Kdo je to?
Kdo byl Přemysl Otakar II? Životopis Přemysl Otakar II, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Kdo byl Přemysl Otakar II?

Kdo byl Přemysl Otakar II? Životopis, informace, biografie, panovníci

Přemysl Otakar II. byl český král, moravský markrabě, rakouský, štýrský a korutanský vévoda, kraňský markrabě a jeden z nejúspěšnějších Přemyslovců všech dob, který byl díky válečným úspěchům a bohatství nazýván jako král železný a zlatý. Byl synem Václava I. a Kunhuty Štaufské. Od dětství byl vychováván tak, aby byl schopný vykonávat vysoký úřad, ale zpočátku byl zřejmě připravován na dráhu v církvi, která byla vedle světské moci druhou nejmocnějších složkou ve středověké společnosti. Na roli krále byl připravován prvorozený Vladislav, ale ten nečekaně zemřel a Václav I. se poté stáhl do soukromí a ze ztráty se nikdy nevzpamatoval. Po Vladislavově smrti se Přemysl Otakar začal připravovat na světskou dráhu a roku 1247 mu bylo svěřeno Moravské markrabství. Okamžitě poté se však odklonil od krále, navázal úzké vztahy se šlechtou a přidal se na stranu odboje proti Václavu I. Starý král nejdříve nedokázal extrémně ambicióznímu synu vzdorovat a musel uprchnout za hranice, protože Přemysl ovládl i Prahu a prohlásil se českým králem. Naplánoval ale úspěšný protiútok, potlačil povstání a Přemysl Otakar se musel vrátit na Moravu.
Druhý pokus o mocenský vzestup přišel po roce 1250, kdy zemřel rakouský a štýrský vévoda. Přemysl Otakar díky vojenskému vpádu a obratné diplomacii Rakousy ovládl a stal se vévodou rakouským, což stvrdil sňatkem s Markétou Babenberskou. Brzy nato získal i Štýrsko a tamní šlechta souhlasila, aby získal titul štýrského vévody. V roce 1253 zemřel král Václav I. a tentokrát už byla Přemyslova cesta na český trůn bez větších problémů, přestože oficiální titul českého krále získal až po několika letech. Krátce po nástupu na český trůn se zúčastnil Pruské křížové výpravy, která měla rozšířit křesťanství v převážně pohanském Pobaltí. Výprava dopadla úspěšně a kvůli ochraně dobytých území byla postavena pevnost Královec, která se později rozrostla v město a dnes nese název Kaliningrad. Přemysl Otakar se aktivně zapojoval do evropské politiky a vedl četné diplomatické a vojenské bitvy. Důležitá byla válka s Uherskem, která díky vítězné bitvě u Kressenbrunnu dopadla pro českou stranu úspěšně a byl tím definitivně stvrzen Přemyslův titul štýrského vévody. Po drtivém vítězství v bitvě u Kressenbrunnu získal rovněž přízvisko „železný“. Aby získal právoplatné dědice, rozvedl se s Markétou, která už nemohla mít děti, a oženil se s mladou Kunhutou z rodu Rurikovců.
V roce 1267 začala druhá Pruská křížová výprava, protože situace v Prusku a Pobaltí se pro křesťanskou stranu nevyvíjela dobře. Nepodařilo se naplnit všechny Přemyslovy cíle, každopádně se ale posílila jeho moc v dané oblasti. Po ukončení křížové výpravy jej Oldřich Sponheimský prohlásil dědicem Korutan a Kraňska, brzy poté zemřel a Přemysl se ujal vlády na nových územích. V roce 1270 přišla komplikace v podobě úmrtí uherského krále Bély IV., se kterým měl Přemysl stabilní vztahy. Jeho následníkem byl Štěpán V., který měl radikálnější názory a opět hrozila válka mezi Přemyslem a uherským vládcem. Během příprav na větší konflikt však Štěpán zemřel a Přemysl upevnil moc v oblastech na jih od českého království, navíc získal jihoitalské Furlánsko a tím i přístup k moři.
Roku 1273 byl Rudolf Habsburský překvapivě zvolen králem Svaté říše římské a po Přemyslovi požadoval návrat několika území včetně Rakous nebo Štýrska. Po několika letech diplomatických rozepří se Rudolf rozhodl získat česká území silou, shromáždil říšská vojska a zaútočil na přístupnější Rakousy. Rudolfovi se dařilo a získával na svoji stranu bývalé Přemyslovy spojence. Česká strana tak postupně ztratila Rakousy, Štýrsko, Korutany i Kraňsko. Oslabení Přemyslovy pozice navíc dodalo sílu domácímu odboji a rod Vítkovců si vymohl návrat některých jihočeských hradů. Roku 1278 došlo k rozhodujícímu střetu mezi Rudolfem a Přemyslem a v bitvě na Moravském poli byl Přemysl poražen a zabit. Tím se jeho politické vize definitivně rozpadly a Habsburkové si nově získaná území udrželi po několik příštích staletí. V českém království nastalo po Přemyslově smrti období chaosu a ekonomických problémů.
Dnes je Přemysl Otakar II. obvykle hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších českých panovníků, který díky úspěšným bitvám i obratné diplomacii vybudoval mocný státní celek a hrál důležitou roli v evropské politice. Jeho ambiciózní povahu však někteří hodnotí negativně a upozorňují, že autoritativním stylem vlády si v mnoha oblastech znepřátelil místní šlechtu, která se později postavila proti němu a podpořila Rudolfa Habsburského. Není sporu o tom, že Přemysl byl výjimečně schopný budovatel. Založil řadu měst a hradů, mimo jiné České Budějovice, Jaroměř, Kolín nebo Ústí nad Labem a hrady Bezděz, Houska či Špilberk.Kdo byl Přemysl Otakar II? Životopis Přemysl Otakar II, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Základní údaje o osobě Přemysl Otakar II

Národnost: česká
Datum narození: okolo roku 1233
Místo narození: Městec Králové (pravděpodobně)
Datum úmrtí: 26. srpna 1278

Zaujala vás biografie osobnosti Přemysl Otakar II? Potom se podělte s blízkými na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Vzpomenete si na definici slova Stáž? Znáte definici termínu Emise? Vzpomněli byste si co znamená slovo Cholera? Pamatujete si definici pojmu Rozvodí?

Klíčová slova: vysvětlení, panovníci, osobnosti, popis, Přemysl Otakar II, život, národnost, zajímavosti, informace, panovníci, lexikon, kdo je Přemysl Otakar II?, nežijící, Přemysl Otakar II, kdo to je, narození

Pojem Přemysl Otakar II je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Vyhledat termín Přemysl Otakar II ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Přemysl Otakar II na Google obrázcích

Zkusit najít termín Přemysl Otakar II na Google.cz

Hledejte bez špehování slovo Přemysl Otakar II ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Přemysl Otakar II ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Přemysl Otakar II například ve Wikipedii, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve fulltextu Yahoo.com nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Biografie, životopis, kdo je to Přemysl Otakar II?

Právě jste zjistili Kdo byl Přemysl Otakar II? Kdy se narodil Přemysl Otakar II? Kde se narodil Přemysl Otakar II? Kdy zemřel Přemysl Otakar II? Přemysl Otakar II je v sekci Panovníci

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Texty neaktualizujeme pravidelně. Pokuste se též vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Přemysl Otakar II dejme tomu například v internetové Wikipedii, kde můžete najít mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Přemysl Otakar II i v jiné kategorii než je panovníci.

Znáte pojmy jako Bios, Bit nebo Firewall? Jestliže ne, a přitom byste je chtěli znát, mrkněte sem.