Kdo je to?
Kdo byl Alberto Moravia? Životopis Alberto Moravia, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Alberto Moravia

Kdo byl Alberto Moravia? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Alberto Moravia byl italský spisovatel a novinář.
Vlastním jménem Alberto Pincherle. Jméno Moravia přijal jako pseudonym, šlo o jméno spojené s jeho rodinnou historií.
Život Alberta Moravii byl zásadně ovlivněn dvěma faktory - zaprvé již v dětském věku onemocněl tzv. ortopedickou tuberkulózou, zánětlivým onemocněním kostí, které mu znemožnilo prožít běžné dětství a dostat běžné vzdělání. Většinu dětství a adolescentního věku strávil Moravia v sanatoriích, kde měl soukromé učitele. Druhým významným vlivem v jeho životě byl jeho židovský původ, kvůli kterému byl ve fašistické Itálii pronásledován a perzekvován.
I přes značné zdravotní problémy vydal v roce 1929 Moravia svůj první román Lhostejní (Gli indifferenti). Dodnes je tato kniha považována za jeho nejlepší román. Jedná se o kritiku italské buržoazní společnosti, jde o dílo se sociálním námětem. Zabývá se příběhem matky a jejích dětí, které nejsou spokojené ve své rodině ani ve společnosti a bojují proti vnucovaným hodnotám jak vzdorem, tak onou lhostejností, která dala dílu název; nakonec však dochází k přijetí konvencí, což je z pohledu Moravii pesimistický konec, neboť mladá generace nic nezmění. Tento román vystřelil Albertu Moraviu mezi italskou spisovatelskou špičku. Zároveň si jím však také udělal řadu nepřátel mezi Mussoliniho fašisty, kterým se pranic nelíbilo, že Moravia ve svém románu kritizuje středostavovskou italskou společnost, na které fašistický režim stál.
Před druhou světovou válkou Moraviova kariéra úspěšně pokračovala. Kromě vlastní literární tvorby přispíval také do novin a sám několik časopisů vedl. Vydával také cestopisy ze svých cest po Evropě i po světě. V roce 1935 vydal román Marné ctižádosti (Le ambizioni sbagliate), který měl navazovat na úspěšné Lhostejné, nicméně román nedosahoval kvalitní Moraviova debutu. Kromě toho vydával v tomto období i povídkové sbírky - například Krásný život (La bella vita, 1935).
Moraviovu tvorbu řadíme mezi tzv. neorealismus - literární směr, který se zabývá aktuálními problémy společnosti, obvykle kritizuje její nastavení a soustředí se na (mnohdy narušené) vztahy mezi postavami a na podrobnou a hlubokou psychologickou kresbu charakterů. Zároveň však může jít o příklon k venkovské literatuře a příběhů ze života střední třídy i chudiny. Pro autory tohoto směru je typický antifašismus, někdy až do té míry, že je antifašismus považován za hlavní rys neorealismu. Dnes Moraviu považujeme za jednoho z hlavních představitelů neorealismu, některé jeho texty však mají i prvky surrealismu nebo dalších směrů z meziválečné moderny.
Jak však třicátá léta postupovala, byla půda v Itálii pro Moraviu čím dál žhavější. Kvůli svému židovskému původu a antifašistickým postojům mu bylo znemožňováno vydávat, případně pracovat pro noviny či u filmu. Situace se ještě zhoršila po vydání jeho Maškarády (La mascherata, 1941), která přímo kritizovala Mussoliniho režim a fašismus. V roce 1937 byli také zavražděni bratranci Albertova otce, kteří založili antifašistickou odbojovou skupinu. Největší riziko však Moraviovi hrozilo v roce 1943, kdy měl být zatčen. Naštěstí byl varován a pokusil se uprchnout. Útěk na území ovládané spojeneckými silami se mu sice nezdařil, ale zatčení se vyhnul a další měsíce se skrýval.
Válku Alberto Moravia zdárně přežil a po jejím konci se vrátil k psaní.
Z tohoto období je zajímavý román Agostino (1944), který vypráví příběh dospívajícího chlapce, který během pobytu u moře odhalí milostný román své matky, což ho vede (spolu se zážitky prožitými v místní chlapecké bandě) k předčasnému poznávání sexuality a vztahů mezi ženským a mužským světem.
Pokračujme Neposlušností (La disubbidienza, 1948), která podobně jako další Moraviovy romány představuje mladého hrdinu, který je znechucený svou rodinou, životem a celkově světem okolo sebe; stejně jako v předchozím zmíněném románu jsou tu reflektovány i první sexuální zkušenosti, které však mladíkovi nepřinášejí uspokojení, ale jen další odcizení.
Jak postupovala 40. léta Moravia se začal odklánět od svých původních narativů - lhostejnost a odpor ke společnosti, pocity odcizení, raná sexualita apod. a začal se přiklánět k motivům z venkovského života a života chudiny. Velkým románem tohoto období je Římanka (La romana, 1947), příběh o dívce, která se stala prostitutkou. Moravia zde mladou ženu líčí jako kladnou hrdinku, která si i přes svůj osud zachovává vlastní hrdost a sebevědomou povahu.
Nejvýznamnějším románem poválečného období je pak Horalka (La ciociara, 1957), která se soustředí na osud ženy, která prožívá válku a německou okupaci v italských horách. Zde Moravia zúročil své vlastní životní zkušenosti z válečného období.
Z jeho poválečné tvorby zmiňme ještě Římské povídky (Racconti romani, 1954) a Nové římské povídky (Nuovi racconti romani, 1959).
Jeho posledním významným románem je Nuda (La noia) z roku 1960, která tematizuje další Moraviův významný motiv, který se proplétá celou jeho tvorbou.
V pozdějším období svého života se Moravia téměř přestal věnovat próze a výrazně více psal dramata a hlavně pracoval na svých cestopisech a publicistických pracích. Byl výraznou osobností italského politického života, v roce 1984 byl dokonce zvolen do Evropského parlamentu.
Literatuře se Moravia věnoval i v pozdějších letech, nicméně jeho tvorba již zdaleka nedosahovala kvality románů a povídek z první polovice života.
Jeho manželkou byla Elsa Morante, významná italská spisovatelka. Pozdější partnerkou další spisovatelka Dacia Maraini.Kdo byl Alberto Moravia? Životopis Alberto Moravia, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Alberto Moravia

