Kdo je to?
Kdo byla Alžběta I? Životopis Alžběta I, osobnosti, slavná žena z kategorie panovníci

Kdo byla Alžběta I?

Kdo byla Alžběta I? Životopis, informace, biografie, panovníci

Alžběta I. byla od roku 1558 až do své smrti roku 1603 královnou Anglie a Irska. Alžběta I. se narodila v Greenwichi v Londýně jako dcera krále Jindřicha VIII. a královny Anny Boleynové. Král Jindřich VIII. neměl mužského potomka a když Anna Boleynová dvakrát potratila, nechal ji popravit. Alžbětě byly tehdy 3 roky. Na trůn později usedla právě Alžběta. V mládí se ji dostávalo kvalitního vzdělání a v 17 letech byla považovaná za jednu z nejvzdělanějších žen té doby. Kromě angličtiny uměla mluvit také latinsky, italsky, řecky a francouzsky. Při vzpouře roku 1554 byla Alžběta na dva měsíce uvězněna za své protestantské názory. Následně strávila rok v domácím vězení. Avšak v roce 1558 byla jmenovaná královnou Marií Tudorovnou za její nástupkyni (nemohla mít potomky). Dne 15. 1. 1559 byla Alžběta I. korunována královou Anglie. Její vláda trvala celkem 44 let (1558-1603) a tato doba je známa pod názvem alžbětinská doba či Zlatý věk Anglie. Za její vlády vzkvétal obchod, řemeslo, kultura, divadlo a literatura (W. Shakespeare). Upevnila pozici protestantské církve. Jedním z největších úspěchů její vlády byla porážka tehdy neporazitelné španělské flotily Armady u britských břehů v bitvě u Gravelines (1588). Na vítězství se podílel její přítel a rádce, námořník Francis Drake.
Během svého života se Alžběta neprovdala a neměla žádné potomky, kteří by následně nastoupili na její trůn. Alžběta I. se těšila dobrému zdraví až do robu 1602, kdy začala trpět vážnými depresemi. Zemřela o rok později (1603) ve věku 69 let.Kdo byla Alžběta I? Životopis Alžběta I, osobnosti, slavná žena z kategorie panovníci

Hlavní informace o osobě Alžběta I

Národnost: anglická
Datum narození: 7. 9. 1533
Místo narození: Greenwich, Anglie
Datum úmrtí: 24. 3. 1603

Popis osobnosti Alžběta I můžete sdílet s dalšími osobami na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si na význam slova Revizionismus? Víte co je Manometr? Víte co je Croissant? Vzpomněli byste si co označuje výraz Žardiniéra?

Klíčová slova: nežijící, kdo to je, národnost, zajímavosti, kde se narodila Alžběta I?, wiki, wikipedie, panovníci, osobnost, kdy se narodila Alžběta I?, panovníci, životopis, Alžběta I, osobnosti, datum narození, národnost

Pojem Alžběta I je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Linky na další online zdroje

Hledat slovo Alžběta I ve vyhledávači Yandex

Hledejte bez špehování slovo Alžběta I ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Alžběta I ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Alžběta I na Google.cz

Najít slovo Alžběta I na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Alžběta I například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve fulltextu Yahoo.com, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučujeme tyto osobnosti, pojmy, výrazy a termíny

Biografie, životopis, kdo je to Alžběta I?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byla Alžběta I? Kdy se narodila Alžběta I? Kde se narodila Alžběta I? Kdy zemřela Alžběta I? Alžběta I patří do kategorie Panovníci

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Některé informace již mohou být zastaralé nebo neaktuální. Doporučujeme zkusit nalézt informace osobnost, osobu, člověka Alžběta I dejme tomu například ve Wikipedii, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Alžběta I i v jiné kategorii než je panovníci.