Kdo je to?
Kdo byl Stanislav Kostka Neumann? Životopis Stanislav Kostka Neumann, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Stanislav Kostka Neumann

Kdo byl Stanislav Kostka Neumann? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Stanislav Kostka Neumann byl český básník, publicista a překladatel, představitel anarchistického a komunistického hnutí, mluvčí hnutí proletářské literatury.
Stanislav se narodil 5. června 1875 v Praze v rodině pražského advokáta a poslance za staročechy, který navíc pocházel ze staré německo-polské patricijské rodiny; matka byla dcera ševce. Otec však rodinu brzy opustil a zanechal ji v dluzích, rodina pak byla odkázána na otcovy sestry, které zdědily rodinný statek za Olšanskými hřbitovy. Z něj již za Neumannova života zůstala jen vila, která se později stala centrem anarchistického hnutí. Neumann studoval na gymnáziu a obchodní akademii, studia však nedokončil a stal se přispěvatelem časopisu Hlas národa. Aktivně se také od mládí účastnil politického života. V roce 1893 byl krátce vězněn, o rok později odsouzen k těžkému žaláři za proces s Omladinou. Po propuštění vydal svou první sbírku básní - Nemesis, bonorum custos; dále spolupracoval s Moderní revuí, organizoval Almanach secese a nakonec vydával i svůj vlastní časopis Nový kult. Roku 1899 se oženil s Kamillou Krémovou, která se později stala vydavatelkou edice Knihy dobrých autorů, měli spolu syna Stanislava, který se stal hercem (vnuk Stanislav byl básníkem). Roku 1904 se seznámil s Boženou Hodačovou, se kterou odjel do Vídně, aby pokračoval ve svých literárních i politických ambicích. Po roce se s ní a s dcerou Soňou vrátil do Čech a usadili se nejprve v Řečkovicích u Brna, potom v Bílovicích nad Svitavou. V roce 1915 narukoval do armády, po výcviku odjel na jižní frontu. Bojoval zejména v Albánii, kde v roce 1918 onemocněl malárií a dostal se do vinohradské nemocnice v Praze, téhož roku byl z armády propuštěn. Po válce vstoupil do Československé strany socialistické, byl poslancem i radou pro ministerstvo školství a národní osvěty. Byl velmi ovlivněn revolučními událostmi v Rusku, a to natolik, že ze socialistické strany vystoupil a vstoupil do pozdější Komunistické strany Československa. Mezi válkami pobýval částečně v Praze a částečně na venkově, našel si novou životní družku (Lídu Špačkovou), pak ale onemocněl srdeční chorobou, z níž se dlouhodobě léčil v Poděbradech. Během druhé světové války byl nucen žít ilegálně v různých koutech republiky, po válce se vrátil do Prahy, kde poslední roky života strávil ve vile Hercovka v Tróji. V roce 1945 (2 roky před smrtí) byl jmenován národním umělcem.
Neumannova poezie byla převážně anarchistická, proletářská a komunistická. Z tohoto označení vybočuje jen prvotina Nemesis, bonorum custos, která navazuje nejspíše na macharovskou poezii. Další sbírky již ale naplňují neumannovský postoj - Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivě, Satanova sláva mezi námi. Jsou veskrze dekadentní, pohrdají konvenčními hodnotami, básník se v nich vidí jako satan, i když zároveň touží po životní kráse, lásce a plodnosti. Sbírka Sen o zástupu zoufajících obsahuje sociální a přírodní lyriku. S městem za zády obsahuje verše, které také směřují k přírodní lyrice, neboť vznikaly za pobytu na Moravě. Vyvrcholením této přírodní lyriky je Kniha lesů, vod a strání, v níž je básník okouzlen přírodou a harmonickým životem v té době. Nové zpěvy už zase opěvují vše moderní, technické, výdobytky civilizace, všední věci i kolektivizaci. Předválečnou modernou je inspirován ve sbírce Ať žije život! Proletářskou poezii najdeme zejména ve sbírce Rudé zpěvy. Kromě básní je Neumann autorem popularizačních prací, které zastřešují jeho zájmy, tedy revoluce, anarchismus a ženy, sem patří díla, jako je Francouzská revoluce, Dějiny lásky, Dějiny ženy nebo Monogamie. Na začátku okupace pak vyšly více méně pesimistické sbírky Bezedný rok a Zamořená léta.Kdo byl Stanislav Kostka Neumann? Životopis Stanislav Kostka Neumann, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Stanislav Kostka Neumann

Národnost: česká
Datum narození: 5. 6. 1875
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 28 6. 1947

Popis osobnosti Stanislav Kostka Neumann můžete sdílet s přáteli na sociálních sítích jako je Facebook, Pinterest, Síť X nebo Reddit. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Znáte termín Deteriorace? Znáte definici termínu Magnetická rezonance? Vzpomenete si na definici slova Kraniosakrální terapie? Pamatujete si definici pojmu Performance?

Klíčová slova: Kdy zemřel Stanislav Kostka Neumann, narození, národnost, datum narození, nežijící, wiki, osobnosti, život, Stanislav Kostka Neumann, lexikon, životopis, Stanislav Kostka Neumann, wikipedie, kdo je Stanislav Kostka Neumann?, biografie, literatura

Pojem Stanislav Kostka Neumann je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Vyhledat termín Stanislav Kostka Neumann ve Wikipedii

Hledat videa s názvem Stanislav Kostka Neumann na Youtube

Najít výraz Stanislav Kostka Neumann ve vyhledávači Yahoo

Hledat výraz Stanislav Kostka Neumann ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Stanislav Kostka Neumann ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Stanislav Kostka Neumann například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Biografie, životopis, kdo je to Stanislav Kostka Neumann?

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku Kdo byl Stanislav Kostka Neumann? Kdy se narodil Stanislav Kostka Neumann? Kde se narodil Stanislav Kostka Neumann? Kdy zemřel Stanislav Kostka Neumann? Stanislav Kostka Neumann patří do kategorie Literatura

Text vytvořen pro server Superia.cz. Snažili jsme se kontrolovat a ověřovat texty a informace. Přesto se mohlo stát, že je zde nepřesný údaj nebo chyba. Údaje na stránkách nemusí být aktuální. Přes veškerou snahu bohužel nestíháme pravidelnou aktualizaci informací. Pokuste se vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Stanislav Kostka Neumann například na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíš delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Stanislav Kostka Neumann i v jiné kategorii než je literatura.