Národnost: italská
Datum narození: 28. listopadu 1907
Místo narození: Řím
Datum úmrtí: 26. září 1990

Popis osobnosti Alberto Moravia můžete sdílet s vašimi kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Rozumíte pojmu Jáhly? Pamatujete si definici pojmu Play off? Znáte definici termínu Svařák? Vzpomněli byste si co znamená slovo Archaismus?

Klíčová slova: nežijící, místo narození, kdo je Alberto Moravia?, literatura, osobnost, Alberto Moravia, životopis, Kdy zemřel Alberto Moravia, informace, život, wikipedie, osobnosti, národnost, narození, kde se narodil Alberto Moravia?, datum úmrtí

Pojem Alberto Moravia je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Hledejte bez špehování slovo Alberto Moravia ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít frázi Alberto Moravia na Google.cz

Najít termín Alberto Moravia ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít heslo Alberto Moravia ve Wikipedii

Zkusit najít frázi Alberto Moravia na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Alberto Moravia například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Životopis, kdo je Alberto Moravia? Stručná biografie

Právě nyní již víte Kdo byl Alberto Moravia? Kdy se narodil Alberto Moravia? Kde se narodil Alberto Moravia? Kdy zemřel Alberto Moravia? Alberto Moravia je v sekci Literatura

Kategorie literatura, scénáristka, alberto Moravia, ilustrační obrázek

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Alberto Moravia dejme tomu ve Wikipedii, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Alberto Moravia i v jiné kategorii než je literatura.