Kdo je to?
Kdo byl Martin Bormann? Životopis Martin Bormann, osobnosti, slavný člověk z kategorie zločin

Kdo byl Martin Bormann?

Kdo byl Martin Bormann? Životopis, informace, biografie, zločin

Martin Bormann byl tajemník Adolfa Hitlera a vedoucí kanceláře NSDAP. Narodil se do protestanské rodiny poštovního úředníka. Studium na střední zemědělské obchodní škole přerušila první světová válka, během které se přidal k dělostřeleckému pluku. Po konci války začal pracovat jako správce velkostatku a stal se členem polovojenské organizace Freikorps. Zastával antisemitské a krajně pravicové postoje, proto v roce 1927 vstoupil do nacistické strany NSDAP. Začal pracovat ve stranické kanceláři a zabýval se finančními otázkami. Příznivci nacismu se často účastnili střetů s komunisty, ale pojišťovny zranění z těchto konfliktů neproplácely. Bormann proto založil stranický fond, kam každý člen posílal peníze a ze kterého se financovala pomoc zraněným. Jeho systém se osvědčil a v rámci strany díky němu získal velkou důvěru.
V roce 1933 nacisté převzali moc v Německu a Bormann se stal náčelníkem štábu v kanceláři Rudolfa Hesse. Rovněž na této pozici se osvědčil a v nacistické hierarchii stoupal na samotný vrchol. Díky tomu začal spolupracovat s Adolfem Hitlerem, který na něj stále více spoléhal. Pověřil ho rekonstrukcí sídla v Obersalzbergu, ze kterého Bormann vybudoval rozsáhlý komplex. Nakonec se stal Hitlerovým blízkým spolupracovníkem a měl na starost jeho osobní finance, plánování pracovních jednání nebo organizaci stranických sjezdů. Získal velké pravomoci, všude Hitlera doprovázel a měl dokonalý přehled o nacistické správě. Obratně se pohyboval v politice a díky řízení schůzek mohl určovat, kdo se bude s vůdcem setkávat. Postupně tak získal větší kompetence než někteří ministři.
V průběhu války Hess odletěl do Británie, kde byl zatčen. Následně získal veškeré Hessovy bývalé pravomoci, čímž jeho moc ještě vzrostla a zodpovídal se pouze Hitlerovi. Bormannův vliv byl formálně potvrzen, když se stal ministrem. Válka vedla k větší centralizaci moci, což mu vyhovovalo a dokázal situaci využívat pro sebe. Měl velký podíl na systematické likvidaci církve, neboť podporoval okamžitá a násilná řešení, zatímco jiní nacisté chtěli církev zpočátku šetřit kvůli vztahům s Vatikánem.
V roce 1943 se Hitler přesunul na vojenské velitelství a domácí politiku v Německu začal řídit primárně Bormann. Byl oficiálně jmenován tajemníkem vůdce a pokračoval v tažení proti církvím a židům. Vždy patřil k zastáncům co nejtvrdších opatření a významně se podílel na plánu totální likvidace židovského obyvatelstva. Podobný přístup měl ke Slovanům a na okupovaných územích prosadil přísné zákony. Ke konci války se nacističtí představitelé v čele s Hitlerem přesunuli do berlínského bunkru. Po Hitlerově sebevraždě se Bormann pokusil z obklíčeného Berlína uprchnout. To byly na dlouhou dobu poslední zprávy o jeho životě, takže nebylo jisté, zda zemřel během útěku z Berlína, nebo jestli se mu podařilo uniknout. V Norimberském procesu byl v nepřítomnosti pro jistotu odsouzen k trestu smrti. Až v roce 1972 se v Berlíně našly při stavebních pracích jeho ostatky, které dokázaly, že spáchal sebevraždu během útěku.Kdo byl Martin Bormann? Životopis Martin Bormann, osobnosti, slavný člověk z kategorie zločin

Hlavní informace o osobě Martin Bormann

Národnost: německá
Datum narození: 17. června 1900
Místo narození: Halberstadt, Německo
Datum úmrtí: 2. května 1945

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Martin Bormann sdílet se známými na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Znáte definici termínu Důtky? Vzpomněli byste si na význam slova Imunoglobulin? Vzpomněli byste si co označuje výraz Mokřad? Znáte definici termínu Aleluja?

Klíčová slova: Kdy zemřel Martin Bormann, biografie, Martin Bormann, zajímavosti, místo narození, národnost, nežijící, Martin Bormann, zločin, kdy se narodil Martin Bormann?, kdo to je, datum úmrtí, kde se narodil Martin Bormann?, wiki, zločin, narození

Pojem Martin Bormann je v kategorii Zločin, ilustrační obrázek

Další informace o pojmu Martin Bormann hledejte v níže uvedených zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Martin Bormann ve Wikimedia Commons

Najít slovo Martin Bormann ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Martin Bormann ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Martin Bormann na Google.cz

Hledejte bez špehování slovo Martin Bormann ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Martin Bormann například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikipedii, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů, osobnosti

Životopis, kdo je Martin Bormann? Stručná biografie

Nyní už nejspíš víte Kdo byl Martin Bormann? Kdy se narodil Martin Bormann? Kde se narodil Martin Bormann? Kdy zemřel Martin Bormann? Martin Bormann je v kategorii Zločin

Sepsáno redaktory Superia.cz. Možnost chyb vyhrazena. Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. Můžete též vyzkoušet hledat osobnost, osobu, člověka Martin Bormann dejme tomu v projektu Wikipedie, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Martin Bormann i v jiné kategorii než je zločin.