Kdo je to?
Kdo byl Jan Sarkander? Životopis Jan Sarkander, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Kdo byl Jan Sarkander?

Kdo byl Jan Sarkander? Životopis, informace, biografie, křesťanství

Svatý Jan Sarkander byl český katolický kněz, holešovský farář a bratr děkana Mikuláše Sarkandera. Sarkander se narodil v jihopolském městě Skočov ve Slezsku v tehdejším Těšínském knížectví. Kolem desátého roku života se s rodinou přestěhoval do města Příbor. Zde Jan docházel do místní školy. V 16 letech začal studovat obor filosofie v latinské škole v Olomouci (1592). Studium v Olomouci dokončil roku 1600. Z Moravy se přesunul do Prahy, kde pokračoval studiem filosofie. Po třech letech se stal doktorem filosofie a v roce 1604 už pobýval ve Štýrskem Hradci v Rakousku, kde započal studium teologie. Studia však předčasně ukončil v roce 1606.
Roku 1607 získal v Kroměříži čtyři nižší svěcení od kardinála Ditrichštejna. Ten jej o dva roky později vysvětil na jáhna v Brně (1609). Ve stejném roce byl také vysvěcen na kněze od olomouckého biskupa Jana Křtitele Civalli. Na konci roku 1609 byl zatčen za to, že pomohl svému bratrovi Mikulášovi utéct z vězení. Záhy byl z vězení propuštěn a stal se farářem ve městě Uničov, kde pobýval dva roky. Poté funkci vykonával tři roky ve Zdounkách, od roku 1615 v Boskovicích a po dalším roce v Holešově. V Holešově byl zpovědníkem šlechtice Ladislava Popela z Lobkovic. Ten však ztratil přechodně svůj vliv v roce 1619 a Sarkanderovi blízcí radili, aby zmizel. Sarkander se vydal na pouť do polské Čenstochové a pobýval také v Krakově. Po pár měsících se vrátil na Moravu.
Sarkander se ocitl v nebezpečí v roce 1620, kdy se k moci dostali moravští protestanti, kteří sympatizovali s českým stavovským povstáním. Rozhodl se uprchnout, ale byl chycen v nedalekém Tovačově, kde byl také uvězněn. Během čtyř následujících týdnů byl vyslýchán a mučen v Olomouci na místě dnešní Sarkandrovy kaple. Sarkander odmítal vyzradit zpovědní tajemství Ladislava Popela z Lobkovic a také to, co se dozvěděl při pobytu v polské Čenstochové. Po třech mučeních se jej zastal rychtář Scintilla a další mučení se nekonalo. Avšak na následky z mučení po pár týdnech v žaláři Sarkander zemřel. V den smrti mu bylo 43 let.
Papež Pius IX. Sarkandera v roce 1859 blahořečil a dne 21. 5. 1995 byl papežem sv. Janem Pavlem II. v Olomouci prohlášen za svatého.Kdo byl Jan Sarkander? Životopis Jan Sarkander, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Základní údaje o osobě Jan Sarkander

Národnost: česká
Datum narození: 20. 12. 1576
Místo narození: Skoczów, Slezsko, Těšínské knížectví
Datum úmrtí: 17. 3. 1620

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Jan Sarkander s jinými lidmina svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Rozumíte pojmu Artefakt? Znáte pojem Noetika? Znáte definici termínu Remise? Vzpomenete si na definici slova Kalanetika?

Klíčová slova: datum úmrtí, vysvětlení, kdy se narodil Jan Sarkander?, národnost, kdo to je, narození, lexikon, wiki, národnost, křesťanství, kdo je Jan Sarkander?, Kdy zemřel Jan Sarkander, informace, životopis, biografie, křesťanství

Pojem Jan Sarkander je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Jan Sarkander v následujících vyhledávačích

Hledat videa s názvem Jan Sarkander na Youtube

Vyhledat výraz Jan Sarkander ve Wikislovníku

Najít výraz Jan Sarkander ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Jan Sarkander ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Jan Sarkander na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Sarkander například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Stručná biografie, resp. životopis osoby Jan Sarkander

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Jan Sarkander? Kdy se narodil Jan Sarkander? Kde se narodil Jan Sarkander? Kdy zemřel Jan Sarkander? Jan Sarkander je v sekci Křesťanství

Napsáno redaktory Superia.cz. Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme. Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Můžete též vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Jan Sarkander řekněme například v projektu Wikipedia, kde můžete najít podrobný popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Sarkander i v jiné kategorii než je křesťanství.