Kdo je to?
Kdo byla Hannah Arendtová? Životopis Hannah Arendtová, osobnosti, slavná žena z kategorie filozofie

Kdo byla Hannah Arendtová?

Kdo byla Hannah Arendtová? Životopis, informace, biografie, filozofie

Johanna Hannah Arendt byla německá filosofka (zejména politická) a publicistka. Arendtová se narodila v německém Hannoveru do rodiny židovského původu. Když měla Hannah sedm let, přestěhovala se s rodinou do Kaliningrafu (1913). Ve stejném roce přišla o otce, který zemřel na syfilis. Během studií na střední škole ráda četla a nejvíce se věnovala dílů J. W. Goetheho a Immanuela Kanta. Když roku 1924 úspěšně ukončila střední školu, odešla studovat teologii na univerzitu v německém Marburgu. Během studií se začala zabývat fenomenologií, kterou později studovala u filosofa Edmunda Husserla na Freiburské univerzitě. Poté ve studiu pokračovala na Heidelberské univerzitě u filosofa Karla Jasperse. Zde také napsala disertační práci s názvem Svatého Augustina, kde pojednává o konceptu lásky. Arendtová získala v roce 1929 doktorát.
Ve třicátých letech se začala zabývat antisemitismem jak politicky, tak i vědecky. Pro její výzkum antisemitské propagandy byla osm dní vězněna gestapem. Hrozilo ji také vězení, ale naštěstí se ji podařilo utéct do Paříže, kde žila v letech 1933-40 (v roce 1937 přišla o německé občanství).
V Paříži se přidala do Světové sionistické organizace, kde pomáhala s transportem dětí z Německa do Palestiny. Později byla zajata a uvězněna v táboře Camp Gurs v jižní Francii. Po několik týdnech se ji podařilo z tábora utéct. Hned poté uprchla s manželem a matkou do USA, kde během let 1941-45 psala sloupky pro časopis Aufbau. Po válce pracovala mezi lety 1946-49 jako redaktorka pro německo-židovské nakladatelství Schocken. V roce 1951 se z ní stala americká občanka. V té době vydala své významné dílo Původ totalitarismu a stala se z ní celebrita. Poté dostala grant z Guggenheimovy nadace pro studium marxismu a totalitarismu. Díky tomu později vydala knihy Vita activa neboli O činném životě (1958), Mezi minulostí a budoucností (1961), O revoluci (1968).
Roku 1963 vydala kontroverzní knihu Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla, kde píše o jejím pozorování Eichmannova procesu v Jeruzalémě roku 1960.
Jako první žena se Arendtová stala profesorkou na univerzitě v Princetonu.
Hannah Arendtová zemřela roku 1975 ve věku 69 let.Kdo byla Hannah Arendtová? Životopis Hannah Arendtová, osobnosti, slavná žena z kategorie filozofie

Hlavní data o osobě Hannah Arendtová

Národnost: německá
Datum narození: 14. 10. 1906
Místo narození: Hannover, Německé císařství
Datum úmrtí: 4. 12. 1975

Tento text (Hannah Arendtová) můžete samozřejmě sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Vzpomenete si na definici slova Blýskavice? Rozumíte pojmu Chat? Vzpomněli byste si co znamená slovo Karnitin? Znáte pojem Laminární box?

Klíčová slova: osobnosti, místo narození, Hannah Arendtová, osobnost, národnost, kdy se narodila Hannah Arendtová?, zajímavosti, národnost, datum narození, Kdy zemřela Hannah Arendtová, kde se narodila Hannah Arendtová?, datum úmrtí, informace, filozofie, filozofie, životopis

Pojem Hannah Arendtová je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít pojem Hannah Arendtová ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Hannah Arendtová na Google obrázcích

Zkusit najít Hannah Arendtová v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít výraz Hannah Arendtová ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hannah Arendtová ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Hannah Arendtová například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr osobností, hesel, pojmů a odborných termínů

Biografie, životopis, kdo je to Hannah Arendtová?

Nyní již víte Kdo byla Hannah Arendtová? Kdy se narodila Hannah Arendtová? Kde se narodila Hannah Arendtová? Kdy zemřela Hannah Arendtová? Hannah Arendtová se nachází v sekci Filozofie

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Zkuste hledat osobnost, osobu, člověka Hannah Arendtová třeba v české verzi Wikipedia.cz, kde naleznete delší popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Hannah Arendtová i v jiné kategorii než je filozofie.