Kdo je to?
Kdo byl Jiří z Poděbrad? Životopis Jiří z Poděbrad, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Kdo byl Jiří z Poděbrad?

Kdo byl Jiří z Poděbrad? Životopis, informace, biografie, panovníci

Jiří z Poděbrad byl šlechtic a český král. Patřil do šlechtického rodu Pánů z Kunštátu a Poděbrad, který měl kořeny na Moravě. Otec Viktorín z Poděbrad byl husitský velitel a kmotrem byl údajně Jan Žižka. Jiří z Poděbrad byl jediný mužský potomek a po smrti Viktorína rovněž jediný dědic. Stal se hejtmanem Boleslavského kraje a postavil se do čela východočeských husitů. Díky hejtmanské funkci se mu podařilo sjednotit husitské válečníky a po překvapivém nočním přepadení obsadil Prahu. Císař Fridrich III. Habsburský jej uznal zemským správcem, následně získal podporu také u české šlechty. V roce 1453 na český trůn usedl nezletilý Ladislav Pohrobek, ale zemi reálně řídil zemský správce Jiří.
Díky obratné diplomacii na svou stranu získal některé katolické šlechtice a postupně se mu dařilo obnovovat zemi zničenou husitskými válkami. V roce 1457 Ladislav Pohrobek zemřel a z několika významných uchazečů byl za nového krále zvolen Jiří z Poděbrad. Jednalo se tak o prvního českého šlechtice, který se stal králem, aniž by patřil do královské dynastie. Na trůn nastoupil v roce 1458 a díky promyšleným sňatkům se mu podařilo zlepšit vztahy s okolními zeměmi. Doma získal královskou autoritu díky růstu hospodářství, v zahraničí oceňovali jeho diplomatickou vychytralost.
Přestože se hlásil k husitům, snažil se vystupovat smířlivě vůči katolíkům a předcházet sporům mezi husitským a katolickým obyvatelstvem. To se stalo předmětem sporu s papežem Piem II., který husity považoval za kacíře. Jiří z Poděbrad se snažil situaci vyřešit projektem Všeobecné mírové organizace, která měla sjednotit evropské křesťanské panovníky a zbavit papeže většiny moci. Papežská diplomacie však zabránila tomu, aby se myšlenka většinově prosadila mezi ostatními panovníky. Spor s papežem se prohluboval, což podpořilo české katolíky. Nový papež Pavel II. Jiřího nakonec prohlásil za kacíře a vyloučil jej z církve.
Jiří z Poděbrad zpočátku nechtěl vystupovat proti českým katolíkům, aby udržel mír, ale když se zformovala katolická opozice a vytvořila Jednotu zelenohorskou, byl nucen vojensky zasáhnout. Papež proti němu navíc vyhlásil křížovou výpravu, ale kvůli dobrým vztahům s českým králem se k ní okolní země odmítaly připojit. To změnil až ambiciózní uherský král Matyáš Korvín, který obsadil Moravu a v Olomouci se nechal prohlásil za českého krále. Matyáš na svou stranu získal nejen moravskou šlechtu, ale také katolickou šlechtu v Čechách. Jiří z Poděbrad se pustil do vyjednávání a chtěl získat českou korunu pro Vladislava Jagellonského, ale jednání přerušila Jiřího smrt.Kdo byl Jiří z Poděbrad? Životopis Jiří z Poděbrad, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Hlavní data o osobě Jiří z Poděbrad

Národnost: česká
Datum narození: 23. dubna 1420
Místo narození: Poděbrady
Datum úmrtí: 22. března 1471

Tento text (Jiří z Poděbrad) můžete samozřejmě sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Vzpomenete si na definici slova Člunek? Vzpomněli byste si co označuje výraz Vysoká škola? Vzpomněli byste si co znamená slovo Bezpatkové písmo? Znáte termín Touha?

Klíčová slova: biografie, vysvětlení, život, datum narození, Kdy zemřel Jiří z Poděbrad, informace, Jiří z Poděbrad, wikipedie, národnost, panovníci, životopis, nežijící, kde se narodil Jiří z Poděbrad?, datum úmrtí, osobnost, Jiří z Poděbrad

Pojem Jiří z Poděbrad je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Další zdroje informací o slovu Jiří z Poděbrad

Hledat videa s názvem Jiří z Poděbrad na Youtube

Zkusit najít slovo Jiří z Poděbrad v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit najít Jiří z Poděbrad ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledejte bez špehování slovo Jiří z Poděbrad ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Jiří z Poděbrad například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Stručná biografie, resp. životopis osoby Jiří z Poděbrad

Na této webové stránce jste se dozvěděli Kdo byl Jiří z Poděbrad? Kdy se narodil Jiří z Poděbrad? Kde se narodil Jiří z Poděbrad? Kdy zemřel Jiří z Poděbrad? Jiří z Poděbrad je v kategorii Panovníci

Text vytvořen pro server Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Doporučujeme vyhledat osobnost, osobu, člověka Jiří z Poděbrad např. na české Wikipedii, kde naleznete podrobný text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jiří z Poděbrad i v jiné kategorii než je panovníci.