Kdo je to?
Kdo byl Julius Zeyer? Životopis Julius Zeyer, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Julius Zeyer

Kdo byl Julius Zeyer? Životopis, informace, biografie, literatura

Julius Zeyer, pokřtěný jako Julius Jan Jiří Zeyer, byl český prozaik, básník, dramatik, překladatel a kritik, jeden z předních představitelů lumírovské generace.
Julius se narodil do rodiny zámožného tesaře a obchodníka se dřevem, jehož předkové pocházeli z Alsaska. Po smrti otce se matka, pocházející z bohaté židovské rodiny, starala o podnik sama. Rodina byla německy mluvící, a tak i vzdělání se dostalo malému chlapci německé - na normální škole sv. Jakuba a pak na staroměstské reálce. Mladý Zeyer tak první díla psal německy, i když uměl i česky - od chůvy. Protože jeho otec zemřel, byl nástupcem ve firmě zvolen právě Julius, proto pak studoval na pražské technice, tesařství se nejprve učil ještě u otce, pak jako praktikant ve Fellnerově velkoobchodu ve Vídni. V roce 1862 podnikl tzv. tovaryšskou cestu po Německu, Švýcarsku a Francii. Již tady se ale naplno projevily jeho sklony - místo tesařiny se věnoval studiu literatury a mytologie. Po návratu se snažil odmaturovat na piaristickém gymnáziu, ale neuspěl v matematice. Pak studoval soukromě na pražské univerzitě, a to filologii a filozofii. Měl také neuvěřitelný talent na jazyky: aktivně ovládal francouzštinu, ruštinu, angličtinu, italštinu, učil se také sanskrt, kopštinu a hebrejštinu. Kromě toho oplýval opravdu rozsáhlými znalostmi z různých oblastí. Bohužel zpočátku neuspěl ve snaze živit se literaturou, jeho první překlady a povídka Z papíru na kornouty nebyly publikovány. Aby si vydělal nějaké peníze, přijal pozvání A. Kašpara do Ruska, kde se stal předčitatelem u knížete Golicyna a později vychovatelem syna ministra P. A. Valujeva. Ten jej podporoval v další tvorbě, a poté už byl Zeyer úspěšný - v časopise Lumír, který se mu stal základnou pro veškerou další činnost. Povolání však vystřídal ještě několik, při další cestě do Ruska byl například vychovatelem synů generála V. P. Popova. Podnikal mnohé cesty po Evropě (Německo, Holandsko, Belgie). Ke konci života žil již jen z honorářů a z renty. Nikdy se neoženil. Zemřel po těžké srdeční nemoci a pohřben je na Slavíně. Ačkoliv sám neměl děti, z jeho příbuzenstva vzešly další slavné osobnosti: bratr Jan Zeyer byl architektem, synovec Jan Angelo Zeyer se stal malířem a druhý synovec jménem R. Schlaghammer byl hercem Národního divadla.
Zeyer všechny svoje literární pokusy uveřejňoval v časopise Lumír. Úspěšná byla novela Duhový pták, která již předznamenává celé Zeyerovo směřování, a to vymanit českou literaturu z provinčního zaměření a vytvořit z ní elegantní a noblesní konkurentku světovým literaturám. Zeyer ve všech svých dílech vyzdvihoval vysoké mravní a umělecké požadavky. Jeho romány a povídky poznáte podle kultivovaného stylu, krásného a barvitého jazyka a propracované kompozice. To vše se výrazně projevuje např. ve sbírkách Poezie, Nové básně, Na Sinaji, Kořící se Slavii. Prozaickým veršovaným dílem je Vyšehrad, který zpracovává mytologický námět zcela novým způsobem, totiž tak, že autor uplatňuje svůj obrovský vědomostní rozhled a mytologické děje i postavy vysvětluje historicky. Román Ondřej Černyšev zase připomíná, že Zeyer jako první sepsal historický román vycházející z cizího prostředí. Román o věrném přátelství Amise a Amila ukazuje čest rytířů ve středověku v porovnání s temným a nemilosrdným pohanským Severem. Naopak román Jan Maria Plojhar má četné autobiografické rysy a jeho hlavním tématem je zklamání pozemským životem. Román vzbudil pozitivní ohlasy zejména v mladé generaci, ale zcela odmítnut byl tzv. realisty. Drama považoval Zeyer za nejvyšší druh literatury, často se o něj snažil, ale také byl často odmítán. Nejvíce se později ujala lyrická hra Radúz a Mahulena, pohádka o lásce, která přemůže jakoukoliv kletbu.Kdo byl Julius Zeyer? Životopis Julius Zeyer, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní údaje o osobě Julius Zeyer

Národnost: česká
Datum narození: 26. 4. 1841
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 29. 1. 1901

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Julius Zeyer s jinými lidmina sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Znáte pojem Zelená karta? Pamatujete si definici pojmu Dyslexie? Pamatujete si definici pojmu Arabeska? Vzpomněli byste si co znamená slovo S-rank?

Klíčová slova: informace, kde se narodil Julius Zeyer?, kdo je Julius Zeyer?, národnost, datum narození, život, Julius Zeyer, popis, národnost, narození, Julius Zeyer, datum úmrtí, životopis, vysvětlení, wiki, lexikon

Pojem Julius Zeyer je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Pro více informací o heslu Julius Zeyer zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít výraz Julius Zeyer ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Julius Zeyer ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít Julius Zeyer ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít heslo Julius Zeyer na Google.cz

Zkusit najít heslo Julius Zeyer na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Julius Zeyer například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Stručná biografie, resp. životopis osoby Julius Zeyer

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Julius Zeyer? Kdy se narodil Julius Zeyer? Kde se narodil Julius Zeyer? Kdy zemřel Julius Zeyer? Julius Zeyer se nachází v sekci Literatura

Text napsán pro Superia.cz. Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Můžete se pokusit také najít informace osobnost, osobu, člověka Julius Zeyer dejme tomu třeba v projektu Wikipedia, kde můžete najít mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Julius Zeyer i v jiné kategorii než je literatura.