Kdo je to?
Kdo je Panna Maria? Životopis Panna Maria, osobnosti, slavná žena z kategorie křesťanství

Panna Maria

Kdo je Panna Maria? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, křesťanství

Panna Marie, známá také jako Matka Boží, je jednou z nejdůležitějších postav křesťanského náboženství. Je uctívaná za svou pokoru, víru a svou roli jako matka Ježíše Krista.
Marie pocházela z rodu Davidova, jak potvrzuje evangelium podle Lukáše. Místo jejího narození není přesně známo, ale tradice uvádí, že se narodila v Jeruzalémě. Jejími rodiči údajně byli svatý Jáchym a svatá Anna.
Historické záznamy neobsahují přesné informace o Mariině vzdělání. Z Nového zákona je však zřejmé, že byla hluboce obeznámena s židovskými náboženskými tradicemi. Co se týče jejího běžného života, žila jako matka a manželka, zasvětila se rodině a domácnosti.
Jednou z nejdůležitějších událostí v Mariině životě bylo zjevení archanděla Gabriela, který jí oznámil, že počne a porodí syna, Ježíše, a že bude "Synem Nejvyššího". Marie přijala tuto zprávu s vírou a poslušností, což je příkladem hluboké pokory a oddanosti Bohu. Byla také přítomna při mnoha klíčových událostech Ježíšova života, včetně jeho ukřižování a vzkříšení.
Marie se provdala za Josefa, tesaře z Nazareta. Její jediným dítětem byl Ježíš Kristus, který byl počat skrze Ducha svatého.
Panna Marie je široce uctívaná v křesťanském světě a je středem mnoha mariánských zjevení, svátků a poutí. Její obraz se objevuje v mnoha formách umění, včetně malířství, sochařství a hudby.
Datum a okolnosti Mariiny smrti nejsou přesně známy a nejsou zmíněny v biblických záznamech. Některé křesťanské tradice, včetně pravoslaví, však věří v Mariině nanebevzetí, kdy byla na konci svého pozemského života vzata do nebe tělem i duší.
Panna Marie je připomínána jako žena hluboké víry a pokory, která přijala mimořádné poslání být matkou Spasitele. Její život je příkladem oddanosti a služby Bohu. Na obrazech či sochách bývá nejčastěji zobrazena jak drží malého Ježíše.
Na světě existuje spousta poutních míst, která jsou spjata se zjevením nebo zázraky Panny Marie. V České republice se nachází několik poutních míst, včetně Svatého kopečku u Olomouce, Svatého Hostýnu, Velehradu nebo Svaté Hory u Příbrami.Kdo je Panna Maria? Životopis Panna Maria, osobnosti, slavná žena z kategorie křesťanství

Hlavní data o osobě Panna Maria

Národnost: židovská
Místo narození: Jeruzalém, Římská říše

Sdílejte tuto stránku s osobností Panna Maria s přáteli na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Rozumíte pojmu Ablace? Víte co je Portské víno? Znáte definici termínu Dedukce? Vzpomněli byste si co označuje výraz Warez?

Klíčová slova: Panna Maria, osobnost, zajímavosti, biografie, kdo je Panna Maria?, místo narození, wiki, životopis, lexikon, wikipedie, život, narození, popis, kde se narodila Panna Maria?, křesťanství, národnost

Pojem Panna Maria je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat výraz Panna Maria ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít frázi Panna Maria ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít slovo Panna Maria na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Panna Maria ve Wikimedia Commons

Najít výraz Panna Maria ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Panna Maria například ve Wikipedii, v Lingea slovnících, ve fulltextu Yahoo.com, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Biografie, životopis, kdo je to Panna Maria?

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku Kdo je to Panna Maria? Kde se narodila Panna Maria? Panna Maria patří do kategorie Křesťanství

Kategorie křesťanství, kaple hnědá, panna Maria, ilustrační obrázek

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Můžete také vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Panna Maria třeba v populární Wikipedii, kde naleznete delší popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Panna Maria i v jiné kategorii než je křesťanství.