Kdo je to?
Kdo byl Josef Škvorecký? Životopis Josef Škvorecký, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Josef Škvorecký

Kdo byl Josef Škvorecký? Životopis, informace, biografie, literatura

Josef Škvorecký byl český (česko-kanadský) spisovatel, prozaik, esejista, překladatel a exilový nakladatel.
Josef se narodil v Náchodě, jeho otec byl bankovním úředníkem a současně i náčelníkem místní sokolské organizace. V Náchodě vystudoval Škvorecký obecnou školu i reálné gymnázium. Maturoval za 2. světové války (1943), takže po maturitě byl nasazen jako pomocný dělník v továrně - nejprve v Náchodě, později v Novém Městě nad Metují. Po válce začal sice studovat na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, ale po prvním semestru přestoupil na Filozofickou fakultu UK, kde vystudoval anglistiku a filozofii. Po studiích obdržel umístěnku do pohraničí a učil přírodopis a češtinu na střední škole v Broumově, v Polici nad Metují a nakonec v Hořicích. V roce 1951 získal titul PhDr., a to prací "Thomas Paine a jeho vztah k dnešku". Po absolvování vojenské služby nastoupil do angloamerického oddělení Státního nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU), od roku 1963 byl spisovatelem z povolání. V lednu 1969 se stal předsedou redakční rady měsíčníku Plamen, poté odjel do USA, kde nejprve přednášel na univerzitě v Ithace, poté působil až do důchodu na univerzitě v Torontu, kde vedl kurz současného českého divadla a filmu a zároveň na anglistice kurz anglické a americké literatury. Byl jmenován postupně mimořádným a pak i řádným profesorem. Přednášel i na jiných amerických univerzitách jako host.
V soukromém životě se oženil se Zdenou Salivarovou (1958), s níž později založil v Torontu nakladatelství Sixty-Eight Publishers, ve kterém vydávali české exilové autory a díla, která byla v tehdejším socialistickém Československu zakázána. Škvorecký byl režimem zbaven čs. občanství, po sametové revoluci a po svém prvním návratu do Československa byl vyznamenán Řádem bílého lva.
Škvoreckého dílo je velmi bohaté a ohlasy zaznamenalo jak v českém prostředí, tak i v USA. Začal s publikováním básní a povídek v časopisech (Host do domu, Krásná literatura), časopisecky vyšel i první úryvek jeho Zbabělců (v časopise Květen). Zbabělci bylo první dílo, které vyvolalo ohlas, a to jak kladný, tak i záporný (na jeho základě musel například odejít z redakce SNKLU). Román je vlastně prvním dílem pentalogie s autorovým alter-egem Dannym Smiřickým, děj se odehrává na konci druhé světové války a celý román se "vejde" do jednoho týdne. Zaznamenáváme tu konec války, který je nepřehledný z hlediska vítězů i poražených, a navíc se ukazuje, že vítání Rudé armády a sovětského Ruska nebude žádnou lepší alternativou k poraženému nacistickému Německu. Tyto myšlenky v knize prezentuje mladý gymnazista, který zároveň zažívá své první lásky. Škvoreckého jazyk je velmi moderní, používá jak slang mladých lidí, tak i angličtinu a němčinu, aby jeho hrdinové byli vykresleni co možná nejvíc plasticky, nevyhýbá se ani tabuizovaným tématům (sex), ale ani otázce, zda by nebylo lepší, kdyby nás tehdy osvobodili Američané místo Rusů.
Dalším dílem pentalogie je Tankový prapor, odehrávající se v Československu, kdy hlavní hrdina Danny Smiřický je v rámci povinné vojenské služby přidělen k tankovému praporu. Vychází opět z autorových vlastních zážitků. Velmi zdařile se díla chopil režisér Vít Olmer, když podle jeho předlohy natočil film Tankový prapor s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli.
Třetím dílem pentalogie je pak povídková kniha Prima sezóna, kde Danny vypráví své zkušenosti s dívkami a randěním. Podle tohoto díla natočil televizní seriál Karel Kachyňa.
Další 2 romány nesou názvy Mirákl a Příběh inženýra lidských duší, přičemž zejména ten druhý jmenovaný měl úspěch především v USA.
Škvorecký byl také plodným překladatelem, překládal zejména Chandlera, Faulknera, Hemingwaye, Lewise a pro českého čtenáře opatřoval překlady i svým doslovem.Kdo byl Josef Škvorecký? Životopis Josef Škvorecký, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Josef Škvorecký

Národnost: česká
Datum narození: 27. 9. 1924
Místo narození: Náchod
Datum úmrtí: 3. 1. 2012

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Josef Škvorecký sdílet s ostatnímina Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Znáte pojem Amen? Rozumíte pojmu Mlátek? Pamatujete si definici pojmu Physalis? Znáte pojem Balustráda?

Klíčová slova: osobnosti, místo narození, literatura, Josef Škvorecký, lexikon, kdy se narodil Josef Škvorecký?, národnost, kde se narodil Josef Škvorecký?, Josef Škvorecký, literatura, životopis, národnost, narození, datum úmrtí, wiki, Kdy zemřel Josef Škvorecký

Pojem Josef Škvorecký je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít heslo Josef Škvorecký ve Wikislovníku

Hledat výraz Josef Škvorecký na Google.cz

Hledejte bez špehování slovo Josef Škvorecký ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Josef Škvorecký ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Josef Škvorecký na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Josef Škvorecký například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr osobností, hesel, pojmů a odborných termínů

Životopis, kdo je Josef Škvorecký? Stručná biografie

Nyní už nejspíš víte Kdo byl Josef Škvorecký? Kdy se narodil Josef Škvorecký? Kde se narodil Josef Škvorecký? Kdy zemřel Josef Škvorecký? Josef Škvorecký se nachází v kategorii Literatura

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Můžete se pokusit také najít informace osobnost, osobu, člověka Josef Škvorecký kupříkladu v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít o mnoho podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Josef Škvorecký i v jiné kategorii než je literatura.