Kdo je to?
Kdo je Jaroslav Barták? Životopis Jaroslav Barták, osobnosti, slavný člověk z kategorie zločin

Kdo je Jaroslav Barták?

Kdo je Jaroslav Barták? Životopis, informace, biografie, zločin

Jaroslav Barták je český lékař, podnikatel a zločinec. Barták se narodil v Praze, kde po gymnáziu začal studovat na Fakultě všeobecného lékařství na Karlově Univerzitě. Úspěšně dokončil I. a II. atestaci z vnitřního lékařství a později také úspěšně dokončil postgraduální kurz z angiologie během studií v USA. Barták hovoří plynně anglicky, německy, rusky, španělsky a italsky.
Během let 1983-85 působil na IV. interní klinice, v letech 1985-86 na I. interní klinice FVL UK. Další tři roky (1986-88) pracoval jako internista ve Fakultní nemocnici Motol. Mezi lety 1988-90 byl Barták primářem v Měšicích. Po roce 1990 nastoupil jako vedoucí lékař interního a cévního oddělení Praha 4. Od roku 1997 až do roku 2011 byl prezidentem na Poliklinice v Modřanech. Působil také jako viceprezident International College of Angiology.
Jaroslav Barták založil roku 1990 klub Lions Club Praha – Orel, o kterém tvrdil, že je to něco jako pokračování svobodných zednářů. Po dlouhá léta působil v klubu jako generální tajemník.
V roce 1995 byl Barták jednatelem a částečným vlastníkem společnosti CODUM s.r.o., která měla sídlo na Poliklinice Modřany.
Díky svým známostem si Barták připadal jako velmi mocný člověk, čehož začal využívat. Roku 2007 v Praze na ulici brutálně pěstmi zbil svou asistentku. O čtyři roky později natočil erotický film na vatikánském velvyslanectví v Praze, který znamenal další skandál. Později se objevovalo stále více svědectví dívek, které byly asistentkami Bartáka na jeho služebních cestách. Podle svědectví celkem jedenácti dívek je Barták fyzicky a sexuálně napadal nebo jim vyhrožoval svými známostmi. To samozřejmě Barták popíral.
V roce 2012 začal soudní proces, kde Barták čelil osminásobné žalobě trestných činů (většinou sexuálního charakteru). O rok později byl odsouzen ke čtrnáctiletému vězení za znásilnění a zneužívání svých asistentek.
Ve vězení Barták plánoval vraždy těch, kteří jej žalovali. To se dostalo k policii a soud v roce 2016 udělil Bartákovi dalších osm let vězení. Trest mu byl následně zmírněn na šest let. Celkem si tedy Barták vysloužil dvacet let na tvrdo.Kdo je Jaroslav Barták? Životopis Jaroslav Barták, osobnosti, slavný člověk z kategorie zločin

Hlavní informace o osobě Jaroslav Barták

Národnost: česká
Datum narození: 3. 8. 1958
Místo narození: Praha, Československo

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Jaroslav Barták sdílet s kolegy prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pamatujete si definici pojmu Škrabák? Pamatujete si definici pojmu Rozvodí? Znáte termín Empatie? Vzpomněli byste si co znamená slovo Pelota?

Klíčová slova: život, Jaroslav Barták, osobnosti, narození, národnost, informace, wiki, kde se narodil Jaroslav Barták?, datum narození, popis, wikipedie, zločin, biografie, vysvětlení, životopis, zločin

Pojem Jaroslav Barták je v kategorii Zločin, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat výraz Jaroslav Barták v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít heslo Jaroslav Barták na Google obrázcích

Zkusit najít výraz Jaroslav Barták ve vyhledávači Yahoo

Hledejte bez špehování slovo Jaroslav Barták ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Jaroslav Barták ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Jaroslav Barták například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikipedii nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Biografie, životopis, kdo je to Jaroslav Barták?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo je to Jaroslav Barták? Kdy se narodil Jaroslav Barták? Kde se narodil Jaroslav Barták? Jaroslav Barták je v kategorii Zločin

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Můžete také vyzkoušet hledat osobnost, osobu, člověka Jaroslav Barták například v projektu Wikipedie, kde můžete najít nejspíš delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jaroslav Barták i v jiné kategorii než je zločin.