Kdo je to?
Kdo byl Jan Nepomucký? Životopis Jan Nepomucký, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Jan Nepomucký

Kdo byl Jan Nepomucký? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, křesťanství

Jan Nepomucký byl kněz, generální vikář pražského arcibiskupa, mučedník a zemský patron. Vyrůstal na Plzeňsku v rodině rychtáře a vzdělání získal ve škole, která byla přidružená ke kostelu v Nepomuku. Je pravděpodobné, že následně navštěvoval pražskou univerzitu, ale jasné důkazy chybí. Od roku 1369 pobýval v Praze a pracoval jako notář nebo písař. Poté odešel do Itálie a vystudoval církevní právo na Padovské univerzitě. Po návratu domů se stal knězem a působil jako kanovník u vyšehradské kapituly.
Roku 1389 se stal generálním vikářem pražského arcibiskupa a v mocenské hierarchii se tím dostal velmi vysoko. Zapojil se i do politických sporů mezi arcibiskupem Janem z Jenštejna a králem Václavem IV. Z těchto důvodů byl následně uvězněn a mučen. Následky těžkého mučení nepřežil a jeho tělo bylo vhozeno do Vltavy. Několik týdnů po své smrti byl Jan Nepomucký nalezen na břehu, kde ho převzali bratři Křižovníci s červeným srdcem a pohřbili jej v kostele sv. Kříže většího.
Na základě historické postavy Jana Nepomuckého vznikla bohatá legendární tvorba, díky které se stal jednou z nejznámějších osobností českých dějin. Od počátku byl rovněž označován za mučedníka a bylo zdůrazňováno zázračné nalezení jeho těla. Během let postupně sílil kult svatého Jana a roku 1683 byla na Karlův most umístěna jeho socha, která tam je dodnes. Dlouhodobé snahy o svatořečení vyvrcholily roku 1729, kdy papež Benedikt XIII. prohlásil Jana Nepomuckého za svatého. Dnes je patronem Česka a Bavorska, ale také loďařů, mlynářů a duchovních. Je mu zasvěcena řada kostelů, z nichž nejvýznamnější je poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Janovo tělo je uloženo v Katedrále svatého Víta a antropologové na základě lebky vytvořili model, který znázorňuje Janovu přibližnou podobu.Kdo byl Jan Nepomucký? Životopis Jan Nepomucký, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Základní údaje o osobě Jan Nepomucký

Národnost: česká
Datum narození: mezi 1340 a 1350
Místo narození: Pomuk, dnešní Nepomuk
Datum úmrtí: 20. března 1393

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Jan Nepomucký s kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Znáte termín Switch? Znáte termín Soft skills? Vzpomenete si na definici slova Vektor? Víte, co je to Povinné ručení?

Klíčová slova: popis, Kdy zemřel Jan Nepomucký, wiki, Jan Nepomucký, místo narození, narození, křesťanství, nežijící, biografie, zajímavosti, wikipedie, Jan Nepomucký, kdy se narodil Jan Nepomucký?, informace, národnost, lexikon

Pojem Jan Nepomucký je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Internetové odkazy na vyhledávače

Najít heslo Jan Nepomucký ve vyhledávači Qwant

Hledat výraz Jan Nepomucký ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat slovo Jan Nepomucký na Google.cz

Vyhledat slovo Jan Nepomucký na Google obrázcích

Zkusit najít výraz Jan Nepomucký ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Nepomucký například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve fulltextu Yahoo.com nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Životopis, kdo je Jan Nepomucký? Stručná biografie

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku Kdo byl Jan Nepomucký? Kdy se narodil Jan Nepomucký? Kde se narodil Jan Nepomucký? Kdy zemřel Jan Nepomucký? Jan Nepomucký se nachází v kategorii Křesťanství

Kategorie křesťanství, kostel prázdný, jan Nepomucký, ilustrační obrázek

Napsáno redaktory Superia.cz. Neručíme za pravdivost poskytovaných informací. Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Jan Nepomucký dejme tomu například v české Wikipedii, kde můžete najít komplexní popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Nepomucký i v jiné kategorii než je křesťanství.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.