Kdo je to?
Kdo byl Galileo Galilei? Životopis Galileo Galilei, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Kdo byl Galileo Galilei?

Kdo byl Galileo Galilei? Životopis, informace, biografie, věda

Galileo Galilei byl astronom, fyzik a filosof, který měl zásadní vliv na zrození moderní vědy. Studoval v Pise a následně vyučoval geometrii a astronomii na univerzitě v Padově. Galileo v mnohém inovoval tradiční evropskou vědu. Používal kvantitativní experimenty, hlásal důsledné oddělení vědy a náboženství a odmítal automatické následování autorit, zejména katolické církve. Zdokonalil dalekohled a využil jej k pozorování oblohy. Díky tomu objevil čtyři měsíce Jupitera, pozoroval fáze Venuše a našel sluneční skvrny. Pozoroval také měsíc a odvodil, že se na něm nacházejí krátery a pohoří. Zjistil, že Mléčná dráha není mrak, nýbrž shluk velkého počtu hvězd. Dále prováděl experimenty spojené s pohybem těles a objevil, že padající objekty zrychlují nezávisle na hmotnosti. Na základě astronomických a fyzikálních poznatků se Galileo přiklonil ke Koperníkovi a jeho názoru, že planety obíhají okolo Slunce. Vedle vylepšení dalekohledu se mu podařilo zdokonalit kompas a kanón, vyrobil teploměr a s pomocí dalekohledů dokázal sestrojit složený mikroskop.
Galileo se kvůli svým postojům a vědeckým názorům dostával do konfliktů s katolickou církví. Předmětem sporů byl Galileův heliocentrismus, neboť církev věřila, že středem vesmíru je Země. V tom se opírala o Aristotela, ze kterého ve velké míře čerpala vědecké názory. Aristoteles rovněž tvrdil, že nebeská tělesa mají vlastní zákony, které jsou odlišné od těch pozemských. Galileo naopak tvrdil, že v obou případech platí stejné přírodní zákony. Neshody vyvrcholily, když byl papežem Urban VIII. Galileo byl předvolán před inkvizici a vyslýchán. Hrozilo mu mučení, ale na mučidla se nikdy nedostal. Situace však byla vážná, proto se Galileo církvi podvolil, uznal, že se kvůli nadměrným ambicím vydal špatným směrem a odvolal své vědecké názory. Zbytek života strávil v domácím vězení. Proces zasáhl celou Evropu a vědci i filosofové si začali dávat velký pozor na kontroverzní myšlenky. V roce 1992 se papež Jan Pavel II. Galileovi omluvil a uznal jeho vědecký přínos.Kdo byl Galileo Galilei? Životopis Galileo Galilei, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Hlavní data o osobě Galileo Galilei

Národnost: italská
Datum narození: 15. února 1564
Místo narození: Pisa, Itálie
Datum úmrtí: 8. ledna 1642

Sdílejte tuto stránku s osobností Galileo Galilei se známými na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Víte co je Podmiňovací způsob? Vzpomněli byste si co označuje výraz Daňový bonus? Rozumíte pojmu Seborea? Znáte termín Dialýza?

Klíčová slova: kdy se narodil Galileo Galilei?, život, Kdy zemřel Galileo Galilei, datum narození, vysvětlení, popis, Galileo Galilei, kde se narodil Galileo Galilei?, věda, místo narození, věda, osobnost, informace, narození, Galileo Galilei, datum úmrtí

Pojem Galileo Galilei je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Linky na další online zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Galileo Galilei ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Galileo Galilei ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít heslo Galileo Galilei ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Galileo Galilei na Google.cz

Hledat videa s názvem Galileo Galilei na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Galileo Galilei například ve Wikipedii, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Biografie, životopis, kdo je to Galileo Galilei?

Nyní již víte Kdo byl Galileo Galilei? Kdy se narodil Galileo Galilei? Kde se narodil Galileo Galilei? Kdy zemřel Galileo Galilei? Galileo Galilei je v sekci Věda

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Neručíme za pravdivost poskytovaných informací.Některé informace již mohou být zastaralé nebo neaktuální. Zkuste též hledat informace osobnost, osobu, člověka Galileo Galilei kupř.na stránkách projektu Wikipedia, kde naleznete nejspíše mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Galileo Galilei i v jiné kategorii než je věda.