Kdo je to?
Kdo byl Julius Caesar? Životopis Julius Caesar, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Kdo byl Julius Caesar?

Kdo byl Julius Caesar? Životopis, informace, biografie, panovníci

Julius Caesar byl antický politik a vojevůdce. Pocházel z aristokratické rodiny a dospíval v neklidné době, kdy Řím bojoval s vlastními provinciemi a v samotném Římu probíhala válka mezi politickými frakcemi. Zvítězil diktátor Sulla a Caesarův život byl v ohrožení, protože část jeho rodiny patřila k nepřátelské politické frakci, ale díky rodinným známostem ze strany matky získal milost. V té době preventivně utekl do Asie, kde se připojil k římské armádě a osvědčil se ve vojenských i diplomatických soubojích.
Sulla se po několika letech vzdal diktátorství, obnovila se republika a Caesar se mohl vrátit zpět do Říma. Zpočátku se nevěnoval politice, ale působil jako právník a obhájce. Studoval rétoriku u slavných filosofů a díky řečnickým schopnostem jeho sláva rostla. Během plavby byl přepaden a uvězněn piráty, kteří za něj požadovali výkupné. Po propuštění shromáždil loďstvo, dopadl piráty a nechal je ukřižovat. V Římě jej zvolili vojenským tribunem a quaestorem, čímž Caesar zahájil politickou dráhu. Politickou moc využil k tomu, aby ostře vystupoval proti politickým oponentům, ale zároveň jednal chytře a získal na svou stranu lid i řadu bohatých rodin.
Vedl nákladný život, kvůli kterému se silně zadlužil. Díky politickému vlivu část dluhů odstranil, přesto nakonec musel odejít do Hispánie. Tato římská provincie se nacházela na území dnešního Španělska a Portugalska a Caesar v ní prokázal vojenské a strategické schopnosti. Díky válečným úspěchům získal popularitu mezi vojáky, ale rovněž kořist, díky které mohl částečně zaplatit dluhy. Po tomto triumfu byl Caesar zvolen konzulem, nejvyšším římským úředníkem. Dokázal vyjednat spojenectví s Pompeiem a Crassem, takže vyšachoval druhého konzula Bibula a založil tzv. první triumvirát. Caesar se stal správcem několika provincií a zaměřil se primárně na Galii, která dávala možnost dobývat území na sever od provincie. Caesar v dobývání postupoval systematicky a kousek po kousku dobýval území dnešního Německa a Francie. V Římě jeho popularita raketově rostla, neboť tato území byla dosud neprobádané a divoké oblasti pod nadvládou barbarů. Došel až k Rýnu a k Temži v Británii. Následně čelil několika vzpourám, ale pokaždé je úspěšně potlačil, získal na svou stranu většinu kmenů a uloupil ohromnou kořist, díky které se stal jedním z nejbohatších Římanů. Z tohoto období pochází slavné dílo Zápisky o válce galské.
Caesar byl zaměstnán boji v Galii. Toho využili jeho odpůrci a sjednotili se, navíc přišel o spojenectví s Pompeiem, který se stal konzulem. Senát nařídil rozpuštění jeho armády a zakázal mu ucházet se znovu o funkci konzula. Caesar se vojska odmítl vzdát, protože to byla jeho jediná obrana před žalobou a ztrátou postavení. Místo toho shromáždil legii, vytáhl na Řím a zahájil občanskou válku. Při překročení hraniční řeky Rubikon pronesl slavný výrok „kostky jsou vrženy“. Postupoval říší a postupně se na jeho stranu přidávalo stále více vojáků a politiků. Pompeius uprchl a Caesar zlikvidoval jeho spojence. Několikrát byl zvolen konzulem, až byl nakonec jmenován doživotním diktátorem. Caesar byl na vrcholu moci a upevňoval kult osobnosti, díky kterému byl vyobrazován jako neporazitelný a polobožský vládce. Prováděl rozsáhlé reformy, zakládal nové kolonie a uděloval občanství lidem v provinciích, aby měli k Římu silnější pouto. Jeho rostoucí moc vzbuzovala obavy, které vedly k rozsáhlému spiknutí vlivných politiků, zejména senátorů. Ti začali plánovat diktátorovo odstranění. Vše vyvrcholilo, když byl Caesar vylákán do senátu a ubodán skupinou domluvených senátorů.Kdo byl Julius Caesar? Životopis Julius Caesar, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Hlavní data o osobě Julius Caesar

Národnost: římská
Datum narození: 12. nebo 13. července 100 př. n. l.
Místo narození: Řím
Datum úmrtí: 15. března 44 př. n. l.

Tento text (Julius Caesar) můžete samozřejmě sdílet s blízkými na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Znáte pojem Bowden? Vzpomněli byste si co znamená slovo Kriminalita? Pamatujete si definici pojmu Fejt? Víte co je Fundus?

Klíčová slova: panovníci, lexikon, Julius Caesar, zajímavosti, životopis, panovníci, místo narození, datum narození, národnost, osobnost, osobnosti, národnost, wikipedie, biografie, popis, nežijící

Pojem Julius Caesar je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledejte bez špehování slovo Julius Caesar ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Julius Caesar ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Julius Caesar ve Wikipedii

Vyhledat heslo Julius Caesar ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít frázi Julius Caesar ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Julius Caesar například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Zkuste také následující odborné pojmy, osobnosti, termíny a hesla

Životopis, kdo je Julius Caesar? Stručná biografie

Teď už víte Kdo byl Julius Caesar? Kdy se narodil Julius Caesar? Kde se narodil Julius Caesar? Kdy zemřel Julius Caesar? Julius Caesar patří do kategorie Panovníci

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Doporučujeme taktéž hledat informace osobnost, osobu, člověka Julius Caesar kupříkladu v české verzi Wikipedia.cz, kde naleznete delší popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Julius Caesar i v jiné kategorii než je panovníci.