Kdo je to?
Kdo byl Ladislav Quis? Životopis Ladislav Quis, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Ladislav Quis

Kdo byl Ladislav Quis? Životopis, informace, biografie, literatura

Ladislav Quis byl český básník, překladatel poezie a literární historik, příslušník generace ruchovců, ačkoliv jeho poetika je blízká spíše májovcům.
Ladislav se narodil do rodiny městského lékaře v Čáslavi. Obecnou školu a první ročník německé reálky vystudoval v rodném městě. V roce 1855 zemřel jeho otec a rodina se přestěhovala do Prahy, kde navštěvoval Akademické gymnázium. Roku 1862 se rodina vrátila do Čáslavi a Ladislav dostudoval nižší gymnázium v Německém Brodě. V tomto mladém věku projevil sympatie k polskému povstání a aktivně se účastnil pomoci při útěku polských vzbouřenců z jihlavského internačního tábora. Pak studoval vyšší gymnázium, a to nejprve na Novém Městě v Praze, ale dokončoval v Táboře, kde bylo nově založené gymnázium a literárně orientovaní studenti se tu sdružili ve spolku Slavoj, vedli vlastní časopis Lužnice a přispívali do něj pod pseudonymy. Po maturitě studoval Quis v Praze práva. Pracoval v redakci Národních listů, ale pro oční chorobu se musel novinařiny vzdát. Když dostudoval práva, věnoval se soudní a advokátní praxi. Roku 1876 se oženil, o čtyři roky později složil advokátské zkoušky a působil jako advokát nejprve v Čáslavi a poté v Přelouči. Byl mimořádným členem České akademie věd a umění, také členem Umělecké besedy. Od 1908 si užíval zasloužený odpočinek v Praze. Zemřel roku 1913 a je pohřben na Olšanských hřbitovech.
Ladislav Quis byl všestranný básník, u něhož najdeme jak prvky ruchovské (národní cítění, důraz na aktuálnost, vytříbené verše, náročné strofické útvary), tak prvky májovské generace (sevřený tvar básní, plnohodnotný význam slova), ale dokonce i starší (inspirace folklorem vychází z Čelakovského, Erbena a Borovského). Prvotina s názvem Z ruchu je plná vlastenecké, milostné a reflexivní lyriky, ale ještě mnohem vyšší hodnotu má výpravná epika. Sbírka Písničky přináší pohled na figurky z maloměstského nebo venkovského prostředí. Báseň Třešně vychází tematicky z roku 1848, revoluční rok však dostává úsměvné ladění a komorní ráz. Pro další historiky a literární historiky jsou nesmírně důležité a cenné Quisovy Vzpomínky, dvoudílná kronika, která zachycuje jeho pohled na poměry a kulturní atmosféru na českém venkově i v Praze od 50. do 70. let 19. století. Jako překladatel se orientoval zejména na epiku a folklór. Překládal Goetha (Faust bohužel zůstal jen v rukopise) a Kolcova. Jako editor projevil svou náklonnost k Nerudovi a Borovskému, když jejich práce uspořádal, vydal a opatřil vlastním erudovaným komentářem.Kdo byl Ladislav Quis? Životopis Ladislav Quis, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Ladislav Quis

Národnost: česká
Datum narození: 7. 2. 1846
Místo narození: Čáslav
Datum úmrtí: 1. 9. 1913

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Ladislav Quis sdílet s kolegy prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Vzpomněli byste si co znamená slovo Stres? Vzpomněli byste si co označuje výraz Sorbet? Víte, co je to Debut? Znáte termín Bossing?

Klíčová slova: popis, informace, literatura, kde se narodil Ladislav Quis?, místo narození, wiki, národnost, nežijící, životopis, osobnosti, narození, lexikon, Kdy zemřel Ladislav Quis, vysvětlení, osobnost, Ladislav Quis

Pojem Ladislav Quis je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít výraz Ladislav Quis ve vyhledávači Yahoo

Najít výraz Ladislav Quis ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Ladislav Quis na Google obrázcích

Zkusit najít výraz Ladislav Quis ve vyhledávači Qwant

Vyhledat výraz Ladislav Quis ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Ladislav Quis například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve fulltextu Google.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Životopis, kdo je Ladislav Quis? Stručná biografie

Nyní už nejspíš víte Kdo byl Ladislav Quis? Kdy se narodil Ladislav Quis? Kde se narodil Ladislav Quis? Kdy zemřel Ladislav Quis? Ladislav Quis je v sekci Literatura

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Pokuste se též vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Ladislav Quis kupříkladu v projektu Wikipedie, kde můžete najít o mnoho podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Ladislav Quis i v jiné kategorii než je literatura.