorobě. Po celé dějiny až dodnes lidé oceňují jeho oddanost říši a celoživotní snahu naplňovat ve vysoké funkci etické požadavky.Kdo byl Marcus Aurelius? Životopis Marcus Aurelius, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Hlavní data o osobě Marcus Aurelius

Národnost: římská
Datum narození: 26. dubna 121
Místo narození: Řím, Itálie
Datum úmrtí: 17. března 180

Sdílejte tuto stránku s osobností Marcus Aurelius s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Vzpomenete si na definici slova Jezero? Vzpomněli byste si co označuje výraz Er-forma? Vzpomněli byste si co znamená slovo Laryngitida? Znáte termín Inventura?

Klíčová slova: lexikon, kdy se narodil Marcus Aurelius?, vysvětlení, národnost, Marcus Aurelius, datum narození, národnost, Kdy zemřel Marcus Aurelius, narození, osobnosti, zajímavosti, osobnost, datum úmrtí, biografie, popis, místo narození

Pojem Marcus Aurelius je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít termín Marcus Aurelius ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Marcus Aurelius ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Marcus Aurelius v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Vyhledat termín Marcus Aurelius ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Marcus Aurelius například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Biografie, životopis, kdo je to Marcus Aurelius?

Nyní již víte Kdo byl Marcus Aurelius? Kdy se narodil Marcus Aurelius? Kde se narodil Marcus Aurelius? Kdy zemřel Marcus Aurelius? Marcus Aurelius je v sekci Panovníci

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Pokuste se vyhledat osobnost, osobu, člověka Marcus Aurelius dejme tomu například v populární Wikipedii, kde naleznete nejspíš komplexnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Marcus Aurelius i v jiné kategorii než je panovníci.