Kdo je to?
Kdo byla Alžběta I? Životopis Alžběta I, osobnosti, slavná žena z kategorie panovníci

Alžběta I

Kdo byla Alžběta I? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, panovníci

Alžběta I. byla od roku 1558 až do své smrti roku 1603 královnou Anglie a Irska. Alžběta I. se narodila v Greenwichi v Londýně jako dcera krále Jindřicha VIII. a královny Anny Boleynové. Král Jindřich VIII. neměl mužského potomka a když Anna Boleynová dvakrát potratila, nechal ji popravit. Alžbětě byly tehdy 3 roky. Na trůn později usedla právě Alžběta. V mládí se ji dostávalo kvalitního vzdělání a v 17 letech byla považovaná za jednu z nejvzdělanějších žen té doby. Kromě angličtiny uměla mluvit také latinsky, italsky, řecky a francouzsky. Při vzpouře roku 1554 byla Alžběta na dva měsíce uvězněna za své protestantské názory. Následně strávila rok v domácím vězení. Avšak v roce 1558 byla jmenovaná královnou Marií Tudorovnou za její nástupkyni (nemohla mít potomky). Dne 15. 1. 1559 byla Alžběta I. korunována královou Anglie. Její vláda trvala celkem 44 let (1558-1603) a tato doba je známa pod názvem alžbětinská doba či Zlatý věk Anglie. Za její vlády vzkvétal obchod, řemeslo, kultura, divadlo a literatura (W. Shakespeare). Upevnila pozici protestantské církve. Jedním z největších úspěchů její vlády byla porážka tehdy neporazitelné španělské flotily Armady u britských břehů v bitvě u Gravelines (1588). Na vítězství se podílel její přítel a rádce, námořník Francis Drake.
Během svého života se Alžběta neprovdala a neměla žádné potomky, kteří by následně nastoupili na její trůn. Alžběta I. se těšila dobrému zdraví až do robu 1602, kdy začala trpět vážnými depresemi. Zemřela o rok později (1603) ve věku 69 let.Kdo byla Alžběta I? Životopis Alžběta I, osobnosti, slavná žena z kategorie panovníci

Základní informace o osobě Alžběta I

Národnost: anglická
Datum narození: 7. 9. 1533
Místo narození: Greenwich, Anglie
Datum úmrtí: 24. 3. 1603

Líbí se stručný životopis s osobou Alžběta I? Pak se podělte s jinými lidmi na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si na význam slova Smrtelný hřích? Znáte pojem Interakce? Víte co je Dortoletky? Vzpomenete si na definici slova Mojito?

Klíčová slova: narození, národnost, datum narození, biografie, kdo je Alžběta I?, životopis, vysvětlení, místo narození, kde se narodila Alžběta I?, osobnosti, datum úmrtí, osobnost, nežijící, wikipedie, wiki, lexikon

Pojem Alžběta I je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít termín Alžběta I ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Alžběta I ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Alžběta I v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít pojem Alžběta I na Google obrázcích

Hledat videa s názvem Alžběta I na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Alžběta I například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Zkuste také následující odborné pojmy, osobnosti, termíny a hesla

Životopis, kdo je Alžběta I? Stručná biografie

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byla Alžběta I? Kdy se narodila Alžběta I? Kde se narodila Alžběta I? Kdy zemřela Alžběta I? Alžběta I patří do kategorie Panovníci

Kategorie panovníci, princ, alžběta I, ilustrační obrázek

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Zkuste též najít informace osobnost, osobu, člověka Alžběta I dejme tomu například v projektu Wikipedia, kde naleznete podrobnější popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Alžběta I i v jiné kategorii než je panovníci.