Kdo je to?
Kdo byl Jaroslav Vrchlický? Životopis Jaroslav Vrchlický, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Jaroslav Vrchlický

Kdo byl Jaroslav Vrchlický? Životopis, informace, biografie, literatura

Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frida/Frída, byl český básník, dramatik, prozaik, překladatel, esejista, literární i divadelní kritik a vůdčí představitel lumírovců.
Vrchlický se narodil v Lounech, jeho otec byl kupcem, obchodníkem a správcem mlýna. Od čtyř let byl malý chlapec svěřen švagrovi faráři v Ovčárech u Kolína a jeho matce. Zde vychodil obecnou školu, hlavní školu pak absolvoval v Kolíně. Gymnázium studoval ve Slaném, zde byl jeho spolužákem Václav Beneš Třebízský. Protože měl čas od času studijní neúspěchy, vystřídal gymnázií několik, než odmaturoval. Jako vysokou školu si nejprve po vzoru strýce vybral teologii, záhy však přestoupil na filozofii v Praze. Zde se seznámil s mnoha pro svůj další život a literární vývoj důležitými osobnostmi: básníkem B. Jelínkem, Aloisem Jiráskem, malířem E. K. Liškou, J. V. Sládkem a Juliem Zeyerem.
Po studiu pracoval jako vychovatel dvou synů markýze Montecuccoli-Laderchiho, díky tomu se dostal do Itálie, konkrétně do Modeny a Livorna. Naučil se dobře jazyk a ujasnil si i své budoucí literární směřování. Z tohoto pobytu vznikla například Vrchlického sbírka Rok na jihu. Později navštívil i další evropské země (Holandsko, Belgii, Německo, Dánsko, Polsko, Francii) a ze všech zemí vznikly zajímavé verše. Ovšem literární kritika tehdy vytýkala Vrchlickému, že se soustředí na cizí náměty a země a opomíjí české národní zájmy. V té době Vrchlický již pracoval v časopise Lumír, který byl rovněž kritizován za přílišnou orientaci na zahraničí. Tady vznikla ona polarizace české literatury na národní a kosmopolitní, přičemž obě tendence vystupovaly ostře proti sobě.
V roce 1879 se Vrchlický oženil s Ludmilou Podlipskou, dcerou spisovatelky Sofie Podlipské (sestry Karoliny Světlé). Manželství bylo zprvu harmonické, vzešly z něj dcery Milada a Eva (později také spisovatelka a herečka) a syn Jaroslav. V 90. letech však prošlo krizí, Vrchlický pak vzplanul milostným vztahem ke Karle Bezdíčkové, poté udržoval ještě přátelský vztah k Marii Volfové. Ke konci života se potýkal nejen s rodinnou a osobní krizí, ale i s nedůvěrou ve vlastní tvorbu a schopnosti, což všechno vyznívá z jeho básní té doby. Ostře to kontrastuje s tím, jak byl českou i mezinárodní společností uznáván a oceňován: například byl opakovaně navržen na Nobelovu cenu za literaturu, stal se členem několika zahraničních akademií, čestným doktorem pražské univerzity aj. Po celou dobu se také věnoval veřejnému životu, například byl členem Umělecké besedy, Jednoty spisovatelů, redigoval Světozor, Pokrok, Hlas národa (Nedělní listy). Bohužel v roce 1909 jej postihla mozková mrtvice, která jej téměř zbavila intelektuálních schopností. Ačkoliv se 4 roky snažil v různých sanatoriích vyléčit, nepodařilo se to. Nakonec zemřel na sklerózu mozkových cév. Pochován je na vyšehradském hřbitově, což svědčí o jeho velikosti a významu.
Vrchlického básnickou tvorbu můžeme řadit k pozdnímu romantismu, protože velmi touží po dosažení ideálu, ale vidí i nepravosti tohoto světa (války a sociální nerovnosti). Z děl sem patří například: Sny o štěstí, Eklogy a písně, Dojmy a rozmary. Z období rozervanosti a vnitřních krizí pak vznikly sbírky Okna v bouři nebo Písně poutníka. Z konce života a předzvěsti smrti pochází posmrtně vydaná sbírka Meč Damoklův. Historické básně, kterými chtěl Vrchlický obsáhnout dějiny lidstva od počátků do současnosti (po vzoru Viktora Huga), obsahují sbírky Duch a svět, Sfinx, Dědictví Tantalovo, Zlomky epopeje, Bar Kochba aj. Vrchlický psal také divadelní hry, a to tragédie (Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodamie), i komedie (Noc na Karlštejně - podle ní vznikl filmový muzikál Zdeňka Podskalského s Vlastimilem Brodským v hlavní roli). Velmi významné jsou i Vrchlického překlady - francouzských básníků, W. Whitmana a dalších.Kdo byl Jaroslav Vrchlický? Životopis Jaroslav Vrchlický, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní data o osobě Jaroslav Vrchlický

Národnost: česká
Datum narození: 17. 2. 1853
Místo narození: Louny
Datum úmrtí: 9 9. 1912

Sdílejte tuto stránku s osobností Jaroslav Vrchlický s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co označuje výraz Quartz? Víte, co je to Kreditní karta? Znáte pojem Podmiňovací způsob? Rozumíte pojmu Epilog?

Klíčová slova: biografie, zajímavosti, datum úmrtí, popis, národnost, životopis, Jaroslav Vrchlický, wiki, kdo to je, datum narození, Kdy zemřel Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Vrchlický, národnost, život, narození, osobnosti

Pojem Jaroslav Vrchlický je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít termín Jaroslav Vrchlický ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Jaroslav Vrchlický na Youtube

Najít heslo Jaroslav Vrchlický ve vyhledávači Yandex

Najít termín Jaroslav Vrchlický ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat pojem Jaroslav Vrchlický v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Dál můžete zkusit hledat slovo Jaroslav Vrchlický například v Google obrázcích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Google překladači.

Podívejte se také na tyto osobnosti, odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Biografie, životopis, kdo je to Jaroslav Vrchlický?

Nyní již víte Kdo byl Jaroslav Vrchlický? Kdy se narodil Jaroslav Vrchlický? Kde se narodil Jaroslav Vrchlický? Kdy zemřel Jaroslav Vrchlický? Jaroslav Vrchlický patří do kategorie Literatura

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Při tvorbě obsahu (textů a obrázků) bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Údaje na stránkách nemusí být aktuální. Přes veškerou snahu bohužel nestíháme pravidelnou aktualizaci informací. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Jaroslav Vrchlický dejme tomu například v populární Wikipedii, kde naleznete nejspíš komplexnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jaroslav Vrchlický i v jiné kategorii než je literatura.