Kdo je to?
Kdo je Eva Kantůrková? Životopis Eva Kantůrková, osobnosti, slavná žena z kategorie literatura

Eva Kantůrková

Kdo je Eva Kantůrková? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Eva Kantůrková byla česká prozaička a dramatička, signatářka a mluvčí Charty 77.
Eva, rozená Sílová, se narodila do spisovatelské rodiny. Otec Jiří Síla byl komunistickým novinářem, matka Bohumila Sílová byla spisovatelkou. Eva vyrůstala v Praze, kde také vystudovala obecnou školu a maturovala na dělnické přípravce. Pracovala v redakci Mladé fronty, přitom studovala filozofii a historii na FF UK. Absolvovala ji v roce 1956 prací s názvem Slovanská lípa v roce 1848. Byla tajemnicí ČSM na Strojní fakultě ČVUT, pak chvíli v domácnosti. V roce 1966 nastoupila do Československého ústředí knižní kultury, také vstoupila do KSČ a angažovala se v Pražském jaru. Po 1969 vystoupila z KSČ a rázem se stala zakázanou autorkou, publikovala pouze v samizdatu. Vdala se dvakrát, nejprve za Jana Šterna, s nímž měla syny Ivana a Jana, první se stal ekonomem, druhý novinářem, poté se vdala za Jiřího Kantůrka, který byl novinářem a kulturním publicistou, pár let také ředitelem Československé televize. Byla signatářkou Charty 77 a její mluvčí. Poté, co jí vyšla v zahraničí kniha „Sešly jsme se v této knize“, byla zatčena a rok vězněna za podvracení republiky. Trestní stíhání proti ní bylo zastaveno až po sametové revoluci. Eva patřila také k zakladatelům Občanského fóra, byla poslankyní ČNR a členkou předsednictva ČNR. Pak se vrátila ke spisovatelství z povolání, roku 1994 se stala předsedkyní Obce spisovatelů. Od roku 2003 byla členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Od 2006 byla prezidentkou Akademie literatury české, která tehdy vznikla. Eva Kantůrková se věnuje literatuře až do vysokého věku, za svou práci byla také oceněna Cenou Toma Stopparda a Krameriovou cenou.
Díla Evy Kantůrkové jsou dokonalou ukázkou toho, jak se spisovatelka snažila vyrovnat s politickým vývojem společnosti po druhé světové válce. Deziluze z kolektivizace a jejích důsledků na čtenáře dýchne z románu Smuteční slavnost. Román Pozůstalost pana Ábela je modelovou analýzou lidského chování, které sice vede ke vzdoru proti společnosti, ale ničí samotného člověka i lidi kolem něj. Krabička se šperky je pak souborem povídek, které vyprávějí o hrdinech, kteří se dostávají do výjimečných situací a na nich pak vykrystalizuje jejich pravá podstata. Román Černá hvězda je příběhem novináře, který postupně vystřízliví z politického poválečného vývoje (možná je inspirována jejím vlastním otcem). Pán věže zase zastihuje spisovatele, který po válce souzní s komunistickým režimem, ale vývoj kolem Pražského jara mu otevře oči. Eva se pokusila i o historický román, a to v knize Jan Hus, která tak stojí na pomezí mezi románem a literaturou faktu. Nejznámější román Evy Kantůrkové „Přítelkyně z domu smutku“ je pak zachycením osobní zkušenosti z věznice, oproti ostatním tzv. vězeňským autorům popisuje zejména psychologické niterné rozpoložení vězeňkyň. Soubor esejů Památník shrnuje autorčin osobní pohled na některé výrazné osobnosti české kultury (V. Černý, J. Zvěřina). Eva je také autorkou scénáře k filmu Jan Palach z roku 2018.Kdo je Eva Kantůrková? Životopis Eva Kantůrková, osobnosti, slavná žena z kategorie literatura

Základní informace o osobě Eva Kantůrková

Národnost: česká
Datum narození: 11. 5. 1930
Místo narození: Praha

Líbí se stručný životopis s osobou Eva Kantůrková? Pak se podělte s vašimi kamarády, známými a přáteli na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co označuje výraz Borax? Víte co je Americká hypotéka? Znáte pojem Kartel? Vzpomněli byste si co označuje výraz Právo šaría?

Klíčová slova: biografie, narození, Eva Kantůrková, životopis, popis, místo narození, kdo je Eva Kantůrková?, lexikon, Eva Kantůrková, wikipedie, datum narození, zajímavosti, život, kde se narodila Eva Kantůrková?, literatura, osobnost

Pojem Eva Kantůrková je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Eva Kantůrková v dalších zdrojích

Zkusit najít slovo Eva Kantůrková ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Eva Kantůrková ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Eva Kantůrková ve vyhledávači Yahoo

Hledat pojem Eva Kantůrková ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít Eva Kantůrková ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Eva Kantůrková například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná slova, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Stručná biografie, resp. životopis osoby Eva Kantůrková

Právě nyní již víte Kdo je to Eva Kantůrková? Kdy se narodila Eva Kantůrková? Kde se narodila Eva Kantůrková? Eva Kantůrková patří do sekce Literatura

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Naše stránky mají pouze informativní charakter, neručíme za tiskové chyby. Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Můžete se pokusit také najít informace osobnost, osobu, člověka Eva Kantůrková např. v internetové encyklopedii Wikipedia, kde naleznete komplexní text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Eva Kantůrková i v jiné kategorii než je literatura.