Kdo je to?
Kdo byl Ludvík Vaculík? Životopis Ludvík Vaculík, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Ludvík Vaculík

Kdo byl Ludvík Vaculík? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Ludvík Vaculík byl český (resp. moravský) spisovatel, prozaik, publicista, fejetonista, autor manifestu Dva tisíce slov a zakladatel samizdatové edice Petlice.
Ludvík se narodil 23. července 1926 v Brumově jako syn tesaře. Obecnou školu a část měšťanské školy vychodil v rodném Brumově, zbytek měšťanky pak ve Valašských Kloboukách. Poté byl „mladým mužem“ v Baťově škole práce, pracoval v obuvnických závodech ve Zlíně a Zruči nad Sázavou. Souběžně s tím studoval nejprve odbornou obuvnickou školu, poté obchodní školu pro zahraniční obchod. Po maturitě studoval Vysokou školu politickou a sociální v Praze - její politicko-novinářskou fakultu. Po absolvování se stal vychovatelem v učňovském internátu v Benešově nad Ploučnicí (z této zkušenosti pak vzniklo dílo Rušný dům). Poté absolvoval dvouletou vojenskou službu, v roce 1949 se oženil s Marií Vaculíkovou, známou jako Madla, která později vydala knihu korespondence s básníkem a výtvarníkem J. Kolářem „Drahý pane Kolář“. Měli spolu tři syny: Martina, Ondřeje (je spisovatel/fejetonista) a Jana. Po vojně byl zaměstnán jako redaktor v Rudém právu, potom v Besedě venkovské rodiny a v roce 1958 přešel do Československého rozhlasu do vysílání pro mládež. Nakonec přešel jako redaktor do Literárních novin, které díky němu získaly i větší politický vliv. Nejvíce zapůsobil příspěvkem k IV. sjezdu SČSS a zejména manifestem Dva tisíce slov k událostem roku 1968. Tímto se zcela rozešel s komunistickou ideologií, které byl nakloněn od 40. let, ale postupem času se stále stupňovaly jeho výhrady. Od této doby se věnoval spisovatelství na volné noze, nesměl však oficiálně publikovat, a tak založil samizdatovou edici Petlice. V ní od roku 1973 až do sametové revoluce vydal asi 400 titulů. Jeho konání samozřejmě nenechalo v klidu StB, jíž byl velmi často vyslýchán. Jako jeden z prvních však podepsal Chartu 77. Do oficiálního proudu literatury se vrátil po roce 1989. Jeho druhou ženou, nikoliv však manželkou, byla Lenka Procházková, se kterou měl dceru Cecílii a syna Josefa. Zemřel v téměř 90 letech a pohřben je v rodném Brumově.
Vaculíkova literární tvorba se zaměřuje hlavně na fejetony a na prózy, které stojí na pomezí osobních zážitků a fikce. Již v Rušném domě můžeme pozorovat tyto tendence, protože i když obrázky z výchovy dospívajících v učňovském internátu mají v souladu s dobovou tendencí hlavně poučit čtenáře, jaký je život kolem nás, přece jen si autor neodpustí glosy a komentáře k tomu, jak bezduchá je podle něj socialistická výchova. Významným románem je Sekyra, který těží ze života jeho i jeho otce a neskrývá zklamání z původního očarování novým režimem, který ale nakonec není takový, jakým se zpočátku zdál. Román Morčata sice na první pohled připomíná fiktivní světy, ale v jinotajích je skryt pohled na lidi, které ovládá agresivní a temná síla. Český snář je pak románem, v němž najdeme deníkové záznamy, vzpomínky, fejetony i románové prvky a který charakterizuje Vaculíkův styl asi nejpřesněji. Dílo Jak se dělá chlapec pak vychází z jeho bolesti z rozchodu s dlouholetou partnerkou, kvůli němuž přišel i o syna. Tam, kde si nevystačí se spisovnou češtinou, často používá valašské nářečí, což je dalším charakteristickým rysem jeho próz. Mnoho titulů shrnuje jeho fejetony - Nad jezerem škaredě hrát nebo Poslední slovo.Kdo byl Ludvík Vaculík? Životopis Ludvík Vaculík, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní data o osobě Ludvík Vaculík

Národnost: česká
Datum narození: 23. 7. 1926
Místo narození: Brumov u Valašských Klobouk
Datum úmrtí: 6. 6. 2015

Sdílejte tuto stránku s osobností Ludvík Vaculík s přáteli na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Znáte definici termínu K+M+B? Víte co je Vegetariánství? Vzpomněli byste si co označuje výraz Chromatická aberace? Vzpomněli byste si co označuje výraz Věta jednoduchá?

Klíčová slova: kdo je Ludvík Vaculík?, lexikon, biografie, kde se narodil Ludvík Vaculík?, život, wiki, národnost, nežijící, datum narození, Ludvík Vaculík, popis, kdo to je, informace, literatura, místo narození, Ludvík Vaculík

Pojem Ludvík Vaculík je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Linky na další online zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ludvík Vaculík ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Ludvík Vaculík na Youtube

Hledat frázi Ludvík Vaculík ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Ludvík Vaculík na Google.cz

Hledat slovo Ludvík Vaculík ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Ludvík Vaculík například ve Wikipedii, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr osobností, odborných pojmů, termínů a slov

Biografie, životopis, kdo je to Ludvík Vaculík?

Teďka již bezesporu víte Kdo byl Ludvík Vaculík? Kdy se narodil Ludvík Vaculík? Kde se narodil Ludvík Vaculík? Kdy zemřel Ludvík Vaculík? Ludvík Vaculík patří do kategorie Literatura

Kategorie literatura, atraktivní spisovatel, ludvík Vaculík, ilustrační obrázek

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Některé informace již mohou být zastaralé nebo neaktuální. Čerstvé informace hledejte osobnost, osobu, člověka Ludvík Vaculík dejme tomu například na stránkách projektu Wikipedia, kde naleznete nejspíš komplexnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Ludvík Vaculík i v jiné kategorii než je literatura.