Kdo je to?
Kdo byl Ernest Gellner? Životopis Ernest Gellner, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Kdo byl Ernest Gellner?

Kdo byl Ernest Gellner? Životopis, informace, biografie, filozofie

Filozof Ernest André Gellner (v češtině na něj můžeme také narazit pod jménem Arnošt Gellner) je jedním z hlavních představitelů teorie nacionalismu. Více známý je ale pro svou kritiku, ve které se zaměřil zejména na psychoanalýzu, marxismus či postmoderní filozofii.
Navzdory tomu, že se narodil v Paříži a jeho rodiče mluvili německy, Ernest Gellner prožil své dětství v Praze. Významná je také skutečnost, že byli židé. V Praze absolvoval anglické gymnázium. V roce 1938 emigrovala celá rodina před hrozbou nacismu a zhoršujících se poměrů židů do Velké Británie. Zde Gellner dokončil základní školu a absolvoval i školu střední. Díky stipendiu mohl studovat také na Balliol College v Oxfordu, kde získal titul PPE (Philosophy, Politics and Economics).
V roce 1944 se stal součástí České obrněné brigády, která působila v zahraničí. Po válce se vrátil do České republiky. Protože byl ale zděšen, jakým způsobem byly z oblasti Sudet vyhoštěni Němci, a také malým odporem proti komunismu (který se stavěl proti západním mocnostem). Vrátil se tedy zpět do Velké Británie, kde působil jako učitel. V letech 1949 až 1984 působí na prestižní London School of Economics. Na této škole působil také Karl Popper, který Gellnera velmi ovlivnil – zejména v důsledku kritického racionalismu a antropologickému funkcionalismu.
Od roku 1984 do roku 1993 působí jako vedoucí oddělení antropologie na univerzitě v Cambridge. V průběhu tohoto působení vzniká kniha Pluh, meč a kniha: struktura lidských dějin.
Osud tomu asi tak chtěl, že Ernes Gellner umírá v České republice – na pražském letišti v důsledku srdečního infarktu.Kdo byl Ernest Gellner? Životopis Ernest Gellner, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Hlavní data o osobě Ernest Gellner

Národnost: česká
Datum narození: 9.12.1925
Místo narození: Paříž
Datum úmrtí: 5.11.1995

Tento text (Ernest Gellner) můžete samozřejmě sdílet s kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co označuje výraz Kontuze? Znáte pojem Bazilika? Znáte pojem Biologický pas? Vzpomenete si na definici slova Fenomén?

Klíčová slova: vysvětlení, informace, narození, osobnosti, Ernest Gellner, filozofie, životopis, popis, osobnost, datum úmrtí, filozofie, život, kdo to je, národnost, místo narození, kdy se narodil Ernest Gellner?

Pojem Ernest Gellner je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Jiné informační zdroje o frázi Ernest Gellner

Hledejte bez špehování slovo Ernest Gellner ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Ernest Gellner ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Ernest Gellner ve Wikipedii

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ernest Gellner ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Ernest Gellner například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Stručná biografie, resp. životopis osoby Ernest Gellner

Na této webové stránce jste se dozvěděli Kdo byl Ernest Gellner? Kdy se narodil Ernest Gellner? Kde se narodil Ernest Gellner? Kdy zemřel Ernest Gellner? Ernest Gellner je v kategorii Filozofie

Text napsán pro Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Můžete též vyzkoušet hledat osobnost, osobu, člověka Ernest Gellner např. na české Wikipedii, kde naleznete podrobný text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Ernest Gellner i v jiné kategorii než je filozofie.