Kdo je to?
Kdo byl Josef Dobrovský? Životopis Josef Dobrovský, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Kdo byl Josef Dobrovský?

Kdo byl Josef Dobrovský? Životopis, informace, biografie, věda

Josef Dobrovský byl významný český osvícenec, filolog a historik. Někdy též zmiňován jako Modrý abbé.
Pocházel z chudého jazykově německého prostředí, už v dětství se však naučil česky. Studoval na jezuitském gymnáziu a následně se zaměřil na studium filozofie a teologie na Karlo-Ferdinandově univerzitě.
V době, kdy se Dobrovský začal vzdělávat, vládlo Evropě osvícenství, jehož důraz na vědecký přístup a racionalitu a pátrání po důkazech, se šťastně sešla s Dobrovského povahou a touhou po odpovědích a vzdělání.
Během studií působil Josef Dobrovský jako vychovatel a učitel ve významných šlechtických rodinách, zásadní byl především jeho pobyt u hraběte Nostice, kde se mohl setkávat s dalšími učenci a posouvat tak dál své vědění a schopnosti.
Josef Dobrovský měl naprosto zásadní vliv na zachování nejen češtiny, ale i dalších slovanských jazyků, které byly už celá staletí válcovány úřední němčinou.
Naprosto zásadní jsou jeho práce věnující se dějinám češtiny, především Dějiny českého jazyka a literatury. Josef Dobrovský však chtěl přivést k životu především samotný aktivní jazyk, vracel se k té češtině, kterou byla v 16. století napsaná Bible kralická a dle ní položil základy moderní češtině. V tomto směru je důležitá jeho Zevrubná mluvnice jazyka českého.
Josef Dobrovský byl skvělý lingvista. Uměl celou řadu jazyků a pracoval s nimi podobně jako tomu činila odborná jazykověda až o hodně později - klasifikoval je do jednotlivých skupin, prováděl lingivistickou komparistiku, hledal jejich kořeny, zkoumal slovotvorbu atd. Zmiňme další z jeho děl: Základ jazyka staroslověnského. Nejenže na Dobrovského jazykovědné dílo navazovaly české obrozenecké kruhy, ale jeho dílo bylo inspirací i pro další slovanské národy, které se v tomto a pozdějím období začaly zabývat svými kořeny a jazykem.
Josef Dobrovský je znám též svou rozhodující rolí ve tzv. Sporu o Rukopisy. Část českých vzdělanců tvrdila, že starodávné rukopisy, údajně dokazující dlouhou slovanskou kulturní tradici, jsou pravé. Dobrovský jako jeden z prvních veřejně prohlásil, že se jedná o falzum, čímž si vytvořil řadu nepřátel.
Dílo Josefa Dobrovského bylo obrovským přínosem pro studium slovanských jazyků a kultury a stalo se základním kamenem pro rozvoj českého národního obrození.Kdo byl Josef Dobrovský? Životopis Josef Dobrovský, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Základní informace o osobě Josef Dobrovský

Národnost: česká
Datum narození: 17. srpna 1753
Místo narození: Ďarmoty
Datum úmrtí: 6. ledna 1829

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Josef Dobrovský? s vašimi přáteli na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Víte co je Vlastizrada? Víte, co je to Psychedelie? Rozumíte pojmu Powerball? Rozumíte pojmu Čepovka?

Klíčová slova: zajímavosti, popis, wiki, místo narození, národnost, Josef Dobrovský, věda, datum úmrtí, nežijící, kdo to je, biografie, informace, datum narození, lexikon, Josef Dobrovský, národnost

Pojem Josef Dobrovský je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat termín Josef Dobrovský ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Josef Dobrovský ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít Josef Dobrovský na Google obrázcích

Zkusit najít Josef Dobrovský na Google.cz

Zkusit najít frázi Josef Dobrovský ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Josef Dobrovský například ve Wikipedii, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Yahoo.com nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledané pojmy, osobnosti, výrazy, odborné termíny a slova

Biografie, životopis, kdo je to Josef Dobrovský?

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo byl Josef Dobrovský? Kdy se narodil Josef Dobrovský? Kde se narodil Josef Dobrovský? Kdy zemřel Josef Dobrovský? Josef Dobrovský patří do sekce Věda

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Doporučujeme zkusit nalézt informace osobnost, osobu, člověka Josef Dobrovský třeba v projektu Wikipedia.cz, kde naleznete nejspíš podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Josef Dobrovský i v jiné kategorii než je věda.