Kdo je to?
Kdo byl Bohuslav Balbín? Životopis Bohuslav Balbín, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Kdo byl Bohuslav Balbín?

Kdo byl Bohuslav Balbín? Životopis, informace, biografie, věda

Bohuslav Balbín byl významný český spisovatel, historik a vlastenec 17. století.
Formovala jej jezuitská škola, poté se stal členem jezuitského řádu. Během svého života studoval filozofii, historii a samozřejmě teologii.
Po studiích se začal věnovat pedagogické činnosti a předával své znalosti dál.
Oblíbil si historii a věnoval se jí po celý život. Jeho studium dějin jej přivedlo k silnému vlastenectví. Začal zachraňovat české historické dokumenty a legendy, opisoval je a pracoval na zachování českého jazyka.
Pro českého čtenáře jsou důležitá jeho díla Výtah z dějin českých, který se věnuje historii křesťanství v Českých zemích už od jejího počátku, a Rozmanitosti z dějin Království českého, v jehož několika svazcích se věnuje řadě témat, od historických, přes kulturní, až po přírodopisné. Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého je vzhledem k pobělohorskému duchu doby a Balbínově přináležitosti k jezuitskému řádu naprosto unikátní. Balbín se ve své Rozpravě pokusil vymezit češtině místo a udržet ji při životě, dílo však s ohledem na dobovou cenzuru nemohlo vyjít.
Literárně byl velmi aktivní, kromě zmíněných textů napsal mnoho dalších děl, věnujících se rétorice, hagiografii, teologii a dalšími tématům.
Bohuslav Balbín je vnímán dvěma prizmaty - někteří jej vnímají jako typického jezuitu, který v pobělohorské době šířil vliv habsburského rodu a pracoval na rekatolizaci českého a moravského obyvatelstva; jindy je považován za vlastence, díky kterému se zachovala řada historických písemností a je vysoce ceněn pro svou obranu českého jazyka.Kdo byl Bohuslav Balbín? Životopis Bohuslav Balbín, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Základní údaje o osobě Bohuslav Balbín

Národnost: česká
Datum narození: 3. prosince 1621
Místo narození: Hradec Králové
Datum úmrtí: 29. listopadu 1688

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Bohuslav Balbín se známými na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Víte, co je to Výtržnictví? Vzpomněli byste si na význam slova Mantinel? Vzpomněli byste si na význam slova Báje? Znáte definici termínu Paternalismus?

Klíčová slova: zajímavosti, nežijící, datum úmrtí, Bohuslav Balbín, osobnost, popis, vysvětlení, Bohuslav Balbín, místo narození, wiki, život, věda, kdo je Bohuslav Balbín?, národnost, věda, wikipedie

Pojem Bohuslav Balbín je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Bohuslav Balbín v dalších zdrojích

Najít pojem Bohuslav Balbín ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít výraz Bohuslav Balbín ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Bohuslav Balbín ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Bohuslav Balbín ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Bohuslav Balbín například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Stručná biografie, resp. životopis osoby Bohuslav Balbín

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Bohuslav Balbín? Kdy se narodil Bohuslav Balbín? Kde se narodil Bohuslav Balbín? Kdy zemřel Bohuslav Balbín? Bohuslav Balbín patří do kategorie Věda

Text vytvořen pro server Superia.cz. Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Litujem, že není v našich silách provádět pravidelně aktualizace všech textů. Vyzkoušejte nalézt osobnost, osobu, člověka Bohuslav Balbín dejme tomu třeba v české Wikipedii, kde můžete najít mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Bohuslav Balbín i v jiné kategorii než je věda.