Kdo je to?
Kdo byl Kryštof Kolumbus? Životopis Kryštof Kolumbus, osobnosti, slavný člověk z kategorie politici

Kryštof Kolumbus

Kdo byl Kryštof Kolumbus? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, politici

Kryštof Kolumbus byl mořeplavec pocházející z Janova. Přestože je tento významný muž nedílnou součástí dnešních učebnic základních škol, jeho původ i život jsou dodnes zahaleny řadou tajemství. Dle dostupných pramenů se narodil roku 1451 v Janově v dnešní Itálii. Jeho otec byl obchodník a totéž očekával od svých tří synů. Kryštofa však od mládí lákalo moře a již ve svých 14 letech se jako námořník vydal na svou první plavbu. Plavil se na lodích proplouvajících Středozemním mořem, hájil zájmy janovských kupců a sjednával obchody s Portugalci. Při těchto plavbách získával postupně stále více námořních zkušeností a zdokonaloval se v navigaci lodí. Navštívil opakovaně Madeiru, Anglii a také portugalské kolonie v Africe. Své znalosti si zdokonaloval také četbou cestopisných knih. Na ostrově Porto Santo se seznámil se svou budoucí ženou Filipou Moniz Perestrelo, dcerou portugalského mořeplavce. S tou se oženil roku 1478 a z Janova se přestěhoval do Portugalska. Narodil se jim syn Diego. Některé dnešní studie Kolumbova života se přiklánějí k domněnce, že právě nejrůznější mapy a materiály málo prozkoumaných oblastí Atlantiku, které jeho tchán zanechal, mohly být prvotní inspirací pro jeho následující plavby tímto oceánem západním směrem. V Portugalsku se zpočátku živil jako kreslič map. Nadále pročítal nespočet knih. Zároveň byl přesvědčen, že je země kulatá. To vše podporovalo jeho teorii, že indických břehů lze dosáhnout, když popluje západním směrem přes Atlantik. Proto, aby mohl uskutečnit tuto plavbu, však potřeboval štědré sponzory.
V roce 1484 se svým plánem plavby na doposud neprobádané území předstoupil před krále Jana II. Portugalského. V té době se však zájmy této země soustředily na kolonizaci Afriky a Kolumbovy snahy s nejistými výsledky byly zamítnuty. Tímto dílčím neúspěchem se však nenechal odradit a odcestoval do Španělska, aby stejnou nabídku předložil králi Ferdinandu II. Aragonskému. I zde se zpočátku setkal s nepochopením. Kolumbus se však nehodlal vzdát. Po letech všemožných vyjednávání, kdy svou nabídku prostřednictvím svého bratra přednesl také u anglického dvora, našel silného spojence pro uskutečnění svého plánu přece jen ve Španělsku. Tím spojencem nebyl nikdo jiný než manželka španělského krále, Isabela Kastilská. Definitivní svolení královského dvora, a to i přes vysoké požadavky Kryštofa Kolumba, padlo 17. dubna 1492. Přípravy na dlouhou cestu tak mohly začít.
Dne 3. srpna 1492 vypluly z přístavu do vod Atlantiku tři lodě. Dvě menší karavely Pinta a Niña a větší zásobovací loď Santa María. Po dlouhé plavbě zakotvily všechny tři lodě 12. října 1492 u ostrova, jemuž dal Kolumbus název San Salvador. Jde o dnešní Bahamy. V plavbě pokračovali 14. října, aby 28. října dopluli na Kubu a 6. listopadu zakotvili u břehů Haiti. Když se Kolumbus vrátil do Španělska, dostalo se mu vřelého přijetí. Při své druhé výpravě doplul k břehům Portorika a Jamajky. Při své třetí plavbě objevil ostrov Trinidad a v srpnu roku 1498 doplul k břehům Jižní Ameriky. Při své poslední plavbě si vytyčil cíl prozkoumat pevninu, kterou objevil při své třetí plavbě, a nalézt průplav, přes nějž by se dostal dál na západ. V roce 1502 přistál u břehů Kostariky a následně Panamy.
Po svém návratu do Španělska se usadil v Seville a závěr svého života prožil ve Valladolidu, kde 20. května 1506 ve věku 54 let zemřel. Až do své smrti netušil, že objevil pro Evropu nový kontinent, později pojmenovaný Amerika.Kdo byl Kryštof Kolumbus? Životopis Kryštof Kolumbus, osobnosti, slavný člověk z kategorie politici

Hlavní data o osobě Kryštof Kolumbus

Národnost: italská
Datum narození: 1451
Místo narození: Janov
Datum úmrtí: 20. května 1506

Tento text (Kryštof Kolumbus) můžete samozřejmě sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Znáte termín Karnitin? Víte, co je to Operační systém? Vzpomenete si na definici slova Filantropie? Rozumíte pojmu Twerk?

Klíčová slova: národnost, datum úmrtí, osobnosti, Kdy zemřel Kryštof Kolumbus, narození, politici, život, místo narození, informace, kdo to je, osobnost, kdo je Kryštof Kolumbus?, Kryštof Kolumbus, zajímavosti, wiki, popis

Pojem Kryštof Kolumbus je v kategorii Politici, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Najít slovo Kryštof Kolumbus na Google obrázcích

Vyhledat výraz Kryštof Kolumbus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Kryštof Kolumbus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít pojem Kryštof Kolumbus ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Kryštof Kolumbus na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kryštof Kolumbus například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v Google obrázcích nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Životopis, kdo je Kryštof Kolumbus? Stručná biografie

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo byl Kryštof Kolumbus? Kdy se narodil Kryštof Kolumbus? Kde se narodil Kryštof Kolumbus? Kdy zemřel Kryštof Kolumbus? Kryštof Kolumbus je v kategorii Politici

Kategorie politici, konzultant, kryštof Kolumbus, ilustrační obrázek

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Pokuste se také najít informace osobnost, osobu, člověka Kryštof Kolumbus dejme tomu na české Wikipedii, kde naleznete nejspíš komplexnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Kryštof Kolumbus i v jiné kategorii než je politici.