Kdo je to?
Kdo byl Andrej Nikolajevič Kolmogorov? Životopis Andrej Nikolajevič Kolmogorov, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Andrej Nikolajevič Kolmogorov

Kdo byl Andrej Nikolajevič Kolmogorov? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, věda

Andrej Nikolajevič Kolmogorov byl ruský matematik, jehož práce ovlivnily mnoho odvětví moderní matematiky, zejména harmonickou analýzu, pravděpodobnost, teorii množin, teorii informace a teorii čísel. Byl to člověk s širokým spektrem zájmů, zabýval se technikou, historií a vzděláním a aktivně se podílel na reformě školství v Sovětském svazu. Nejvíce si ho pamatujeme díky brilantní sérii prací o teorii pravděpodobnosti.

Život
Kolmogorovova matka zemřela při jeho porodu, vychovávala ho její sestra a přijal příjmení po dědečkovi z matčiny strany. Když mu bylo sedm let, přestěhovala se s ním teta do Moskvy, kde se u něj projevil raný zájem o biologii a historii. V roce 1920, ještě nerozhodnutý o své kariéře, se zapsal současně na Moskevskou státní univerzitu ke studiu historie a matematiky a na Mendělejevův chemicko-inženýrský institut ke studiu metalurgie.
Brzy však projevil pozoruhodný talent pro matematiku a specializoval se na tento obor. Jako devatenáctiletý student byl pověřen výukou matematických a fyzikálních předmětů v Potěchinově experimentální škole a do ukončení studia v roce 1925 publikoval 10 matematických prací, z nichž většina se týkala trigonometrických řad, což je na studenta mimořádný výkon.
V této ohromující matematické tvořivosti pokračoval i jako postgraduální student, kdy do roku 1928 napsal dalších osm prací. Nejdůležitější z těchto prací byla Obecná teorie míry a teorie pravděpodobnosti, jejímž cílem bylo vytvořit přísný axiomatický základ pravděpodobnosti. Později rozšířil na vlivnou monografii Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (1933; Základy teorie pravděpodobnosti, 1950).
V roce 1929, po dokončení doktorátu, byl Kolmogorov zvolen členem Ústavu matematiky a mechaniky Moskevské státní univerzity, s nímž zůstal spojen po zbytek svého života. V roce 1931, po radikální restrukturalizaci moskevské matematické obce, byl zvolen profesorem. O dva roky později byl jmenován ředitelem Matematického výzkumného ústavu na univerzitě, kterým byl do roku 1939 a znovu v letech 1951 až 1953. V roce 1938 byl vybrán do čela nového oddělení pravděpodobnosti a statistiky ve Steklovově matematickém ústavu Akademie věd SSSR v Moskvě (nyní Ruská akademie věd) a tuto funkci zastával až do roku 1958. V roce 1939 byl zvolen do Akademie věd a v letech 1946-1949 byl také vedoucím laboratoře turbulencí v Ústavu teoretické geofyziky Akademie věd SSSR v Moskvě.

