Kdo je to?
Kdo byl Karel Klostermann? Životopis Karel Klostermann, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Karel Klostermann

Kdo byl Karel Klostermann? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Karel Klostermann byl český spisovatel, prozaik, autor románů a povídek z Pošumaví.
Karel se narodil 13. února 1848 v rakouském Haagu. Jeho otec působil jako lékař v různých městech Rakouska i Čech - Haagu, Sušici, Žichovicích aj. Matka pocházela z rodu šumavských sklářů. Dětství chlapec prožil v Žichovicích a Štěkni. Velmi ho ovlivnila Šumava, kterou navštěvoval jako dítě každé prázdniny. Učení nejprve absolvoval doma s matkou, potom chodil do školy ve Stříbrných Horách. Gymnázium studoval v Písku a Klatovech. Potom se zapsal ve Vídni na medicínu, a to hlavně na přání svého otce. Studium ale nedokončil. Navíc byly i z korespondence syna s otcem z té doby patrné rozpory mezi názorovým smýšlením českým (syn) a německým (otec). Karel se pak věnoval vychovatelství a přitom dále studoval jazyky (francouzština, italština, španělština, ruština, angličtina, polština aj.). Pracoval také jako redaktor ve vídeňském časopise Wanderer, dokud ten nebyl pro nedostatek peněz zastaven. Potom působil jako suplent a později jako profesor francouzštiny a němčiny na německé reálce v Plzni. Zde se také roku 1875 oženil, manželství bylo šťastné a trvalo až do smrti jeho ženy v roce 1898. V tomto roce se oženil podruhé, tentokrát si vzal zámožnou vdovu po továrníkovi. Spisovatelství se věnoval vedle své profese. Kromě toho se hodně angažoval v různých kulturních, osvětových a humanitních spolcích na Plzeňsku. Jeho literární činnost ovlivnily i cesty do ciziny - navštívil Francii, Černou Horu, Maďarsko a Itálii. Poslední léta svého života strávil ve Štěkni. Roku 1918 onemocněl španělskou chřipkou, následně pak rozedmou plic a srdeční chorobou. Zemřel 16. července 1923 a pohřben je v Plzni.
Ačkoliv se Klostermann řadí mezi osvětové spisovatele, kteří se zasloužili o česky psanou literaturu, do literatury vstoupil německy psanými črtami ze Šumavy s názvem Böhmerwaldskizzen. Po úspěchu prvotiny začal psát i česky a jako první spisovatel přinesl do české literatury obrázky ze šumavského prostředí, kde dokázal výborně zobrazit přírodní scenérii i svérázné figurky zdejších obyvatel. Román Ze světa lesních samot zobrazuje těžký život šumavských lidí, které ovládá drsná příroda, román končí popisem kruté vichřice roku 1870, která zničila velkou část šumavského lesa. Román V ráji šumavském líčí zkázu člověka, kterého žene nenasytná touhu po majetku a bohatství. Román Kam spějí děti ukazuje chudnutí lidí v Pošumaví, kterým příroda sebrala majetek i práci a nejsou schopni se uživit zemědělstvím. Mladí lidé na základě toho odcházeli do měst, zejména do blízké Vídně, a odcizovali se tak českému prostředí i českému jazyku. Povídky V srdci šumavských hvozdů a Pošumavské rapsódie velmi dobře zachycují postavy z rodného kraje se všemi jejich starostmi i radostmi. Z podobného prostředí vychází i román Skláři, který zachycuje rozvoj i krizi pošumavského sklářství. Jeden z posledních románů Mlhy na blatech opět vycházející z krásné, ale kruté přírody a popisující charakterové vlastnosti místních obyvatel byl oblíbený již za života spisovatele. Román Suplent pak vycházel z Klostermannových zážitků v roli učitele.Kdo byl Karel Klostermann? Životopis Karel Klostermann, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní informace o osobě Karel Klostermann

Národnost: česká
Datum narození: 13. 2. 1848
Místo narození: Haag (Rakousko)
Datum úmrtí: 16. 7. 1923

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Karel Klostermann? s jinými osobami na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Znáte pojem RAM? Vzpomněli byste si na význam slova Polníček? Pamatujete si definici pojmu Kalolis? Znáte definici termínu Triáž?

Klíčová slova: datum úmrtí, Kdy zemřel Karel Klostermann, wikipedie, kdo to je, osobnosti, literatura, kdo je Karel Klostermann?, životopis, literatura, život, wiki, vysvětlení, informace, zajímavosti, národnost, lexikon

Pojem Karel Klostermann je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat videa s názvem Karel Klostermann na Youtube

Hledat slovo Karel Klostermann ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Karel Klostermann ve vyhledávači Yahoo

Hledat výraz Karel Klostermann ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Karel Klostermann ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Karel Klostermann například ve Wikipedii, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Životopis, kdo je Karel Klostermann? Stručná biografie

Z předchozího textu jste se dozvěděli Kdo byl Karel Klostermann? Kdy se narodil Karel Klostermann? Kde se narodil Karel Klostermann? Kdy zemřel Karel Klostermann? Karel Klostermann je v kategorii Literatura

Kategorie literatura, písařka kniha, karel Klostermann, ilustrační obrázek

Text napsán pro Superia.cz. Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Doporučujeme taktéž hledat informace osobnost, osobu, člověka Karel Klostermann kupříkladu ve známé Wikipedii, kde naleznete nejspíš podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Karel Klostermann i v jiné kategorii než je literatura.