Kdo je to?
Kdo byl Jan Evangelista Purkyně? Životopis Jan Evangelista Purkyně, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Jan Evangelista Purkyně

Kdo byl Jan Evangelista Purkyně? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, věda

Jan Evangelista Purkyně byl fyziolog, biolog, filozof, básník a šlechtic. Vyrůstal v rodině správce panství v severočeských Libochovicích, které patřilo rodu Dietrichsteinů. Zde získal kladný vztah k přírodě, protože ho otec často bral na pracovní cesty po lesích. Na panství působili také duchovní, díky kterým se naučil číst, a to i v řeckém jazyce. Kvůli studia gymnázia se přestěhoval do Mikulova a navštěvoval školu, kterou spravoval piaristický řeholní řád. Purkyně do řádu vstoupil, ale krátce po dokončení studia z řádu opět vystoupil. Následně se živil jako vychovatel a učitel ve šlechtických rodinách a učil i na gymnáziu ve Strážnici, které je po něm dnes pojmenované.
Díky zájmu o lékařství a anatomii odešel studovat medicínu na Univerzitu Karlovu. Kvůli nedostatku experimentů prováděl vlastní pokusy, často sám na sobě. Mimo jiné tři dny nejedl a zkoumal tělesné změny. V roce 1818 začal pracovat jako asistent na lékařské fakultě, ale kvůli vlasteneckým postojům mu monarchistické úřady nedovolily stát se profesorem na pražské univerzitě. Nakonec získal místo profesora na univerzitě ve Vratislavi, když se za něj přimluvil pruský ministr kultury Altenstein a podle některých informací také Goethe, se kterým se Purkyně seznámil díky společnému zájmu o optiku.
Na vratislavské univerzitě měl dobré podmínky a díky výkonnému mikroskopu mohl provádět vlastní výzkum. Zjistil, že buňky jsou základní stavební kameny živých organismů, což byl jeho životní objev. Díky mnoha dalším objevům nese řada pojmů jeho jméno, viz například Purkyňova vlákna v srdci. Byl rovněž jedním z prvních badatelů, který se hlouběji zajímal o spánek a přisoudil mu důležitou regenerační funkci. Udržoval kontakty s učenci po celé Evropě a patřil mezi několik málo českých vědců, kteří přijali evoluční teorii.
V roce 1850 se mohl vrátit na Univerzitu Karlovu, velkou zásluhu na tom měl hrabě Lev Thun, který se zajímal o vědu a filozofii. V Praze založil fyziologický ústav a organizoval četné pokusy. V této době už byl celoevropsky váženým vědcem a byl přijat do britské Královské společnosti i na akademii věd v Paříži. V roce 1853 začal vydávat časopis Živa, který se zabývá popularizací vědy a vychází dodnes. Roku 1857 se podílel na zřízení první české průmyslové školy a několik let působil jako její ředitel. Na základě jeho rozsáhlé vědecké a kulturní činnosti mu František Josef I. udělil vyznamenání Císařský rakouský řád Leopoldův a v roce 1869 byl povýšen do rytířského stavu. Díky tomu získal erb a založil vlastní šlechtický rod.
Vedle vědecké činnosti se Purkyně celý život zabýval poezií. Básně překládal i psal, v mládí dokonce plánoval být pouze básník a spisovatel. Jeho básně vycházely jen v časopisech a dnes jsou shrnuty v knize Básnický glosář Jana Evangelisty Purkyně. Díky vlivu na rozvoj české vědy se po něm jmenuje řada budov a institucí, mimo jiné Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nebo Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.Kdo byl Jan Evangelista Purkyně? Životopis Jan Evangelista Purkyně, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Základní informace o osobě Jan Evangelista Purkyně

Národnost: česká
Datum narození: 18. prosince 1787
Místo narození: Libochovice
Datum úmrtí: 28. července 1869

Líbí se stručný životopis s osobou Jan Evangelista Purkyně? Pak se podělte s vašimi kamarády, známými a přáteli na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Znáte pojem Verifikace? Pamatujete si definici pojmu Slovo příbuzné? Pamatujete si definici pojmu E-learning? Vzpomněli byste si co znamená slovo Holismus?

Klíčová slova: osobnosti, osobnost, život, Jan Evangelista Purkyně, kdo to je, wiki, kde se narodil Jan Evangelista Purkyně?, vysvětlení, národnost, věda, wikipedie, narození, kdy se narodil Jan Evangelista Purkyně?, biografie, Jan Evangelista Purkyně, věda

Pojem Jan Evangelista Purkyně je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Jan Evangelista Purkyně v následujících vyhledávačích

Hledat videa s názvem Jan Evangelista Purkyně na Youtube

Hledat heslo Jan Evangelista Purkyně ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Jan Evangelista Purkyně ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Jan Evangelista Purkyně v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít termín Jan Evangelista Purkyně ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Evangelista Purkyně například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikipedii nebo v projektu slovnik.cz.

Tipy na další významy slov, osobnosti, pojmy a termíny

Stručná biografie, resp. životopis osoby Jan Evangelista Purkyně

Právě nyní již víte Kdo byl Jan Evangelista Purkyně? Kdy se narodil Jan Evangelista Purkyně? Kde se narodil Jan Evangelista Purkyně? Kdy zemřel Jan Evangelista Purkyně? Jan Evangelista Purkyně je v kategorii Věda

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Můžete též vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Jan Evangelista Purkyně dejme tomu např. v internetové encyklopedii Wikipedia, kde naleznete podrobnější popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Evangelista Purkyně i v jiné kategorii než je věda.

Víte, co je to tablet, co je to router nebo co je to co je to Wi-fi? Pokud ne, odpověď naleznete zde.