Kdo je to?
Kdo byl Jiří z Poděbrad? Životopis Jiří z Poděbrad, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Kdo byl Jiří z Poděbrad?

Kdo byl Jiří z Poděbrad? Životopis, informace, biografie, panovníci

Jiří z Poděbrad byl šlechtic a český král. Patřil do šlechtického rodu Pánů z Kunštátu a Poděbrad, který měl kořeny na Moravě. Otec Viktorín z Poděbrad byl husitský velitel a kmotrem byl údajně Jan Žižka. Jiří z Poděbrad byl jediný mužský potomek a po smrti Viktorína rovněž jediný dědic. Stal se hejtmanem Boleslavského kraje a postavil se do čela východočeských husitů. Díky hejtmanské funkci se mu podařilo sjednotit husitské válečníky a po překvapivém nočním přepadení obsadil Prahu. Císař Fridrich III. Habsburský jej uznal zemským správcem, následně získal podporu také u české šlechty. V roce 1453 na český trůn usedl nezletilý Ladislav Pohrobek, ale zemi reálně řídil zemský správce Jiří.
Díky obratné diplomacii na svou stranu získal některé katolické šlechtice a postupně se mu dařilo obnovovat zemi zničenou husitskými válkami. V roce 1457 Ladislav Pohrobek zemřel a z několika významných uchazečů byl za nového krále zvolen Jiří z Poděbrad. Jednalo se tak o prvního českého šlechtice, který se stal králem, aniž by patřil do královské dynastie. Na trůn nastoupil v roce 1458 a díky promyšleným sňatkům se mu podařilo zlepšit vztahy s okolními zeměmi. Doma získal královskou autoritu díky růstu hospodářství, v zahraničí oceňovali jeho diplomatickou vychytralost.
Přestože se hlásil k husitům, snažil se vystupovat smířlivě vůči katolíkům a předcházet sporům mezi husitským a katolickým obyvatelstvem. To se stalo předmětem sporu s papežem Piem II., který husity považoval za kacíře. Jiří z Poděbrad se snažil situaci vyřešit projektem Všeobecné mírové organizace, která měla sjednotit evropské křesťanské panovníky a zbavit papeže většiny moci. Papežská diplomacie však zabránila tomu, aby se myšlenka většinově prosadila mezi ostatními panovníky. Spor s papežem se prohluboval, což podpořilo české katolíky. Nový papež Pavel II. Jiřího nakonec prohlásil za kacíře a vyloučil jej z církve.
Jiří z Poděbrad zpočátku nechtěl vystupovat proti českým katolíkům, aby udržel mír, ale když se zformovala katolická opozice a vytvořila Jednotu zelenohorskou, byl nucen vojensky zasáhnout. Papež proti němu navíc vyhlásil křížovou výpravu, ale kvůli dobrým vztahům s českým králem se k ní okolní země odmítaly připojit. To změnil až ambiciózní uherský král Matyáš Korvín, který obsadil Moravu a v Olomouci se nechal prohlásil za českého krále. Matyáš na svou stranu získal nejen moravskou šlechtu, ale také katolickou šlechtu v Čechách. Jiří z Poděbrad se pustil do vyjednávání a chtěl získat českou korunu pro Vladislava Jagellonského, ale jednání přerušila Jiřího smrt.Kdo byl Jiří z Poděbrad? Životopis Jiří z Poděbrad, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Hlavní informace o osobě Jiří z Poděbrad

Národnost: česká
Datum narození: 23. dubna 1420
Místo narození: Poděbrady
Datum úmrtí: 22. března 1471

Popis osobnosti Jiří z Poděbrad můžete sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Vzpomenete si na definici slova Člunek? Znáte definici termínu Senča? Vzpomněli byste si co znamená slovo Volatilita? Pamatujete si definici pojmu Próza?

Klíčová slova: narození, Jiří z Poděbrad, datum narození, Kdy zemřel Jiří z Poděbrad, vysvětlení, kdo je Jiří z Poděbrad?, nežijící, wikipedie, popis, kdo to je, datum úmrtí, národnost, osobnosti, životopis, biografie, kde se narodil Jiří z Poděbrad?

Pojem Jiří z Poděbrad je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit najít frázi Jiří z Poděbrad ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Jiří z Poděbrad ve Wikipedii

Najít pojem Jiří z Poděbrad ve vyhledávači Yahoo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Jiří z Poděbrad ve Wikimedia Commons

Najít termín Jiří z Poděbrad v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Dál můžete zkusit hledat slovo Jiří z Poděbrad například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Životopis, kdo je Jiří z Poděbrad? Stručná biografie

Nyní už nejspíš víte Kdo byl Jiří z Poděbrad? Kdy se narodil Jiří z Poděbrad? Kde se narodil Jiří z Poděbrad? Kdy zemřel Jiří z Poděbrad? Jiří z Poděbrad se nachází v sekci Panovníci

Sepsáno redaktory Superia.cz. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. Zkuste též najít informace osobnost, osobu, člověka Jiří z Poděbrad dejme tomu třeba na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jiří z Poděbrad i v jiné kategorii než je panovníci.