Kdo je to?
Kdo byl Erwin Rommel? Životopis Erwin Rommel, osobnosti, slavný člověk z kategorie politika

Erwin Rommel

Kdo byl Erwin Rommel? Životopis, informace, biografie, politika

Erwin Rommel byl německý polní maršál a je považován za jednoho z nejlepších stratégů druhé světové války. Narodil se 15. listopadu 1891 v Heidenheimu an der Brenz řediteli gymnázia Erwinu Rommelovi a jeho ženě Heleně. Na naléhání otce nastoupil po gymnáziu jako kadet k pěšímu pluku ve Weingartenu. Během několika měsíců získal hodnost četaře a byl odeslán na důstojnickou školu v Gdaňsku. Zde se také setkal s Lucií Marií Mollin, kterou v roce 1916 pojal za svou ženu.
Po vypuknutí první světové války se v srpnu 1914 přesunul na frontu. Již v počáteční fázi své armádní kariéry prokazoval Rommel díky své odvaze a intuici skvělé velitelské schopnosti, za což byl také následně vyznamenán železným křížem II. třídy. Během první světové války bojoval na západní frontě, později byl převelen do Sedmihradska, kde bojoval proti Rumunům. Nakonec sloužil na italské frontě. Z těchto bojů si odnesl také několik zranění. Ke konci války se dočkal v té době nejvyššího vyznamenání Pour le Mérite a zároveň byl povýšen do hodnosti kapitána.
V meziválečném období zůstal u armády. Své zkušenosti předával mladým kadetům na vojenských akademiích. Je také autorem knihy Infanterie greift an (Pěchota útočí), která si vysloužila velký ohlas a stala se součástí výuky. Neušla pozornosti ani samotného Adolfa Hitlera. Přestože Rommel nikdy nevstoupil do nacistické strany NSDAP, zpočátku se sympatiemi k Adolfu Hitlerovi netajil. Byl také jedním z těch vyvolených, kterým Hitler věnoval svou vlastnoručně podepsanou knihu Mein Kampf. To vše nakonec vyústilo v to, že jej Hitler pověřoval velením doprovodných praporů při svých cestách, ať již po Německu, nebo po okupovaných územích. I v tomto meziválečném období jeho hodnost stoupala a v roce 1939 byl povýšen na generálmajora.
Po vypuknutí druhé světové války byl velitelem vůdcova hlavního stanu. Rommel se však toužil zúčastnit aktivních bojů. Přestože neměl žádné předchozí zkušenosti s velením tankové divize, podařilo se mu Hitlera přesvědčit. V únoru 1940 stanul v čele 7. obrněné divize a účastnil se bojů ve Francii. Často ignoroval příkazy nadřízených a ocital se hluboko v týlu nepřítele. Za statečnost v boji mu bylo uděleno vyznamenání rytířského kříže. Po obsazení Francie byl povýšen na generálporučíka a odvelen do Afriky. Pro svůj způsob boje si brzy vysloužil respekt nejen ve svých vlastních řadách, ale také u protivníka. Záhy získal přezdívku Pouštní liška. Jeho postup ovšem začalo brzdit nedostatečné zásobování a Britové začali mít opět převahu. Rommelovi nezbývalo nic jiného, než se stáhnout a vyčkat. Poté, co obdržel posily, zásoby a nové tanky, zavelel k protiofenzívě. Dobyl zpět Tobruk a prorazil až k El Alameinu. To byl nejzazší bod, kterého se svou armádou v Africe dosáhl. Za to byl povýšen do hodnosti polního maršála. Pro špatné zásobování se však musel se svou armádou stáhnout. Z Tuniska pak žádal Hitlera o evakuaci svých mužů z Afriky, ten to jednoznačně odmítl. Poté odjel zpět do Německa, aby Hitlera přesvědčil osobně, nicméně návrat zpět do Afriky mu byl již znemožněn.
Po krátké rekonvalescenci byl převelen v roce 1943 do Itálie, kde byl svržen Mussolini. Po jeho opětovném osvobození byl převelen do Francie. Tam se měl podílet na přípravě obranného valu před očekávaným vyloděním Spojenců. V lednu 1944 byl jmenován velitelem skupiny armád B. Krátce po vylodění Spojenců byl Rommel těžce zraněn, když byl jeho automobil napaden stíhačkou. V době jeho rekonvalescence byl na Adolfa Hitlera spáchán atentát a Rommel byl obviněn, že o tomto připravovaném spiknutí věděl a byl jeho součástí. V posledních hodinách svého života tak musel volit mezi soudem pro vlastizradu a kapslí kyanidu. Zemřel 14. října 1944.Kdo byl Erwin Rommel? Životopis Erwin Rommel, osobnosti, slavný člověk z kategorie politika

Základní informace o osobě Erwin Rommel

Národnost: německá
Datum narození: 15. listopadu 1891
Místo narození: Heidenheim an der Brenz
Datum úmrtí: 14. října 1944

Líbí se stručný životopis s osobou Erwin Rommel? Pak se podělte s vašimi přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Vzpomněli byste si co znamená slovo Klišé? Vzpomněli byste si co znamená slovo Cimbuří? Víte, co je to Inbus? Víte co je Zbruf?

Klíčová slova: wikipedie, kdo to je, narození, informace, popis, wiki, život, kde se narodil Erwin Rommel?, politika, vysvětlení, Kdy zemřel Erwin Rommel, kdy se narodil Erwin Rommel?, životopis, datum úmrtí, nežijící, místo narození

Pojem Erwin Rommel je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Vyhledat slovo Erwin Rommel na Google obrázcích

Zkusit najít slovo Erwin Rommel ve Wikislovníku

Hledat slovo Erwin Rommel ve fulltextu Seznam.cz

Hledejte bez špehování slovo Erwin Rommel ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Erwin Rommel ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Erwin Rommel například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikipedii, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Životopis, kdo je Erwin Rommel? Stručná biografie

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku Kdo byl Erwin Rommel? Kdy se narodil Erwin Rommel? Kde se narodil Erwin Rommel? Kdy zemřel Erwin Rommel? Erwin Rommel patří do sekce Politika

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Data na webu nejsou pravidelně aktualizovaná, texty nemusí vždy reflektovat aktuální stav. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Erwin Rommel kupříkladu v projektu Wikipedia, kde naleznete nejspíš podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Erwin Rommel i v jiné kategorii než je politika.