Kdo je to?
Kdo byl Bohuslav Balbín? Životopis Bohuslav Balbín, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Bohuslav Balbín

Kdo byl Bohuslav Balbín? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, věda

Bohuslav Balbín byl významný český spisovatel, historik a vlastenec 17. století.
Formovala jej jezuitská škola, poté se stal členem jezuitského řádu. Během svého života studoval filozofii, historii a samozřejmě teologii.
Po studiích se začal věnovat pedagogické činnosti a předával své znalosti dál.
Oblíbil si historii a věnoval se jí po celý život. Jeho studium dějin jej přivedlo k silnému vlastenectví. Začal zachraňovat české historické dokumenty a legendy, opisoval je a pracoval na zachování českého jazyka.
Pro českého čtenáře jsou důležitá jeho díla Výtah z dějin českých, který se věnuje historii křesťanství v Českých zemích už od jejího počátku, a Rozmanitosti z dějin Království českého, v jehož několika svazcích se věnuje řadě témat, od historických, přes kulturní, až po přírodopisné. Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého je vzhledem k pobělohorskému duchu doby a Balbínově přináležitosti k jezuitskému řádu naprosto unikátní. Balbín se ve své Rozpravě pokusil vymezit češtině místo a udržet ji při životě, dílo však s ohledem na dobovou cenzuru nemohlo vyjít.
Literárně byl velmi aktivní, kromě zmíněných textů napsal mnoho dalších děl, věnujících se rétorice, hagiografii, teologii a dalšími tématům.
Bohuslav Balbín je vnímán dvěma prizmaty - někteří jej vnímají jako typického jezuitu, který v pobělohorské době šířil vliv habsburského rodu a pracoval na rekatolizaci českého a moravského obyvatelstva; jindy je považován za vlastence, díky kterému se zachovala řada historických písemností a je vysoce ceněn pro svou obranu českého jazyka.Kdo byl Bohuslav Balbín? Životopis Bohuslav Balbín, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Hlavní informace o osobě Bohuslav Balbín

Národnost: česká
Datum narození: 3. prosince 1621
Místo narození: Hradec Králové
Datum úmrtí: 29. listopadu 1688

Popis osobnosti Bohuslav Balbín můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Víte, co je to Kreditní riziko? Pamatujete si definici pojmu Historická detektivka? Vzpomněli byste si na význam slova Ekosystém? Vzpomněli byste si co znamená slovo Monokultura?

Klíčová slova: kdo je Bohuslav Balbín?, osobnost, wikipedie, vysvětlení, Kdy zemřel Bohuslav Balbín, popis, datum úmrtí, narození, Bohuslav Balbín, život, nežijící, kdy se narodil Bohuslav Balbín?, místo narození, datum narození, wiki, biografie

Pojem Bohuslav Balbín je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat pojem Bohuslav Balbín ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat videa s názvem Bohuslav Balbín na Youtube

Vyhledat slovo Bohuslav Balbín ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít frázi Bohuslav Balbín ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Bohuslav Balbín ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Bohuslav Balbín například ve fulltextu Yahoo.com, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, v Google obrázcích nebo v Google překladači.

Výběr z náhodných odborných pojmů, osobností, hesel, termínů

Biografie, životopis, kdo je to Bohuslav Balbín?

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo byl Bohuslav Balbín? Kdy se narodil Bohuslav Balbín? Kde se narodil Bohuslav Balbín? Kdy zemřel Bohuslav Balbín? Bohuslav Balbín je v sekci Věda

Kategorie věda, vědec ampule, bohuslav Balbín, ilustrační obrázek

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Údaje na stránkách nemusí být aktuální. Přes veškerou snahu bohužel nestíháme pravidelnou aktualizaci informací. Čerstvé informace hledejte osobnost, osobu, člověka Bohuslav Balbín dejme tomu například ve Wikipedii, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Bohuslav Balbín i v jiné kategorii než je věda.