Kdo je to?
Kdo byl Zikmund Winter? Životopis Zikmund Winter, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Zikmund Winter

Kdo byl Zikmund Winter? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Zikmund Winter, pokřtěný Zikmund Jiří Winter, byl prozaik a kulturní historik, jeden ze zakladatelů české kulturní historie.
Zikmund se narodil 27. prosince 1846 na Starém Městě pražském. Otec byl zvoníkem v kostele sv. Ducha, matka si přivydělávala jako služka. Rodina se často stěhovala, podle toho, jaké působiště měl zrovna jeho otec. Malý chlapec tak vystřídal několik farních škol, potom studoval pražské Akademické gymnázium, kde jej k historii přivedl učitel J. Lepař. Po maturitě vstoupil do kláštera křižovníků s červenou hvězdou, díky tomu získal hmotné zabezpečení pro studium teologie. Po roce teologie přešel na filozofickou fakultu, kde studoval historii a díky profesorům Tomkovi a Emlerovi mohl příležitostně pracovat v městském archivu, což u něj rozvinulo odborné znalosti z archivnictví a paleografie. Už v průběhu vysokoškolského studia se Winter aktivně účastnil kulturního života - hrál ochotnicky divadlo, pokoušel se o literární tvorbu, byl spoluzakladatelem Historického klubu. Po dostudování se stal suplentem na reálce v Pardubicích, poté profesorem na reálce v Rakovníku. Ještě v Pardubicích se oženil s dcerou správce kasina. V Rakovníku pak pokračoval v kulturní činnosti, staral se o školu, na které učil, zpíval, režíroval různá vystoupení, byl zvolen do městského zastupitelstva jako člen, který se zasloužil o obnovu rakovnických památek. Rakovnický archiv mu také poskytl impuls k psaní o historii zdejšího kraje, kterou se snažil přiblížit obyčejným čtenářům. V roce 1884 se vrátil do Prahy, kde do roku 1907 učil na Akademickém gymnáziu, pak odešel do důchodu. Byl také předsedou přípravného výboru Národopisné výstavy československé, členem Historického spolku, Matice české, Umělecké besedy, Svatoboru a dalších. Významné přátelské styky udržoval s Jiráskem, Raisem nebo Thomayerem. Bohužel práce v zaprášeném prostředí archivů se podepsala na jeho zdravotním stavu, trpěl dýchací chorobou a zemřel při pobytu v lázních Bad Reichenhall v Bavorsku. Pohřben je na Vinohradském hřbitově.
O Zikmundu Winterovi můžeme říci, že psal umělecké, popularizační i odborné texty a všechny tyto texty se vzájemně prolínají a tvoří dokonalý celek. Historicky přesné údaje vycházejí z jeho pečlivého studia všech podkladů, zejména 16. a 17. století, kdy vycházel jak z městských knih, tak z dalších archivních materiálů. Soustředil se především na každodenní život, který však dokázal podat zajímavou uměleckou formou. Na rozdíl např. od Jiráska Winter vidí člověka ironicky a skepticky, zejména v jeho postavení proti velkým dějinným procesům, kterým nemůže zabránit. Z Rakovnicka, kde prožil velkou část svého života, čerpají třeba prózy Starobylé obrázky z Rakovnicka nebo Rakovnické obrázky. Slavný je jeho jediný román Mistr Kampanus, který čtenáře zavede do pobělohorské doby represí a jehož hlavním hrdinou je váhající intelektuál, který se snaží zachránit školu. Tento román, stejně jako menší prózy Rozina sebranec nebo Nezbedný bakalář byly později i zfilmovány. Nesmíme však zapomenout ani na Winterovy vědecké práce - Kulturní obraz českých měst, Život církevní v Čechách aj., které byly bohaté a přesné na detaily, i když jim pozdější historikové vyčítali nedostatek syntézy.Kdo byl Zikmund Winter? Životopis Zikmund Winter, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní data o osobě Zikmund Winter

Národnost: česká
Datum narození: 27. 12. 1846
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 12. 6. 1912

Sdílejte tuto stránku s osobností Zikmund Winter s partnery, kolegy a kamarády na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co označuje výraz Tumor? Vzpomenete si na definici slova Integrál? Znáte pojem Státní dluh? Vzpomněli byste si na význam slova Konflikt?

Klíčová slova: wikipedie, literatura, datum narození, národnost, osobnost, biografie, místo narození, informace, datum úmrtí, Zikmund Winter, popis, wiki, život, kde se narodil Zikmund Winter?, lexikon, vysvětlení

Pojem Zikmund Winter je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Jiné informační zdroje o frázi Zikmund Winter

Zkusit najít Zikmund Winter ve Wikislovníku

Hledat frázi Zikmund Winter ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Zikmund Winter ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Zikmund Winter ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Zikmund Winter na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Zikmund Winter například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, v Google obrázcích, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Stručná biografie, resp. životopis osoby Zikmund Winter

Na této webové stránce jste se dozvěděli Kdo byl Zikmund Winter? Kdy se narodil Zikmund Winter? Kde se narodil Zikmund Winter? Kdy zemřel Zikmund Winter? Zikmund Winter se nachází v kategorii Literatura

Sepsáno redaktory Superia.cz. Přes veškeré přiměřené úsilí tomu, aby informace na těchto stránkách byly správné, jejich přesnost nelze stoprocetně zaručit. Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Čerstvé informace hledejte osobnost, osobu, člověka Zikmund Winter řekněme v populární Wikipedii, kde naleznete o něco delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Zikmund Winter i v jiné kategorii než je literatura.