Kdo je to?
Kdo byl Albert Pražák? Životopis Albert Pražák, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Albert Pražák

Kdo byl Albert Pražák? Životopis, informace, biografie, literatura

Albert Pražák byl český literární historik navazující na školu J. Vlčka, orientovaný pozitivisticky.
Albert Pražák se narodil 11. června 1880 v Chroustovicích u Vysokého Mýta, otec byl zahradníkem na zámku u řezenského knížete Alberta Thurna-Taxise. Rodina byla početná, Albert měl dalších 5 sourozenců. Všichni nějakým způsobem tíhli k umělecké a literární práci (František Pražák byl spisovatel a pedagogický organizátor, Vilém Pražák byl spisovatel a etnograf, otcova druhá manželka /Albertova maminka Klára Pražáková byla též spisovatelkou). Pražák studoval na klasickém gymnáziu v Hradci Králové. Během studia mu předčasně zemřel otec. Upnul se pak na profesory, z nichž na něj nejvíce zapůsobil J. Vančura (historik a překladatel E. Denise), a kromě toho četl T. G. Masaryka a realistický tisk. Po maturitě se zapsal na Filozofickou fakultu UK, kde studoval germánskou a slovanskou filologii, chodil na přednášky z české literatury od J. Vlčka, dále na přednášky o světových literaturách, které vedl J. Vrchlický, a konečně na přednášky TGM, O. Hostinského a F. Krejčího. Studia zakončil nejen státní zkouškou, ale i doktorátem. V roce 1906 se oženil. Učil na různých pražských gymnáziích, působil v redakci Hlídky Času a od roku 1900 také publikoval své první literární kritiky. První světovou válku prožil na frontě v Haliči, potom v Košicích a v Maďarsku. Po válce působil na ministerstvu školství, kde dostal na starost slovenské střední školy. Současně pracoval na své habilitační práci a byl jmenován řádným profesorem české a slovenské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Později vyučoval i na FFUK v Praze. Dále se autorsky podílel na různých literárněvědných i encyklopedických projektech - Česká literatura 19. století, Masarykův slovník naučný, Ottův slovník naučný nové doby aj.). Byl až horečnatě organizačně činný - stal se například spoluzakladatelem Jednoty Svatopluka Čecha, Slovanského ústavu, předsedou literárněhistorického odboru Matice slovenské, členem Umělecké besedy a dalších. Během svého života také dost cestoval - navštívil Francii, Německo, Rakousko, Dánsko, Švédsko, Itálii a Litvu. Na konci druhé světové války byl předsedou Československé národní rady, která řídila Pražské povstání. Pak byl ale zlomen komunisty, v roce 1951 odešel do dobrovolného důchodu a v chatrném zdraví dožil dalších pět let, než zemřel. Pohřben je na Vinohradském hřbitově.
Albert Pražák jako literární historik vyšel z díla J. Vlčka a zajímal se zejména o českou a slovenskou literaturu 19. století. Zabýval se hlavně národním obrozením, z osobností pak celoživotně zkoumal J. Nerudu, J. Vrchlického, J. Zeyera... Slovenskou literaturu důkladně popsal v dílech Literární Slovensko let padesátých až sedmdesátých, Dějiny slovenské literatury (nedokončeno), Duchová podstata slovenské slovesnosti a Češi a Slováci (o vzájemných vztazích). Protože byl založením pozitivista, snažil se vždy shromáždil všechna fakta, vše dokonale vysvětlit, ale někdy to s sebou neslo i přílišnou složitost výrazů či mnohomluvnost. Vztahy české a slovenské literatury pak viděl jako snahy o jednotu mezi těmito národy. Knihy s tématem národního obrození vznikly zejména mezi válkami a nesou názvy Obrozenské tradice, Duch naší obrozenské literatury a České obrození. Za druhé světové války pak sebral všechny dostupné „obrany jazyka českého“ a uspořádal je do komentovaného vydání Národ se bránil.Kdo byl Albert Pražák? Životopis Albert Pražák, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Albert Pražák

Národnost: česká
Datum narození: 11. 6. 1880
Místo narození: Chroustovice u Vysokého Mýta
Datum úmrtí: 19. 9. 1956

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Albert Pražák sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Rozumíte pojmu Pranostika? Vzpomněli byste si co znamená slovo Limita? Znáte definici termínu Alžírská káva? Víte co je Lobotomie?

Klíčová slova: životopis, Kdy zemřel Albert Pražák, wikipedie, datum narození, nežijící, vysvětlení, datum úmrtí, lexikon, popis, literatura, Albert Pražák, kdo to je, kdy se narodil Albert Pražák?, národnost, zajímavosti, kde se narodil Albert Pražák?

Pojem Albert Pražák je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Hledat pojem Albert Pražák na Google.cz

Zkusit najít výraz Albert Pražák ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat slovo Albert Pražák ve Wikipedii

Hledejte bez špehování slovo Albert Pražák ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Albert Pražák ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Albert Pražák například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Google obrázcích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Biografie, životopis, kdo je to Albert Pražák?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byl Albert Pražák? Kdy se narodil Albert Pražák? Kde se narodil Albert Pražák? Kdy zemřel Albert Pražák? Albert Pražák je v kategorii Literatura

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Neručíme za přesnost, úplnost a hodnověrnost jakýchkoliv informací sdělovaných prostřednictvím těchto webových stránek. Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Můžete též zkusit najít informace osobnost, osobu, člověka Albert Pražák třeba v projektu Wikipedie, kde můžete najít o mnoho podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Albert Pražák i v jiné kategorii než je literatura.