Kdo je to?
Kdo byl Klement Gottwald? Životopis Klement Gottwald, osobnosti, slavný člověk z kategorie politici

Kdo byl Klement Gottwald?

Kdo byl Klement Gottwald? Životopis, informace, biografie, politici

Klement Gottwald byl dělník, komunistický politik a čtvrtý československý prezident. Vyrůstal na jižní Moravě jako nemanželské dítě dělnice a rodinné zázemí mělo zásadní vliv na jeho pozdější politické názory. Jako mnoho dalších lidí z oblasti jižní Moravy, také Gottwald odešel studovat do Vídně, která sloužila jako spádová oblast pro široké okolí. Ve Vídni studoval truhlařinu a začal se stýkat s levicově orientovanými studenty. Po vypuknutí první světové války vstoupil do rakousko-uherské armády. Podle některých zpráv bojoval i ve slavné bitvě u Zborova, ale historické materiály to nepotvrzují. V samotném závěru války dezertoval a po roce 1918 krátce působil u československé armády. Následně z armády vystoupil a začal se věnovat řemeslu a propagaci komunistických idejí.
V průběhu 20. let se Gottwald uchytil ve slovenské komunistické straně a psal pro stranický časopis Hlas ľudu. Byl aktivní rovněž při zakládání krajně levicové Federace dělnických tělocvičných jednot. Nakonec se stal jednatelem FDTJ a vedoucím v redakci Spartaku, který sloužil jako tisk tělovýchovné organizace. S rostoucím vlivem FDTJ byla redakce Spartaku přesunuta do Ostravy a Gottwald tak po několika letech Slovensko opustil. V roce 1926 se definitivně rozhodl po politickou dráhu, začal pracovat v pražském oddělení KSČ a připojil se k radikálnímu stranickému křídlu. Díky silně proruské orientaci se dostal do vedení mezinárodní komunistické organizace Komiterna, která sídlila v Moskvě a měla za cíl šířit komunismus po celém světě.
V roce 1929 posílilo radikální křídlo komunistické strany, Gottwald se dostal do úzkého stranického vedení a snažil se kopírovat fungování komunistů v Sovětském svazu. V projevech se netajil tím, že si přeje násilné svržení demokratického režimu první republiky a ustanovení komunistické diktatury. V roce 1938 odmítal výsledky mnichovské dohody a chtěl se aktivně bránit nacistické okupaci. Československé vedení se však rozhodlo jinak a Gottwald se přestěhoval do Moskvy, odkud podporoval protinacistické síly a plánoval převzetí moci v Československu, až skončí okupace. Díky spolupráci s Benešem a exilovou vládou se mu skutečně podařilo docílit toho, aby se komunisté stali důležitou politickou silou v poválečném Československu.
V roce 1945 se Gottwald přesunul z Moskvy zpět do Československa a díky dodržení slibu od Beneše se stal místopředsedou vlády. Vedle toho měl jasnou podporu uvnitř komunistické strany a stal se jejím předsedou. Díky vítězství ve volbách sestavila KSČ vládu a začala systematicky pracovat na převzetí moci. Tyto snahy se završily v roce 1948, kdy komunisté plně převzali vládu a prosadili komunistickou ústavu. Únorový převrat znamenal konec demokratického režimu a nástup komunistické totality.
Beneš v reakci na puč odstoupil a prezidentem byl zvolen Gottwald. To vzhledem k jeho zahraniční orientaci znamenalo kompletní příklon k Sovětskému svazu a podřízení Moskvě, což se odrazilo v mnoha oblastech, mimo jiné v kolektivizaci zemědělství nebo v rozsáhlých represích. Gottwald represe podporoval a souhlasil s tresty smrti pro řadu nejbližších kolegů včetně generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského. Za jeho vlády byla k smrti oběšením odsouzena rovněž levicová politička Milada Horáková, které odmítl udělit milost. Gottwald zemřel krátce po Stalinovi v důsledku dlouhodobých zdravotních problémů, které vyvrcholily výdutí srdeční tepny. Po své smrti byl vysoce oceňován díky důležité roli během únorového převratu a na jeho počest byl Zlín přejmenován na Gottwaldov.Kdo byl Klement Gottwald? Životopis Klement Gottwald, osobnosti, slavný člověk z kategorie politici

Základní informace o osobě Klement Gottwald

Národnost: česká
Datum narození: 23. listopadu 1896
Místo narození: Dědice nebo Heroltice u Vyškova
Datum úmrtí: 14. března 1953

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Klement Gottwald? s dalšími lidmi na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Znáte definici termínu Abázie? Vzpomenete si na definici slova Trdelník? Vzpomněli byste si co označuje výraz Kasační stížnost? Vzpomněli byste si na význam slova Pancetta?

Klíčová slova: národnost, biografie, kdo je Klement Gottwald?, život, místo narození, datum narození, narození, wikipedie, vysvětlení, zajímavosti, popis, nežijící, osobnosti, lexikon, Klement Gottwald, kde se narodil Klement Gottwald?

Pojem Klement Gottwald je v kategorii Politici, ilustrační obrázek

Pro další informace o termínu Klement Gottwald zkuste tyto odkazy

Vyhledat heslo Klement Gottwald ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Klement Gottwald ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Klement Gottwald na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Klement Gottwald ve Wikimedia Commons

Hledat frázi Klement Gottwald ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Klement Gottwald například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v evropském vyhledávači Qwant, ve fulltextu Yahoo.com nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučujeme tyto osobnosti, pojmy, výrazy a termíny

Stručná biografie, resp. životopis osoby Klement Gottwald

Právě nyní již víte Kdo byl Klement Gottwald? Kdy se narodil Klement Gottwald? Kde se narodil Klement Gottwald? Kdy zemřel Klement Gottwald? Klement Gottwald je v sekci Politici

Text vytvořen pro server Superia.cz. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Litujem, že není v našich silách provádět pravidelně aktualizace všech textů. Zkuste hledat informace osobnost, osobu, člověka Klement Gottwald dejme tomu např. ve známé Wikipedii, kde naleznete podrobnější popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Klement Gottwald i v jiné kategorii než je politici.

Víte, co je to Instagram, widget nebo sandbox?