Matematický výzkum
Z mnoha oblastí čistého i aplikovaného matematického výzkumu, k nimž Kolmogorov přispěl, je teorie pravděpodobnosti nepochybně nejvýznamnější, a to jak z hlediska hloubky, tak i rozsahu jeho přínosů. Kromě prací o základech pravděpodobnosti přispěl výzkumy o stochastických procesech, zejména o Markovových procesech. V Markovových procesech má na pravděpodobnost budoucích stavů vliv pouze současný stav; o stavech se proto říká, že si nezachovávají žádnou „paměť“ na minulé události. Kolmogorov vynalezl dvojici funkcí, které charakterizují pravděpodobnosti přechodu pro Markovův proces, a ukázal, že se rovnají tomu, co nazval „okamžitá střední hodnota“ a „okamžitý rozptyl“. Pomocí těchto funkcí byl schopen napsat soubor parciálních diferenciálních rovnic pro určení pravděpodobností přechodu z jednoho stavu do druhého. Tyto rovnice poskytly zcela nový přístup k aplikaci teorie pravděpodobnosti ve fyzice, chemii, stavebnictví a biologii. Uveďme dva příklady: v roce 1937 Kolmogorov publikoval článek o využití statistické teorie ke studiu procesu krystalizace a v následujícím roce publikoval článek o matematické biologii, v němž použil větvený stochastický proces k popisu asymptotické pravděpodobnosti vymření druhu ve velkém počtu generací.
Kolmogorovův zájem o problémy turbulence v tekutinách (turbulentní proudění) se objevil koncem 30. let 20. století, kdy si uvědomil, že nedávno vyvinutá stochastická teorie pole bude pro tyto problémy relevantní. V letech 1941 a 1942 přispěl do této oblasti čtyřmi pracemi, v nichž jeho přínos znásobila talentovaná skupina spolupracovníků pracujících pod jeho vedením.
V průběhu 30. let 20. století, kdy Kolmogorov pokračoval v plodné tvorbě článků na konkrétní matematická témata, začal psát články o metodologických otázkách týkajících se teorií reálné analýzy a pravděpodobnosti. Začal také psát výkladové články pro encyklopedie a časopisy určené populárnímu publiku. Po skončení druhé světové války, kdy se etabloval jako jeden z předních sovětských matematiků, začal psát články historického a filozofického obsahu. V padesátých letech přispěl více než 80 články do druhého vydání Velké sovětské encyklopedie.
V polovině 50. let se Kolmogorov začal zabývat problémy teorie informace. Částečně se inspiroval dřívějšími pracemi amerického inženýra Clauda Shannona. Ve spolupráci s Israilem Gelfandem a Akivou Yaglomem se mu podařilo podat matematickou definici pojmu množství informace. V 60. letech začal psát články o teorii automatů a teorii algoritmů. O šíři jeho zájmů svědčí články, které v této době napsal o metrické struktuře některých mistrovských děl ruské poezie.
Koncem šedesátých let Kolmogorov vstoupil do teorie pedagogiky, v níž měl obrovský vliv díky svým učebnicím a působení v Akademii pedagogických věd SSSR. Byl spoluautorem a recenzentem školních učebnic a aktivně se podílel na reformě učebních osnov matematiky v sovětských školách. Přestože trpěl Parkinsonovou chorobou a v posledních letech svého života téměř oslepl, až do své smrti se aktivně zajímal o matematický svět.Kdo byl Andrej Nikolajevič Kolmogorov? Životopis Andrej Nikolajevič Kolmogorov, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Hlavní data o osobě Andrej Nikolajevič Kolmogorov

Národnost: ruská
Datum narození: 25. dubna 1903
Místo narození: Tambov, Rusko
Datum úmrtí: 20. října 1987

Sdílejte tuto stránku s osobností Andrej Nikolajevič Kolmogorov s jinými lidmi na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si co označuje výraz Bipolární porucha? Vzpomněli byste si na význam slova Cílová částka? Znáte pojem Lýko? Znáte definici termínu Báchorka?

Klíčová slova: věda, wiki, datum úmrtí, místo narození, informace, životopis, kdo to je, národnost, narození, Andrej Nikolajevič Kolmogorov, národnost, osobnost, popis, kdo je Andrej Nikolajevič Kolmogorov?, wikipedie, věda

Pojem Andrej Nikolajevič Kolmogorov je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Hledejte bez špehování slovo Andrej Nikolajevič Kolmogorov ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Andrej Nikolajevič Kolmogorov na Google.cz

Najít výraz Andrej Nikolajevič Kolmogorov ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Andrej Nikolajevič Kolmogorov ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Andrej Nikolajevič Kolmogorov ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Andrej Nikolajevič Kolmogorov například v metavyhledávači Info.com, v Lingea slovnících, ve Wikipedii, v Google obrázcích nebo v projektu slovnik.cz.

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Životopis, kdo je Andrej Nikolajevič Kolmogorov? Stručná biografie

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo byl Andrej Nikolajevič Kolmogorov? Kdy se narodil Andrej Nikolajevič Kolmogorov? Kde se narodil Andrej Nikolajevič Kolmogorov? Kdy zemřel Andrej Nikolajevič Kolmogorov? Andrej Nikolajevič Kolmogorov patří do kategorie Věda

Kategorie věda, laborantka, andrej Nikolajevič Kolmogorov, ilustrační obrázek

Text napsán pro Superia.cz. Na informace uvedené na těchto stránkách neposkytujeme záruku. Texty mohou obsahovat nepřesnosti a chyby za které se předem omlouváme. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pro aktuální informace zkuste hledat osobnost, osobu, člověka Andrej Nikolajevič Kolmogorov dejme tomu třeba v populární Wikipedii, kde naleznete podrobný text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Andrej Nikolajevič Kolmogorov i v jiné kategorii než je věda.