Kdo je to?
Kdo byl Gustave Flaubert? Životopis Gustave Flaubert, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Kdo byl Gustave Flaubert?

Kdo byl Gustave Flaubert? Životopis, informace, biografie, literatura

Gustave Flaubert byl francouzský prozaik, který je dodnes považován za jednoho z největších spisovatelů 19. století. Z hlediska literárních směrů jej řadíme do realismu, do kterého přinesl perfekcionalismus jak při popisu osob (zejména jejich psychologickém vykreslení), tak při vyprávění děje.
Flaubert se narodil do ryze lékařské rodiny: otec byl chirurg a matka dcerou lékaře. Měl čtyři sourozence, pouze jeho starší bratr Achille se však dožil dospělosti. Gustave studoval na lyceu v rodném Rouenu a již tam se u něj projevily literární sklony. Z lycea byl však pro nevhodné chování vyloučen a maturitu složil externě. Ještě za doby středoškolského studia se vášnivě zamiloval do ženy německého vydavatele not - Elisy Schlesingerové, která však jeho lásku neopětovala, jednak proto, že byla vdaná, za druhé proto, že byla o 11 let starší. Zůstali však spolu v kontaktu a právě tato žena mu byla předlohou pro pozdější román Citová výchova. Po maturitě odešel studovat práva do Paříže, kde se seznámil mimo jiné s Viktorem Hugem a Maximem du Campem, kteří se stali jeho celoživotními přáteli. Protože však trpěl záchvaty epilepsie, odešel - i na přání svého otce - ze studií, usadil se na venkově a věnoval se pouze psaní. Díky svým rodičům byl dostatečně zajištěn na to, aby si mohl dovolit svá díla i několikrát přepracovávat.
Flaubert se nikdy neoženil, protože považoval manželství za přežitek, a nejspíš to bylo i dobře, protože vůbec nebyl schopen se postarat o běžné materiální věci (i v dospělosti se o něj starala matka a chůva). Měl však mnoho poměrů, nejdelší zřejmě s básnířkou Louisou Coletovou, z něhož se dochovala i bohatá korespondence.
V letech 1849 až 1852 pobýval na cestách po evropských i blízkovýchodních zemích, navštívil například Itálii, Řecko, Palestinu. Z těchto cest si dovezl další nemoc, tentokrát syfilis.
Jeho nejslavnějším románem byl román Paní Bovaryová, který mu nejprve přinesl trestní stíhání a soud, a to ohledně naturalistických líčení milostných dobrodružství hlavní hrdinky, byl totiž obviněn ze znevažování žen a manželství vůbec. Nakonec byl však soudem zproštěn všech obvinění a v dalších letech mu právě tento román vynesl největší úspěch. Román sice končí sebevraždou hlavní hrdinky a smrtí jejího manžela, ale přes tuto tragičnost přináší do světa literatury zcela nový pojem - bovarysmus, což není nic jiného než označení pro únik z reálného světa do světa iluzí. Do paní Bovaryové, která byla mimochodem výborně psychologicky vykreslena, vnesl Flaubert mnoho ze svých vlastních myšlenek a pocitů.
Naopak román Citová výchova, vycházející z platonické lásky k Elise Schlesingerové, ale také z událostí kolem revolučního roku 1848, měl až příliš pesimistické vyznění, a tak nebyl přijat ani čtenáři, ani kritikou.
Za zmínku jistě stojí i Pokušení svatého Antonína, které popisuje pokušení asketického mnicha odehrávající se v době raného křesťanství. Popis je to groteskní a je jen s podivem, že i kvůli této knize nestanul Flaubert před soudem, minimálně tehdejší církev by se jím mohla cítit uražena. Z dalších děl ještě zmiňme Tři povídky a nedokončený román Bouvard a Pécuchet. Tento román však přervala autorova smrt, když jej - zcela osamělého a zchudlého - postihla mrtvice. Pochován je ve svém rodném Rouenu.Kdo byl Gustave Flaubert? Životopis Gustave Flaubert, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Gustave Flaubert

Národnost: francouzská
Datum narození: 12. 12. 1821
Místo narození: Rouen
Datum úmrtí: 8. 5. 1880

Popis osobnosti Gustave Flaubert můžete sdílet s dalšími osobami na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Vzpomněli byste si co znamená slovo Kýla? Vzpomněli byste si co označuje výraz Emisní povolenka? Víte, co je to Filipojakubská noc? Znáte termín Frigidita?

Klíčová slova: Kdy zemřel Gustave Flaubert, kde se narodil Gustave Flaubert?, osobnosti, zajímavosti, národnost, kdy se narodil Gustave Flaubert?, místo narození, vysvětlení, narození, biografie, kdo to je, datum narození, literatura, kdo je Gustave Flaubert?, nežijící, popis

Pojem Gustave Flaubert je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Pro více informací o heslu Gustave Flaubert zkuste navštívit tyto odkazy

Vyhledat výraz Gustave Flaubert v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít heslo Gustave Flaubert ve vyhledávači Yahoo

Hledat videa s názvem Gustave Flaubert na Youtube

Najít slovo Gustave Flaubert ve Wikipedii

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Gustave Flaubert ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Gustave Flaubert například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v Google obrázcích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Stručná biografie, resp. životopis osoby Gustave Flaubert

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo byl Gustave Flaubert? Kdy se narodil Gustave Flaubert? Kde se narodil Gustave Flaubert? Kdy zemřel Gustave Flaubert? Gustave Flaubert se nachází v sekci Literatura

Text napsán pro Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Doporučujeme zkusit nalézt informace osobnost, osobu, člověka Gustave Flaubert řekněme ve Wikipedii, kde můžete najít nejspíš delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Gustave Flaubert i v jiné kategorii než je literatura.