Kdo je to?
Kdo byl Josef Svatopluk Machar? Životopis Josef Svatopluk Machar, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Josef Svatopluk Machar

Kdo byl Josef Svatopluk Machar? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Josef Svatopluk Machar byl český básník, prozaik, publicista, iniciátor České moderny a také autor jejího manifestu.
J. S. Machar se narodil 29. února 1864 jako syn mlynářského stárka, který často měnil působiště, a tak dětství prožil v různých koutech středních Čech - v Kolíně, Nymburce, Mladé Boleslavi a Brandýse nad Labem. V Brandýse vychodil tři třídy měšťanské školy, pak studoval Akademické gymnázium v Praze, potom gymnázium v Jindřišské ulici. Když mu bylo 17 let, zemřel mu otec, a Machar se tak musel živit sám doučováním a přispíváním do různých časopisů. Po maturitě se zapsal na právnickou fakultu, ale tam nenastoupil, protože byl odveden na vojnu a chtěl se stát důstojníkem. Nakonec však získal místo ve Vídni - v Ústavu pro pozemkový úvěr. Mezitím se oženil s H. Marešovou. I ve Vídni zůstal ve styku s českým politickým a literárním životem. Inicioval Českou modernu a vytvořil její manifest. Byl zvolen členem ČAVU. V roce 1916 byl vězněn za protirakouské básně. V roce 1918 se vrátil do Prahy, byl zvolen poslancem Národního shromáždění a také inspektorem československé armády. Publikoval v pravicovém tisku, vystupoval proti komunistické straně. Podnikl několik cest do zahraničí - např. na Krym a do Itálie. Zemřel náhle 17. 3. 1942 na srdeční chorobu, pohřeb se konal v krematoriu ve Strašnicích.
Celé Macharovo dílo je založeno na deziluzi, která vzniká ze zklamání ze současného dění politického i kulturního, z postavení českého národa i české literatury. Do toho proniká jeho vlastní zraněné nitro, deziluze a subjektivní prožívání světa, které trpce a ironicky glosuje. Prvními sbírkami J. S. Machara jsou tři díly Confiteor (z lat. Vyznávám se), které obsahují intimní lyriku, dalším dílem je pak sbírka Čtyři knihy sonetů obsahující spíše lyriku náladovou, zatímco Tristium Vindobona obsahuje politickou a společenskou poezii. Významnými v tomto ohledu jsou sbírky Zde by měly kvést růže a Magdalena, ve kterých najdeme dokonale analytické myšlení, které kritizuje zejména morálku soudobé společnosti. To, co Machara odlišuje od jeho současníků, je jeho jazyk, který se vyznačuje hovorovostí a věcným, střízlivým jazykem, což vede k prozaizaci poezie a k moderní poezii vůbec. Unaven současnými boji a situací se Machar později obrátil k historii a koncipoval cyklus sbírek z českých i světových dějin - Svědomím věků. V prvních dvou svazcích (V záři helénského slunce a Jed z Judey) se inspiruje v antice, která byla vrcholem poznání, kultury i politiky, zatímco nástup křesťanství podle něj znamenalo začátek úpadku civilizace. Machar psal i prózu jako takovou, najdeme ji v dílech Stará próza, Hrst beletrie, Katolické povídky, Antika a křesťanství. Jeho prozaická díla můžeme řadit částečně mezi fejetony, ale také mezi cestopisy (Řím), některá vycházejí ze zážitků z války (Kriminál). Poslední sbírka Ocúny už zůstala jen v rukopise, neboť byla zakázána cenzurou za protektorátu.
Největší význam básníka spočívá v jeho neutuchajícím boji za postavení české literatury a ve vytvoření základů k české moderní poezii.Kdo byl Josef Svatopluk Machar? Životopis Josef Svatopluk Machar, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Josef Svatopluk Machar

Národnost: česká
Datum narození: 29. 2. 1864
Místo narození: Kolín
Datum úmrtí: 17. 3. 1942

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Josef Svatopluk Machar sdílet s ostatními na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co označuje výraz Klížka? Víte, co je to Čistopis? Znáte pojem Krajní levice? Rozumíte pojmu Kompetence?

Klíčová slova: životopis, národnost, literatura, místo narození, narození, zajímavosti, osobnosti, Josef Svatopluk Machar, lexikon, kde se narodil Josef Svatopluk Machar?, vysvětlení, osobnost, biografie, nežijící, národnost, život

Pojem Josef Svatopluk Machar je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Jiné informační zdroje o frázi Josef Svatopluk Machar

Najít pojem Josef Svatopluk Machar v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledejte bez špehování slovo Josef Svatopluk Machar ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít pojem Josef Svatopluk Machar ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat pojem Josef Svatopluk Machar ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Josef Svatopluk Machar na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Josef Svatopluk Machar například v Google obrázcích, v Google překladači, v metavyhledávači Info.com, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Stručná biografie, resp. životopis osoby Josef Svatopluk Machar

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku Kdo byl Josef Svatopluk Machar? Kdy se narodil Josef Svatopluk Machar? Kde se narodil Josef Svatopluk Machar? Kdy zemřel Josef Svatopluk Machar? Josef Svatopluk Machar je v sekci Literatura

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na webu. Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Pro aktuální informace zkuste hledat osobnost, osobu, člověka Josef Svatopluk Machar řekněme v projektu Wikipedie, kde můžete najít nejspíš delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Josef Svatopluk Machar i v jiné kategorii než je literatura.