Kdo je to?
Kdo byl Walther Hermann Nernst? Životopis Walther Hermann Nernst, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Kdo byl Walther Hermann Nernst?

Kdo byl Walther Hermann Nernst? Životopis, informace, biografie, věda

Walther Hermann Nernst se narodil 25. června 1864 v západopruském Briesenu. Jeho otec Gustav Nernst byl okresním soudcem. První školní léta strávil v Graudentzu, poté studoval fyziku a matematiku na univerzitách v Curychu, Berlíně a Štýrském Hradci a poté pokračoval na univerzitě ve Wurzburgu, kde v roce 1887 promoval s prací o elektromotorických silách vznikajících magnetismem v zahřátých kovových deskách. Připojil se k Wilhelmu Ostwaldovi na univerzitě v Lipsku, kde již působili van \'t Hoff a Arrhenius, a právě v této významné společnosti fyzikálních chemiků zahájil Nernst své významné výzkumy.
V roce 1894 obdržel pozvání na katedry fyziky v Mnichově a v Berlíně a na katedru fyzikální chemie v Göttingenu. Toto pozvání přijal a v Göttingenu založil Ústav pro fyzikální chemii a elektrochemii a stal se jeho ředitelem. V roce 1905 byl jmenován profesorem chemie, později fyziky na berlínské univerzitě a v roce 1924 se stal ředitelem nově založeného Ústavu fyzikální chemie. V této funkci setrval až do svého odchodu do důchodu v roce 1933.
Nernstovy rané studie v elektrochemii byly inspirovány Arrheniovou disociační teorií, která poprvé rozpoznala význam iontů v roztoku. V roce 1889 objasnil teorii galvanických článků tím, že předpokládal „elektrolytický tlak rozpouštění“, který vytlačuje ionty z elektrod do roztoku a který byl v protikladu k osmotickému tlaku rozpuštěných iontů. V témže roce odvodil rovnice, které definovaly podmínky, za nichž se pevné látky srážejí z nasycených roztoků. Jeho věta o teple, známá jako třetí termodynamický zákon, vznikla v roce 1906. Ukázal, že maximální prací, kterou lze při procesu získat, lze vypočítat z tepla uvolněného při teplotách blízkých absolutní nule - dřívější představy vliv teploty nezohledňovaly - a podmínky rovnováhy v mnoha chemických reakcích lze nyní přesně stanovit. Kromě teoretických důsledků byla věta brzy použita i pro průmyslové problémy, včetně výpočtů při syntéze amoniaku.
Nernst a jeho studenti v Berlíně provedli mnoho důležitých fyzikálně-chemických měření, zejména stanovení měrných teplot pevných látek při velmi nízkých teplotách a hustoty par při vysokých teplotách. Všechna tato měření byla posuzována z hlediska kvantové teorie.
V roce 1918 se zabýval fotochemií, což ho přivedlo k teorii řetězové reakce atomů. Ta předpokládala, že jakmile energie kvanta iniciuje reakci, při níž vznikají volné atomy, mohou tyto vzniklé atomy samy rozkládat další molekuly s uvolněním dalších volných atomů atd. Reakce tak může pokračovat po dlouhou dobu bez dalších vnějších iniciací.
Nernst byl mechanicky zaměřený a vždy stál v popředí úvah o způsobech aplikace výsledků vědeckého výzkumu v průmyslu. Jeho zdokonalené elektrické světlo, Nernstova lampa, používalo keramické těleso a mohlo nabýt významu, kdyby nebylo vyvinuto tantalové a wolframové vlákno. Jeho elektrický klavír, který nahradil rezonanční desku rádiovými zesilovači, se mezi hudebníky neujal. V pozdějších letech se zabýval astrofyzikálními teoriemi, v nichž měla tepelná věta významné uplatnění.
Za své práce v oblasti termochemie obdržel Nobelovu cenu za chemii za rok 1920. Za svůj přínos vědě obdržel mnoho dalších vyznamenání a ocenění.
Nernst se v roce 1892 oženil s Emmou Lohmeyerovou. Měli dva syny, kteří oba padli v první světové válce, a tři dcery. Jeho oblíbenou zábavou byl lov a rybaření. Zemřel v Berlíně 18. listopadu 1941.Kdo byl Walther Hermann Nernst? Životopis Walther Hermann Nernst, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Hlavní data o osobě Walther Hermann Nernst

Národnost: německá
Datum narození: 25. června 1864
Místo narození: Briesen, Prusko (nyní Wąbrzeźno, Polsko)
Datum úmrtí: 18. listopadu 1941

Tento text (Walther Hermann Nernst) můžete samozřejmě sdílet s přáteli na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Vzpomenete si na definici slova Aura? Víte, co je to Askeze? Vzpomněli byste si co znamená slovo Římsa? Rozumíte pojmu Raw strava?

Klíčová slova: věda, osobnosti, wikipedie, kdo to je, věda, kdo je Walther Hermann Nernst?, informace, národnost, nežijící, místo narození, zajímavosti, život, popis, Walther Hermann Nernst, Walther Hermann Nernst, biografie

Pojem Walther Hermann Nernst je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Zkusit najít slovo Walther Hermann Nernst ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Walther Hermann Nernst na Google.cz

Hledat termín Walther Hermann Nernst ve Wikislovníku

Hledat výraz Walther Hermann Nernst ve vyhledávači Yandex

Najít termín Walther Hermann Nernst ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Walther Hermann Nernst například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Zkuste také následující odborné pojmy, osobnosti, termíny a hesla

Biografie, životopis, kdo je to Walther Hermann Nernst?

Nyní již víte Kdo byl Walther Hermann Nernst? Kdy se narodil Walther Hermann Nernst? Kde se narodil Walther Hermann Nernst? Kdy zemřel Walther Hermann Nernst? Walther Hermann Nernst je v kategorii Věda

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Zkuste též hledat informace osobnost, osobu, člověka Walther Hermann Nernst kupř.na české Wikipedii, kde naleznete nejspíše mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Walther Hermann Nernst i v jiné kategorii než je věda.